Home

Anachronistisch synoniem

Anachronistisch - 3 definities - Encycl

 1. anachronistisch; afgelegen; Amman; ergo; mettertijd; dekenaat; Ambon; Terug; loven; TIL; wijnazijn; eloquent; feinte; Groene; Royalties; Bedelarmband; Alwin; ANTILOPE; totdat; hoofdkussen; plank; Alvin; kroost; Disclosur
 2. anachronistisch: Nederlands → Nederlands. Woordvertalingen. Gratis 37-talig vertaalwoordenboek. Arabisch, Bulgaars, Chinees, Deens, Duits, Engels, Estisch, Fins.
 3. Anachronisme. (Grieks: anachronizein, naa een andere tijd overbrengen, ana: tegenin, en chronos, tijd) Situering van een gebeurtenis of een toestand in een tijd waarin die niet kan voorkomen. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10429
 4. Anachronistisch - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'anachronistisch', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Een anachronisme is iets wat niet helemaal in zijn tijd past. Of, preciezer geformuleerd: een al dan niet gewilde inbreuk op of breuk in de chronologische samenhang van toestanden of gebeurtenissen. Een anachronisme kan bestaan uit het in een onjuiste tijd plaatsen van concepten, personen, begrippen gebeurtenissen, voorwerpen, gebruiken, uitdrukkingen, woorden, gebruikte technologie.

Nederlandse synoniemen voor 'anachronistisch' - synoniemen

Nederlands: ·een al dan niet gewilde inbreuk op of breuk in de chronologische consistentie van toestanden of gebeurtenissen· persoon of zaak die niet thuishoort in het betrokken tijdvak Maar je kon in Venetië niet van anachronismen spreken. De moderne tijd was een anachronisme in deze stad die op geen enkele manier was toegerust voor. anachronistic Vertaald van Engels naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde anachronisme. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of anachronisme bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen.. bij andere sites

anachronistisch. niet passend in de huidige tijd, niet passend in de tijdsvolgorde Eigenlijk is een erfelijk koningschap iets anachronistisch wat niet meer in de moderne tijd past, want de meeste landen hebben tegenwoordig een president als staatshoofd anachronistisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet passend in de huidige tijd, niet passend in de tijdsvolgorde ♢ Eigenlijk is een erfelijk koningschap iets anachronistisch wat niet meer in de moderne tijd past, want de meeste landen hebben tegenwoordig een president als staatshoofd Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Faceboo anachronisme - Zelfstandignaamwoord 1. een al dan niet gewilde inbreuk op of breuk in de chronologie|chronologische consistentie van toestanden of gebeurtenissen 2. persoon of zaak die niet thuishoort in het betrokken tijdvak Woordherkomst van het Griekse 'ana khrónon' (verspreid over de tijd) met het achtervoegsel -isme.. We hebben geen woorden gevonden voor de omschrijving ANACHRONISTISCH maar hebben wel een omschrijving gevonden waar ANACHRONISTISCH het antwoord kan zijn Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op.

Anachronisme - 14 definities - Encycl

 1. De betekenis van anachronistisch vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van anachronistisch gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 2. Synoniemen. Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare betekenissen die kunnen dienen als vervanging voor elkaar. Een verhaal wordt zoveel gemakkelijker te lezen en ook leuker als je niet steeds dezelfde zinnen blijft herhalen. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken
 3. Neem kennis van de definitie van 'anachronisme'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'anachronisme' in het grote Nederlands corpus
 4. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'plausibel', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord anachronistisch. Je kunt ook zelf een definitie van anachronistisch toevoegen. 1: 0 0. anachronistisch. in strijd met de heersende tijdrekening. Bron: nl.wiktionary.org: 2: 0 0. anachronistisch. niet met de tijd meegaan, de enige manier om oud te worden De betekenis van anachronisme vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van anachronisme gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. woordverbanden van 'anatomisch' grafisch weergegeven. bij andere sites

Another word for anachronism. Find more ways to say anachronism, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus Anachronisme is een onderwerp in de verkeerde context plaatsen. Een tijdrekeningsfout. Anachronisme kan de chronologische samenhang van een verhaal verstoren Another word for anachronistic. Find more ways to say anachronistic, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

De betekenis van anachronistische vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van anachronistische gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Synoniemen Arabisch Duits Engels Spaans Frans Hebreeuws Italiaans Japans Nederlands Pools Portugees Roemeens Russisch Turks Chinees. Het kan vandaag de dag uiteraard niet de ambitie zijn om die wereld te herscheppen (of om een anachronistische Westfaalse orde van religieuze scheiding in ere te herstellen)

Synoniemen van Anachronistisch en ander woord for

• anachronistisch → anachronistic ↔ anachronistisch — in strijd met de heersende tijdrekening • anachronistisch → anachronistic; anachronous ↔ anachronique — Faux ou erroné par rapport à la chronologie; qui est déplacé à son époque, qui est d'un autre âge. Aussi désuet, obsolète, périmé Wij blijven zitten met een anachronistisch stukje wetgeving, het EURATOM-Verdrag, als onze voornaamste rechtsgrondslag voor het energiebeleid. English In some ways the six years have made it a little anachronistic and there will be developments which are not foreseen in the directive Voornaamste vertalingen: Engels: Nederlands: anachronistic adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house. (outmoded, old-fashioned) ouderwets bn: verouderd bn: uit de tijd bw: Marriage is beginning to seem anachronistic in this day and age Maar het ticketloze vliegen rukt op. Het gebruik van zo'n ticket komt in dit high tech/IT-tijdperk immers steeds anachronistischer over: lange rijen bepakte en bezakte wachtenden voor incheck-balies, alwaar een klerk een velletje met onleesbare hiërogliefen uit het ticketboekje scheurt

overblijfsel (een anachronistische overleving) «The law is a leftover from earlier times.» De wet is een overblijfsel uit vroeger tijden. Schrijfwijzen [1-3]: left over, left-over; Synoniemen [1]: excess, surplus [3]: remnant; Verwante begrippen [1]: remains; Afgeleide begrippen [2]: leftover da De enigszins anachronistische gelijkstelling van agogen en hulpverleners [...] is evenwel te verklaren door het hanteren van een gebrekkige rolafbakening van agogen. Vandaar, eens voor altijd: een agoog is GEEN hulpverlener en kan dat ook niet zijn, aangezien de hulpverlenerrol fundamenteel tegenstrijdig is met het wezen van de agoog die zoals gezegd een coach behoort te zijn, een begeleider. samenvatting examen gepr1 hoofdstuk geschiedenis en geschiedenisonderwijs geschiedenis definitie geschiedenis verschillende betekenissen als synoniem voor he Hierdoor werd 'jaren '30' langzaamaan synoniem voor een stijl, in plaats van voor een periode. Maar de originele jaren '30-woningen zijn populair om meer redenen dan hun gezellige architectuur, schrijft Martin van der Maas

Archaïsch - wat is het? Dit woord roept gedachten van de oudheid op, bijvoorbeeld van het oude Egypte en Griekenland. En dit zijn echte associaties. Maar in feite is de betekenis van dit lexeme enigszins breder en kan het zowel worden toegepast op zeer oude tijden als dichter bij de hedendaagse Naast historische kennis, jaartallen en historische actoren (personen) krijg je bij het vak geschiedenis ook te maken met bronnen. Bronnen zijn overblijfselen uit het verleden die we aflezen in het heden Search this site. Alchemiewebsite. Startpagin KREMS' WOORDENTOLK VERKORT. Bevattende de Wertaling en Verklaring van vele DU1ZENDEN vreemde Woor-den, die voor den Ambtenaar, Koop-man, Fabrikant, Kunstenaar, Dag

Synoniemen van anachronistisch; ander woord voor

Neem kennis van de definitie van 'verachting'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'verachting' in het grote Nederlands corpus Het klinkt misschien wat anachronistisch in een tijd waar 'de markten' synoniem geworden zijn voor het absolute kwaad. Maar volgens Christophe Van Wichelen ontstond Capitant als invulling op. Oordelen, vooroordelen en veroordelen doen we allemaal. We doen het bewust, maar meestal onbewust. Wat betekent het eigenlijk en wat zijn de gevolgen Vervoegingen: heeft verminderd (volt.deelw.): Voorbeeld: `De directie verminderde het aantal werknemers in vaste dienst.` Synoniem: reducere

soms is de term synoniem met Hoogduits (meer bepaald de Hoogduitse schrijf-taal). Niet zelden wordt hij enigszins anachronistisch gebruikt en dat is nog meer het geval met de term Duitsland. Zo zegt zij van een revisor van de Statenbijbel dat hij 'was geboren in Emden, net over de grens in Duitsland' (p. 134). Er was toe Luuk Joling, s4109619 De roze driehoek ∆ functies van een vergeten symbool Dr. G.A. Mak, Radboud Universiteit 6/15/201

Anachronisme - Wikipedi

Prikkelpoes als alternatief voor pin-up TON DEN BOON 27 februari 2016, 1:35. De kop 'De prikkelpoezen van Schalcken' gisteren in Trouw zal feministen mogelijk hebben geërgerd, maar menig. anachronistisch annexionistisch antiballistisch antifascistisch antizionistisch arbeideristisch artilleristisch behavioristisch bellettristisch corporatistisch Populaire synoniemen. Ander woord voor hopelijk. Ander woord voor leuk. Ander woord voor mooi. Ander woord voor bier. Ander woord voor genieten Online woordenboek Nederlands. de herkomst verbergen van (illegaal verdiend of gestolen geld) om het legaal te kunnen investeren of te belegge Na de dood van deze schilder-schrijver werden op de kamer waar zijn ezel stond 'Vijftigh a sestigh boekjes sijnde maer grollitjes' aangetroffen. 7 De term 'grollitjes' is stellig ook van toepassing op bepaalde grisailles van de kunstenaar en synoniem te achten aan het 17de eeuwse genre dat met het verwante woord 'grillen' werd aangeduid: voorstellingen van het als dom beschouwde.

BARBER, SAMUEL (1910 - 1981): GEMATIGD IDIOOM Juist toen Samuel Barber in de jaren dertig van de vorige eeuw in bepaalde kringen erg werd geprezen als een van de talentvolste Amerikaanse componisten van zijn generatie werd zijn muziek door modernisten als volslagen anachronistisch bestempeld Gratis multilingual online woordenboek . Nederlands . Engels; Spaans; Frans; Duits; Italiaans; Portugees; Zweeds; Tsjechisc De termen chemie en alchemie werden in de renaissance als synoniemen gebruikt en de verschillen tussen alchemie, chemie en metallurgie waren niet zo helder afgebakend als in de huidige tijd. In de praktijk waren er belangrijke overlappingen en de beoefenaars proberen in te delen in magiërs (alchemisten), wetenschappers (apothekers) en ambachtslieden (metallurgen) is eigenlijk anachronistisch

anachronisme - WikiWoordenboe

Samenvatting Democratisch is voor ons synoniem met goed en eerlijk. Corruptie en democratie gaan daarom in onze ogen zelden samen. Maar in de bakermat van de democratie, het Athene van de klassieke periode, zag men dat anders. Zij wisten dat zelfs een democratie het slachtoffer kon worden van corruptie en de Atheense burgers waren daar [ Het klinkt misschien wat anachronistisch in een tijd waar 'de markten' synoniem geworden zijn voor het absolute kwaad. Maar volgens Christophe Van Wichelen ontstond Capitant als invulling op een bestaand hiaat. Medeoprichter Lucas Stoops en ik waren begonnen met beleggen, zegt hij. Dat bleek veel moeilijker dan gedacht Anachronistisch zijn ook de obligate reacties vanuit de linkerkant, met de afgelopen jaren D66 voorop, zoals met opiniestukken in de Volkskrant waarin de nadruk werd gelegd op wat er wél goed. Posted 15 februari 2016 by Mart-Jan Paul under Theologie. Veel mensen denken dat de Bijbel zegt dat de aarde plat is. Als je gelooft in een betrouwbare Bijbel, dan zou je dus ook in een platte aarde moeten geloven

Anachronistic in het Nederlands vertaald uit het Engel

synoniem voor 'barbaars' of 'achterlijk'. Maar dit beeld is te eenzijdig en gekleurd; de middeleeuwen waren niet (alleen) de 'dark ages' van ridders, rovers, plundering en pest, integendeel: het was een tijd waarin veel hedendaagse instellingen het levenslicht zagen, zoals de universiteit, de nationale staat en het kapitalisme. (pag De belangrijkste verandering, naast de verbetering van de beeldkwaliteit: digitale tv staat níét meer, zoals analoge tv, synoniem voor live kijken

Synoniemen van anachronisme; ander woord voor anachronisme

Jij kan lees hier Mussolini's essay over 'Kapitalisme en de corporatistische staat' , waarin hij 'fascisme' definieerde, of zijn synoniem ervoor 'corporationisme', en wat hij in dat essay zei, beschrijft de VS en haar geallieerde regeringen vandaag, zoals ze eigenlijk zijn: de huidige VS en haar geallieerde regeringen zijn 'corporatief' of 'fascistisch', zoals Mussolini. Voorwoord. The Antinomies of Antonio Gramsci - de tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci - verscheen voor het eerst begin 1977 in het speciale honderdste nummer van New Left Review. Het werd sindsdien met succes uitgegeven in Frankrijk (Sur Gramsci, Maspero, 1978) en ook temidden de uitgebreide Gramsci-literatuur in Italië (Ambiguità in Gramsci, Laterza, 1978) Hoewel anachronistisch, beschouwt Guus Beumer de keuze voor de negentiende-eeuwse vorm van het panorama als een essentieel bestanddeel van het project. 'Destijds werden diorama's en panorama's al ingezet om het publiek te engageren bij complexe vraagstukken. De kracht zit vooral in het effect op de toeschouwer

anachronistisch annexionistisch antiballistisch antifascistisch antizionistisch arbeideristisch artilleristisch behavioristisch bellettristisch corporatistisch » Synoniemen Woordenboek ©1997-2020 Sinterklaasgedichten.com. Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je verdergaat,. 1 Universiteit Gent 2008 M. FOUCAULT EN F. COLONNA: DE RENAISSANCE IN DE GESCHIEDENIS VAN DE SEKSUALITEIT Promotor: Dr. Alexander Roose Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het verkrijgen van de graad van master in de taal- en letterkunde: vergelijkende moderne letterkunde, door Bo Cherlet Immers, redelijkheid is een normatief begrip; zij is hier synoniem voor 'gerechtvaardigd'. Redelijkheid is in de opinie van Philipse dus gelijk aan empiricistisch. Een religieuze propositie moet volgens Philipse dus binnen het domein van de wetenschap liggen en voldoen aan de eisen die de wetenschap aan kennis stelt

anachronistisch - WikiWoordenboek - Wiktionar

Oratie: dhr. prof.dr. S.I. Sobecki, 16.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Titel: Premodern literature and the idea of histor Review Zwijgen is voor helden en doden Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar zelfs een pleidooi voor stilte bestaat uit woorden. Hoeveel taalgenot zo'n pleidooi teweeg kan brengen, toont Javier.

Wat is de betekenis van anachronistisch - Ensi

opgevallen, spelen een aantal verwante maar niet synonieme termen binnen dit onderzoeksveld een belangrijke rol. Het betreft dan met name de termen natuurfilosofie en wetenschap.3 Die laatste term is tegenwoordig zeer gebruikelijk, terwijl het begrip natuurfilosofie niet langer courant is Met Satie op de paardenmolen Als fr Brussels jongetje leerde Eric de Kuyper (1942) de ooit roemruchte badplaats Oostende niet alleen kennen tijdens het volle toeristenseizoen, maar ook in de stille winter, als hij bij zijn tante Mimi mocht logeren... Anachronistische woorden misschien, maar typerend voor het genre waarin King Arthur thuishoort. daarom voelt hij zich verwant met de vrijheidsstrijders in het noorden van Brittanni geloof en vrijheid zijn nu eenmaal synoniemen in Amerikaanse films. Pretentieuze thema's,.

Puzzelwoordenboek ANACHRONISTISCH

 1. Synoniemen voor disusato NL Vertalingen ; sorpassato [superato] ouderwets : vecchio [superato] m : grijsaard {m} anacronistico [superato] anachronistisch : arcaico [superato] uit de oudheid : retrogrado [superato] teruggaand : antiquato [superato] obsoleet : démodé [sorpassato] ouderwets : infrequente [inconsueto] ongewoon : inusuale.
 2. Welke vormen van collectieve actie kunnen worden opgebouwd rond gedecentraliseerde vormen van bestuur? (Data Together) (2 april 2020) Door, Data Together is een gemeenschap van mensen die bouwen aan een betere toekomst voor data
 3. g van artikel 13 is daarmee anachronistisch: bijna niemand communiceert meer via de telegraaf, andere in de zin van artikel 13 is ruimer dan het begrip telecommunicatie of het moderne synoniem daarvan, elektronische communicatie, zoals dat gebruikt.
 4. Het is anachronistisch om het gebruik van religie door Maarten Luther aan de huidige religiewetenschappen en geschiedenis af te meten. Luther gebruikt het begrip vooral in de zin van vroomheid, belijdenis, een vermoeden dat er verschillende religiesystemen zijn. Voor Luther is geen buitenperspectief op religie denkbaar, buiten de duivel en zijn agenten

Wat is de betekenis van Anachronisme - Ensi

 1. ologische problemen,.
 2. ister (die functie bestond toen niet), en volgens Thorbecke was elke
 3. Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer; 16-01-2004: Tweede Kamer der Staten-Generaal: 2003-2004: 28689 nr. 1
 4. founded in 1614 - top 100 university. search form. Top 100 University; About; Search; Brows
 5. Begrippenlijst Rechtsgeschiedenis Samenvatting van het boek (januari 2012) Succes ermee! Samenvatting Europese Rechtsgeschiedenis Thema 06 Attitudes en Attitude verandering (hoofdstuk 7 en 8) 2012/2013, schema 2, werkgroep 3 Samenvatting Rechtsgeschiedenis Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Tentamen 4 februari 1997, vragen Korte samenvatting.

 1. der kon. Jij was zo jij dat je werd mij, aan mij was het genot om in je op te gaan, geluk zo groot dat ik steeds
 2. Rijmwoordenboek PALEOARCTISCH 3798 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op PALEOARCTISCH. Wat rijmt er op PALEOARCTISCH
 3. Daarentegen zal vooral de voorgeschiedenis van dat nieuwe Vlaanderen aan bod komen, weliswaar in de wetenschap dat het om een projectie gaat van een modern land en om een in het verleden geconstrueerde anachronistische eenheid. In de ruimste zin begint die voorgeschiedenis met de oudste menselijke bewoning op het Vlaams grondgebied

6 geschiedschrijving over de Wetenschappelijke Revolutie die elk een ander antwoord op deze vraag formuleren. De brontekst waarmee ik mijn onderzoek zal beginnen is Discours de la méthode, de programmatische tekst die Descartes in 1637 publiceerde bij wijze van inleiding op een drietal inhoudelijke essays, te weten La Dioptrique, Les Météores en La Géometrie Grensoverschrijdende btw-fraude kost de EU zo'n 50 miljard euro per jaar. Om dat enorme gat te dichten, stelt de Europese Commissie nu een serie maatregelen voor. Toch is het maar de vraag of die aanpak wel gaat werken De moedige Vlaamse boeren versloegen het machtige Franse leger. Een wonder zowaar. Het startpunt van de onttrekking uit de macht van Frankrijk, die zich na 1830 op een deterministische manier (lees kortzinnig, een synoniem voor de huidige Vlaming) vertaalde: Fransen werden Walen, Frankrijk werd Wallonië Raadsheer Schalken (67) neemt met veel trompetgeschal afscheid. Middels een groot interview in het NRC van vandaag. Hij voelt zich door het slijk gehaald tijdens het Wilders-proces. In tegenstelling uiteraard tot Wilders, die als politicus door iedereen Woord en beeld; ge llustreerd maandschrift jrg 1, 1896 [volgno 2] van 01-01-1896(schatting) (pag. 351) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

 • Regenwaterput kunststof.
 • Poster kinderkamer.
 • Ik ga slapen ik ben moe muziekdoosje.
 • Which Invicta Pro Diver is the best?.
 • Tuxpi wanted poster.
 • Gedeeltelijke screenshot Windows.
 • Megadeth in Nederland.
 • Solo Film 2018.
 • Wat is sociaal.
 • TikTak Goudlokje.
 • Gas boiler caravan.
 • Hebben kwallen een hart.
 • Snapchat in behandeling.
 • Layne Staley last photo.
 • Brasserie Eksel.
 • Biljetten roebels.
 • Pringles Polaroid.
 • Courgettesoep met Boursin.
 • Tegels breken voor mozaïek.
 • Museum Oldenburg Duitsland.
 • Hindoeïsme boek.
 • Infraspinatus rekken.
 • Treinstel 180.
 • Snelste auto 0 100.
 • Baucher bit werking.
 • NS wandeling Arnhem Dieren.
 • School Zeppelin.
 • Actief synoniem.
 • Nedgame Utrecht.
 • Microsoft Word 2010 gratis downloaden.
 • Resolutie aannemen.
 • Operation Desert Sabre.
 • Content Aware Fill After Effects.
 • Zoete aardappel seizoen.
 • Perkamentus acteur dood.
 • Camper navigatie app.
 • Therapiehond kopen.
 • Sport bh met beugel.
 • Rolgordijn 230 breed IKEA.
 • Tegels beschilderen.
 • Podotherapie Groningen Martini Ziekenhuis.