Home

Femurfractuur behandeling

De femurfractuur is een fractuur van het dijbeen - meestal als gevolg van een ongeval. Lees alles over symptomen, risico's en behandeling! Een femurfractuur (dijbreuk) treedt op wanneer sterke krachten op het bot inwerken, zoals bij een ongeval Aangezien de operatieve behandeling van een niet-gedislokeerde collum femoris fractuur relatief eenvoudig is (repositie is immers niet aan de orde) en het iatrogeen letsel voor de benadering beperkt is, treden in de retrospectief uitgevoerde studies relatief weinig complicaties op. Klinisch redenerend kan gesteld worden dat door middel van een relatief eenvoudige operatieve ingreep ernstige complicatie (secundaire dislocatie) en de gevolgen daarvan (plaatsing KHP/THP) voorkomen kunnen worden

Trochantere femurfractuur: indeling volgens hoofdgroep AO-classificatie A1-A2-A3 . Behandeling . Overweeg conservatieve, functionele behandeling bij geïnclaveerde, niet-gedisloceerde mediale collumfractuur bij gezonde mobiele patiënten. Alle andere gevallen: operatieve behandeling . Operatietechniek . Osteosynthese Welke behandeling is nodig Een gebroken heup of bovenbeen vraagt meestal om snel medisch handelen. U heeft namelijk de beste kans op herstel en de minste kans op complicaties als u zo snel mogelijk weer uit het bed kunt. Al is het maar zitten op een stoel. Daarom wordt bijna altijd gekozen voor een operatie, hoe uw conditie ook is Behandeling niet-gedislokeerde femurfractuur; Techniek niet-gedislokeerde femurfractuur; Conservatieve behandeling femurfractuur; Pertrochantere femurfractuur; Behandeling pertrochantere fracturen; Behandeling subtrochantere fracturen; Interne fixatie van pertrochantere fracturen; Resocialisatie na proximale femurfractuur; Nabehandeling. Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met proximale femurfracturen te maken hebben

Een periprothetisch femurfractuur (PPF) komt in toenemende mate voor. De fractuur ontstaat vaak na een laagenergetisch trauma. Operatieve behandeling ervan geeft betere resultaten dan conservatieve behandeling. Het doel van dit artikel is het evalueren van de radiologische en functionele uitkomst van operatieve behandeling in onze kliniek Behandeling De meeste patiënten met een gebroken heup moeten worden geopereerd. De soort operatie is afhankelijk van het type fractuur en de leeftijd/vitaliteit van de patient en de mate van slijtage (arthrose) van het heupgewricht Gebroken heup behandeling en operatie Vaak is een operatie nodig ter behandeling van een heupfractuur. Chirurgie werkt meestal goed, maar je heup heeft langere tijd nodig om te herstellen. Een operatie wordt zo snel mogelijk nadat een heupfractuur is vastgesteld uitgevoerd, vaak binnen 24 uur Een van de grootste uitdagingen bij de behandeling van patiënten met periprosthetische femurfracturen is het bereiken van botfixatie in aanwezigheid van een goed gefixeerde stengel. Drie technieken worden beschreven, die een verbeterde fixatie mogelijk maken. Een klinische reeks van veertien patiënten met periprosthetische femurfracturen die interne reductie ondergaan met behulp van deze.

Dijbeenfractuur (dijbreuk): symptomen en therapi

Classificatie methode proximale femurfractuur - Richtlijn

Conservatieve behandeling femurfractuur - Richtlijn

Behandeling. Een gebroken dijbeen moet bij volwassenen in principe altijd geopereerd worden, enkele uitzonderingen daargelaten. Omdat de doorbloeding van het dijbeen zeer sterk is, kunnen patiënten met een dijbeenbreuk relatief veel inwendig bloedverlies hebben. Meestal is er dan ook een reden om een dijbeenbreuk snel te opereren. Operati Diagnose en behandeling van een pertochantaire femurfractuur. Evans classificatie. AO-classificatie Botbreuk of fractuur: typen, symptomen, behandeling Bij een botbreuk of fractuur is er sprake van een breuk of scheur in een bot. Ieder bot kan breken, maar sommige delen van het skelet zijn door hun vorm of plaats in het lichaam extra gevoelig Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Leids Universitair Medisch Centrum Medisch Centrum Haaglanden Haga Ziekenhuis 16.13 DISTALE FEMURFRACTUUR, METAFYSAIR..... 190 16.14 DISTALE FEMURFRACTUUR EPIFYSAIR..... 191 16.15 EMINENTIAFRACTUREN.

De behandeling is vrijwel altijd operatief. Het doel van de operatie is de breuk zo te fixeren dat de patiënt het been zo snel mogelijk weer kan belasten. Afhankelijk van de soort breuk worden verschillende technieken toegepast. Soms wordt besloten een heupprothese (kunstheup) te plaatsen Een femurfractuur is breuk-, barst- of verbrijzelletsel aan het dijbeen. Het wordt soms, als de breuk zich in het bovenste deel van het bot bij het heupgewricht bevindt, heupfractuur of gebroken heup genoemd. Breuken in het dijbeen, die bestaan uit eenvoudige, korte barsten in het bot hebben normaal gesproken geen operatie nodig U heeft een gebroken bovenarm (humerusfractuur). In deze folder vindt u informatie over de behandelingsmogelijkheden en de gang van zaken rond een eventuele operatie. Voor deze operatie wordt u twee dagen opgenomen in het ziekenhuis De behandeling van een breuk aan de bovenarm bestaat uit het beperken van beweging. Dit gebeurt met een sling; een soort draagband voor uw arm. Soms geneest de breuk niet door rust alleen. Dan kan een operatie nodig zijn

(femurfractuur) opgelopen. Hiervoor ligt uw kind in het ziekenhuis. In deze folder leest u over de behandeling van deze breuk bij kinderen onder de vijf jaar. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee De behandeling van de pertrochantere femurfractuur met behulp van multipele pennen volgens Ende Behandeling van de collumfractuur heeft de prioriteit. 2 methoden van fixatie: Singel device: 2e generatie reconstructie-nail of lange hoekplaat met schroeven. Dual device: schroeffixatie voor collum en plaat- en schroeffixatie voor femur. 3b: Femurfractuur in combinatie met tibiafractuur (Floating knee): Vaak als gevolg van hoogenergetisch trauma

De behandeling van een supracondylaire femurfractuur is zeer variabel en kan een cast of brace, een externe fixator, een intramedullaire staaf of het gebruik van platen en schroeven omvatten. Behandeling . Een femurfractuur wordt altijd beschouwd als een medisch noodgeval dat onmiddellijke evaluatie en behandeling in een ziekenhuis vereist Pertrochantere femurfractuur; Subtrochantere femurfractuur; Afhankelijk van de plaats waar de heup gebroken is, uw leeftijd, maar ook het niveau van functioneren, wordt gekozen voor één van de onderstaande behandelingen. Behandeling: de verschillende (operatieve) mogelijkheden. Een heupfractuur kan op verschillende manieren behandeld worden 5 Samenstelling van de commissie Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens Voorzitter: Prof.dr. A.B. van Vugt, chirurg, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen, namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Leden: Dr. R. van Balen, verpleeghuisarts, Antonius Binnenweg, Rotterdam en LUMC afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden. Overzicht van de totale behandeling De behandeling van een femurfractuur bestaat uit twee delen: uw kind ligt ongeveer 3 weken in tractie en vervolgens krijgt het een zogenoemde gipsbroek aangelegd. Aan het eind van de eerste 3 weken wordt met behulp van een röntgenfoto het verloop van de genezing beoordeeld Behandeling. U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën)

Behandeling pertrochantere fracturen - Richtlijn

Proximale femurfracturen - Startpagina - Richtlijn

 1. Sedert enkele jaren is de dynamische condylenschroef voor operatieve behandeling van supra- en intercondylaire femurfracturen beschikbaar. Door de sectie Traumatologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen werden in de periode 1986-1990 12 patiënten met een dynamische condylenschroef behandeld
 2. Bij patiënten die bisfosfonaten gebruiken en zich presenteren met een spontane femurfractuur met specifieke kenmerken is het stoppen van bisfosfonaten raadzaam. De manier waarop bisfosfonaten de mechanische kwaliteiten van bot veranderen is nog onbekend. Voor de preventie van osteoporose worden frequent bisfosfonaten voorgeschreven
 3. Behandeling en herstel. De behandeling is vrijwel altijd operatief. Het doel van de operatie is de breuk zo te fixeren dat de patiënt het been zo snel mogelijk weer kan belasten. Afhankelijk van de soort breuk worden verschillende technieken toegepast. Soms wordt besloten een heupprothese (kunstheup) te plaatsen

Synoniemen: collumfracturen, collumfractuur, dijbeenhalsfracturen, dijbeenhalsfractuur, heupbreuk, heupbreuken, heupfracturen, heupfractuur, proximale femurfracturen, proximale femurfractuur. Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt. Wij geven u tips om een behandelaar en behandeling te kiezen die het beste bij u passen Data van behandeling gedurende een periode van 10 jaar met alendronaat en 8 jaar met risedroninezuur laten zien dat deze behandelingen goed getolereerd worden en veilig zijn. De auteurs van dit artikel geven aan dat deze patiënten eventueel op een andere therapie, die niet bestaat uit bisfosfonaten, kunnen overstappen tijdens deze rustpauze van 1 à 2 jaar Behandeling van heupfracturen De behandeling van heupfracturen is erop gericht om, met een zo eenvoudig mogelijke operatie, de patiënt zo snel mogelijk terug te laten stappen en naar huis te laten gaan. Verschillende factoren bepalen welke ingreep er voor u het beste is. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de

Resultaten van de operatieve behandeling van

Behandeling van apathisch gedrag bij mensen met dementie; 2016 - Een proximale femurfractuur wordt ook wel een gebroken heup genoemd. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een gebroken heup • Voorstel voor behandeling en Nabehandeling en controle • Noteer werk, hobby's en dominante hand van patiënt Bij overleg achterwacht: noteren met wie overlegd is! Policontroles: • Accepteer geen inadequate foto's! • Noteer voor het volgende bezoek te verrichten handelingen zoals gipsverwijdering, controlefoto met of zonder gips Operatieve behandeling van intertrochantere femurfracturen: blade versus schroef Geïncludeerd waren alle patiënten > 18 jaar met een intertrochantere femurfractuur in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. Het hoeveelheid cut outs werden als de primaire uitkomstmaat beschouwd

Gebroken heup • Chirurg en Operati

Adherence to a femoral neck fracture treatment guideline

Gebroken heup (heupfractuur): symptomen en behandeling

Distale Femur fractuur

Het bereiken van constructstabiliteit bij behandeling van

Conservatieve behandeling femurfractuur - Richtlijn - Zoeke . De behandeling van osteosarcoom van het distale femur door middel van rotatieplastiek van het onderbee ; Pertrochantere femurfractuur 216 Subtrochantere fractuur 219 Fractuur van de femurschacht 221 Doel en betekenis 331 De neutraal-0-methode 332 Register 341. 15 1 De behandeling op de Spoedeisende Hulp De arts of verpleegkundig specialist heeft u onderzocht en er is een röntgenfoto van de bovenarm gemaakt. Aan de hand van deze foto kan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist zien waar precies de breuk zit en of de botdelen verplaatst zijn Wat is Traumatologie? Traumatologie is de behandeling van letsels en verwondingen die ontstaan zijn door een ongeval of geweld. De eerste opvang op de plaats van het ongeval of op de afdeling spoedgevallen van het ziekenhuis gebeurd steeds door de urgentiearts. De grootste prioriteit is uiteraard het in leven houden van de patiënt. De heelkundige behandeling van weke delen letsels en.

Een gebroken heup is een probleem dat regelmatig voorkomt bij vooral ouderen door een val of ongeval. Lees hier meer over alle mogelijke behandelingen Een femurfractuur is geen ongebruikelijk type botbreuk bij een kind. De behandeling hangt af van de leeftijd van het kind. Leer meer De osteotomie moet dus zeker niet worden gezien als een minderwaardige behandeling ten opzichte van de totale . heupprothese, hoewel heel veel chirurgen deze behandelingsvorm verlaten hebben, sinds de opkomst van de heupprotheses, jaren geleden Een collumfractuur, dijbeenhalsfractuur, gebroken heup of heupfractuur is een proximale femurfractuur, een botbreuk ofwel fractuur in het bovenste gedeelte van het dijbeen.Zo'n botbreuk bevindt zich op kleine afstand van- of zelfs in het heupgewricht.Een botbreuk in het heupbeen heet een bekkenfractuur

Been: femurschachtfracturen Medics4medics

dienen. In principe is er bij de behandeling van proximale humerusfracturen geen rol voor MRI. Aandachtspunten bij beoordeling Zoals bij alle kinderen dient ook bij de evaluatie van radiologisch onderzoek rekening worden gehouden met normale varianten (Zember, 2015). Met name bij het acromion komen accessoire groeikernen voor die al proximale femurfractuur geopereerd zijn, is de laatste decennia aanzienlijk gedaald. 5-7 Er is in de literatuur ech - ter weinig geschreven over de overleving en het functio - neren van patiënten jaren na operatieve behandeling van een heupfractuur. Doel van dit onderzoek was om de langetermijnresul

Heupfractuur - Isal

P: ouderen (65+ jaar) met een heupfractuur (pertrochantere femurfractuur of collumfractuur) I: start van behandeling met bisfosfonaten binnen twee weken na de fractuur C: geen behandeling met bisfosfonaten binnen twee weken na de fractuur O: fractuurgenezing. Zoekacti 2 Een behandeling met Bryant-tractie Uw kind is opgenomen met een fractuur in het dijbeen. Er is gekozen voor een behandeling met Bryant-tractie. Bij deze behandeling wordt het gebroken bot met behulp van gewichtjes zo goed mogelijk op zijn plaats gebracht en gehouden

Proximale femurfractuur organisatie van zorg - Richtlijn

Teller Aantal patiënten >70 jaar met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score én de mobiliteitsscore** beide bekend is preoperatief en drie maanden na ontslag****. Noemer Aantal patiënten >70 jaar met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis Inclusiecriteria Zie inclusiecriteria van de DHFA en >70 jaar met een proximale femurfractuur die operatieve behandeling ondergaan. In-/exclusiecriteria Zie inclusie/exclusiecriteria DHFA. Norm N.v.t. Uitvraag over periode 01-10-2019 t/m 30-09-2020 Relevantie Wens tot schrappen voorstel WSCIE een proximale femurfractuur. Teller 1 Aantal geopereerde ASA 3 - 4 patiënten geregistreerd in de DHFA. Teller 2 Mediane doorlooptijd in uren tussen aankomst op de spoedeisende hulp en operatie. Definitie (s) N.v.t. Inclusiecriteria Zie inclusiecriteria van de DHFA en een proximale femurfractuur waarvoor operatieve behandeling Thuis met een breuk in je bovenbeen (femurfractuur) Als je een breuk hebt in je bovenbeen, blijf je eerst een week in het ziekenhuis. Hier lig je aan een apparaat ('in tractie') met je benen in de lucht. Daarna ga je naar huis en lig je thuis ook nog eens 2 weken met je benen in de lucht 3 tips om een behandeling voor een gebroken heup te kiezen die bij u past. Geplaatst op 20 december 2016 door Redactie ZorgkaartNederland -626 keer bekeken Nu u weet dat u een gebroken heup heeft en een ziekenhuis en specialist heeft gevonden die bij uw wensen past, dan is de volgende stap het kiezen van een behandeling die het beste bij u past

De behandeling van het gebroken onderbeen is mede afhankelijk van de ernst van het weke delen letsel; bijvoorbeeld bij ernstig weke delen letsel zal men minder snel voor plaat- en schroeffixatie kiezen ondanks het feit dat de huid niet open ligt 2. Subtrochantere femurfractuur. Operatief: meestal intramedulaire pen (verlengde) gamma nail of PFN evt. DCS (Dynamische Condylen Schroef) of DHS evt. 95° hoekplaat . DHS, PFN,gamma nail of soortgelijke implantaten. Behandeling kinderen : Subtrochantere fracturen - kinderen 0 - 3 jaar: Bryant Tractie Behandeling: Hoofddoel van de behandeling is het voorkomen van late nadelige gevolgen zoals contracturen, overmatige groei, groeistilstand, secundaire asafwijkingen en incongruentie van gewrichtsvlakken. Langdurige immobilisatie van extremiteiten bij het kind heeft geen nadelige gevolgen voor gewrichten;. Bij een femurfractuur kan aanzienlijk bloedverlies optreden, ook bij gesloten fractuur. Tgv. goede bedekking van femur met goed doorbloed weefsel is er relatief minder kans op infectie bij operatie ingrijpen. Anderzijds door de spiermantel minder toegankelijk voor fixateur externe pennen. Behandeling

 • Imitatieleren broek H&M.
 • Hanzo build.
 • Gedicht verjaardag kind.
 • Schroeven in zachtboard.
 • Spots plaatsen in plafond.
 • Gipsplaatschroeven 25mm.
 • Te laat komen middelbare school.
 • Leslie Huysmans vrij.
 • Chippendales groningen 2019.
 • Struisvogelexpress Beekse Bergen.
 • Japanse matras.
 • Fax internet.
 • Kinderhotel Oostenrijk Serfaus.
 • Pijnboompitten alternatief.
 • Kan je een orkaan voorspellen.
 • Extra heavy gel medium.
 • Gemiddelde en Standaarddeviatie in grafiek.
 • Kleurplaat metal Sonic.
 • KPN mobiel internet storing.
 • Make up kwasten Etos.
 • Waterstof bom.
 • Secundair onderwijs België vs Nederland.
 • Bagagepunt Museumplein.
 • Richard Burke actor.
 • Record video via laptop camera.
 • Plafondventilator met lamp.
 • Minecraft Grey Dye.
 • Pinguïn tekenen makkelijk In stappen.
 • Steven ogg bodhi ogg.
 • Seventh day Adventist.
 • Resolutie aannemen.
 • Actinische purpura behandeling.
 • NS abonnementen 65.
 • Wat deed Ares.
 • Politie Utrecht live.
 • Betekenis Say Something, I'm giving up on you.
 • ELF Voetbal gids 2020.
 • Alexis Arquette.
 • Opgeslagen wachtwoorden verwijderen Chrome.
 • Doka Rotterdam.
 • Isbn register.