Home

Wat is interferentie

[taalkunde] - Interferentie is in de taalkunde het verschijnsel dat de taalgebruiker bepaalde regels die bij een bepaalde taal behoren, ten onrechte en veelal onbewust toepast op een andere taal. Het taalgebruik uit de ene taal interfereert met het taalgebruik uit de andere taal interferentie. In de taalkunde is interferentie het verschijnsel dat een taalgebruiker bepaalde regels van een bepaalde taal gaat toepassen op een andere taal. Het gaat hier dan wel om het veelvuldige en onjuiste toepassen. Je ziet interferentie vaak optreden tussen het Nederlands en het Engels. Iemand die de zin 'Ik ben gisteren naar het zwembad. Interferentie is het ten onrechte en veelal onbewust toepassen van regels die bij een bepaalde taal behoren op een andere taal. Het taalgebruik uit de ene taal interfereert dan met het taalgebruik uit de andere taal. Het begrip wordt gebruikt in de taaldidactiek en houdt dan verband met taalverwerving Interferentie INTERFERENTIE, v. gelijktijdige werking van twee bewegingen, die elkander belemmeren of versterken; — (nat.) de interferentie van het licht, de wederzijdsche werking der lichtstralen op elkander bij het samen treffen ; — (fig.) inmenging; tusschenkomst

In de statistiek duidt het begrip inferentie op het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak [.. Wat is interferentie? Soms zijn in het glas of de weerspiegeling van glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien er op het glas wordt gedrukt en de vlekken verplaatsen zich, is er sprake van interferentie. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, geen fout in het product Interferentie. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar kunnen worden. De vier glasoppervlakken van het isolerend dubbelglas rafelen op ingewikkelde wijze het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog. Dit kleurige verschijnsel heeft niets te.

Interferentie - 23 definities - Encycl

Betekenis Interferentie

 1. Wat is interferentie? Als twee golven elkaar overlappen ontstaat in het overlapgebied interferentie: de golven gaan samenwerken. Op sommige plaatsen versterken de golven elkaar tot een extra heftige golf, op andere plaatsen verzwakken ze elkaar of doven ze elkaar zelfs uit
 2. Interferentie is het samen of tegenwerken van golven op hetzelfde moment en op dezelfde plek. Interferentie kan plaats vinden op het WiFi kanaal, wat kan zorgen voor een storing of het zelfs helemaal wegvallen van de verbinding. Er zijn verschillende oorzaken te benoemen die bij WiFi kunnen zorgen voor interferentie
 3. Interferentie is een geheugenverschijnsel waarbij sommige herinneringen interfereren met het ophalen van andere herinneringen. In wezen treedt interferentie op wanneer bepaalde informatie het moeilijk maakt om vergelijkbaar materiaal te onthouden
 4. Naamwoord van handeling van interfereren met het achtervoegsel -entie afgeleid van het Franse interférence (met het achtervoegsel -ie
 5. interfereren. gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of versterken, vooral van trillingen of golfbewegingen. Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/interfereren
 6. Interferentie is waarneembaar bij elke vorm van golven. Het is ook een golfeigenschap. Interferentie van twee golven kan optreden als constructieve of destructieve interferentie; hier zijn beide golven van hetzelfde type en werken ze op hetzelfde punt in de ruimte. Wat is het verschil tussen diffractie en interferentie
 7. Wat is interferentie: Interferentie wordt de actie en het effect genoemd van het beïnvloeden of belemmeren van een bepaald proces. Het woord inmenging komt van een taalkundige lening van de Engelse inmenging.In deze taal verwijst de term naar de specifieke betekenis van belemmeren, bemoeien, belemmeren of bemoeien in een bepaalde situatie, waardoor de gang van zaken wordt beïnvloed

Interferentie kan worden waargenomen in elke vorm van golven. Interferentie is ook een wave-eigenschap. Interferentie van twee golven kan constructieve interferentie of destructieve interferentie zijn, aangezien beide golven van hetzelfde type zijn en op hetzelfde punt in de ruimte werken. Wat is het verschil tussen interferentie en diffractie Wat het is, voorbeelden, aandoeningen of pathologieën geassocieerd met slechte verdeelde aandacht, en hoe verdeelde aandacht te verbeteren. Interferentie noemen we dat: als een persoon moeite heeft om zijn aandacht op twee stimuleringen tegelijkertijd te richten Wat is interferentie (kleurvlekken)? Soms zijn in het glas of de weerspiegeling van glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien er op het glas wordt gedrukt en de vlekken verplaatsen zich, is er sprake van interferentie. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, geen fout in het product Rna Interferentie ll RNA-interferentie, oftewel RNAi, is een proces dat genexpressie remt. Lees & Leer Meer Uw #1 DNA Bron - AllesoverDNA.n

Inmenging, in de natuurkunde, kan verwijzen naar twee fenomenen. De meest voorkomende is golf interferentie. Dit gebeurt wanneer twee of meer golven ontmoeten op dezelfde plaats, wat resulteert in de golven van beide te combineren of elkaar opheffen Wat Is Interferentie Therapy? December 16 Interferentiestroom is een vorm van elektrische stimulatie therapie die de toepassing van twee stromingen enigszins verschillende frequenties die met elkaar interfereren in de weefsels van het lichaam en het genereren van een derde laagfrequente stroom omvat Hallo! Ik had even een vraagje wat betreft quantum. Ik vroeg me altijd af wat nou precies de golf is bij buiging en interferentie. Ik heb in het plaatje (bovenste stuk) iets getekend waarvan ik dacht dat zo de buiging van een golf eruit ziet Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

Elektrotherapie: depressie, interferentie, fysiotherapie, psychiatrie, myomed, tens. Elektrotherapie wordt toegepast ter bestrijding van pijnklachten om om spierweefselverlies tegen te gaan. In sommige gevallen is het gebruik hiervan zinvol. Elektrotherapie wordt in bepaalde gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Wat is elektrotherapie Proactieve interferentie houdt in dat oude herinneringen het leren en herinneren van nieuwe informatie in de weg staat. Retroactieve referentie is het tegenovergestelde, dus als nieuw aangeleerde informatie het terughalen van eerder geleerde informatie in de weg staat. Een andere vorm van interferentie is seriële-positie-effect Interferentie krijgt men als 2(of meerdere golven) van dezelfde soort terecht komen in bepaald punt en mekaar daar versterken of verzwakken ( zelfs uitdoven of maximaal versterken) In de volgende link krijgen we de proef van Young rekening gehouden met alleen interferentie en ook rekening gehouden met diffractie en interferentie

Krachten Beweging H15 0788294Meteorieten onder de microscoop – Werkgroep Meteoren

Interferentie (taalkunde) - Wikipedi

 1. Wat is interferentie: Met inmenging wordt bedoeld de actie en het effect van inmenging in een zaak. Het komt van het Latijnse inserere, wat betekent ' het ene plaatsen', 'invoegen' en zelfs 'zaaien' het ene in het andere.. Het wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar die processen waarbij een persoon of instelling betrokken is bij of interfereert met een vreemde materie, dus het heeft een.
 2. ↑interferentie in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Wiktionnaire ↑ interferentie op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values.
 3. Interferentie van 1 uur heeft dus direct maar tijdelijk effect op pijngedrag en mechanische hyperalgesie bij ratten. In die zin bevelen de auteurs het gebruik van interferentie bij acute ontstekingspijn aan. In de klinische literatuur bij mensen zijn de resultaten van interferentie op pijn nogal wisselend
 4. Interferentie is ook een golfeigenschap. Interferentie van twee golven kan constructieve interferentie of destructieve interferentie zijn, aangezien beide golven van hetzelfde type zijn en op hetzelfde punt in de ruimte handelen. Wat is het verschil tussen interferentie en diffractie
 5. Wat is storing door interferentie? Storing door interferentie ontstaat doordat draadloze signalen soms op dezelfde frequentie werken als signalen in de kabel. Voorbeelden zijn het signaal van zendmasten voor digitale ethertelevisie (Digitenne), digitale etherradio (DAB+) of het 4G signaal tussen zendmast en mobiele telefoon
Historische achtergrond holografie – Hologram4

Wat is de betekenis van interferentie - Ensi

Wat is het verschil tussen interferentie en diffractie? • Diffractie is het buigen van golffronten in aanwezigheid van scherpe randen, terwijl interferentie de eigenschap is om een netto-effect te maken met meerdere golven Wat is interferentie?|Ziggo digitale radio en televisie » Digitale radio of televisie storing|Meld hier storingen in uw digitale 'ontvangst'., Wat is interferentie? Interferentie is kwaliteitsverlies in het televisiebeeld doordat het huidige kabelaansluitsnoer naar de TV niet meer voldoende bescherming biedt tegen nieuwe signalen vanuit de ether

Betekenis Inferenti

Wat is constructieve interferentie? In eenvoudiger woorden, constructieve interferentie blijft een situatie beschrijven waarin twee golven worden opgeteld. Zoals we weten dat bij constructieve interferentie de twee golven elkaar ontmoeten en verplaatsing in dezelfde richting hebben, toont dit aan dat de toevoeging van golven in dit concept plaatsvindt Constructieve interferentie treedt op wanneer de maxima van twee golven bij elkaar worden opgeteld (de twee golven zijn in fase), zodat de amplitude van de resulterende golf gelijk is aan de som van de individuele amplitudes. ⓘ Dunnefilm constructieve interferentie in doorvallend licht [I c

Wat betekent Interfereren? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord Interfereren. Je kunt ook zelf een definitie van Interfereren toevoegen. 1: 6 2. Interfereren. Als 2 signalen elkaar in de weg zitten onstaat er interferentie, waarbij de orginele signalen worden vervormd en nieuwe signalen ontstaan Wat is interferentie in de bodem? Om bodemwarmtepompen goed te laten functioneren is het belangrijk dat bronsystemen elkaar niet in de weg zitten. Teveel bodemsystemen bij elkaar kan het rendement van het systeem negatief beïnvloeden. Dit heet interferentie

Voorbeeld interferentie door 4G. In het figuur hieronder ziet u wat er gebeurd bij interferentie van bijvoorbeeld 4G. Omdat de afscherming van de binnenhuis installatie onvoldoende is kan het signaal 4G van in dit voorbeeld Tele2 en Vodafone mengen met het signaal van HBO 1 HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, RTL 5 HD, 24Kitchen en MTV Binnen het project MoedINT2 zullen we verder niet ingaan op de vraag hoe groot de rol van interferentie is. We begrijpen van NT2-docenten dat interferentie een rol speelt in hun lesgroepen, en op hun praktische vraag zullen we met deze app ingaan (zie ook 'Het nut van kennis over taalverschillen en -overeenkomsten') Het blijkt dat het patroon achter het scherm de Fourier-transformatie is van het patroon dat in het scherm is gesneden, wat leidt tot een heel veld Fourier-optica. En een belangrijk product van dat veld is het diffractie -rooster dat in feite veel parallelle spleten heeft, gewoon te dicht bij elkaar om er als interferentie -rooster goed in te piepen

Interferentie Soms zijn in het glas of de weerspiegeling van glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien er op het glas wordt gedrukt en de vlekken verplaatsen zich, is er sprake van interferentie. Interferentie is een natuurkundi Wat voor kleur heeft dat licht (laat je niet afleiden door de kleur van het plaatje)? Bereken de hoek tussen de 0 e ordebundel en de 1 e ordebundel. Bereken hoeveel ordebundels men in theorie maximaal op het scherm zou kunnen waarnemen. Oplossing. Er zijn 128 spleten per mm. De afstand tussen twee opeenvolgende spleten is d = 0,00100 / 128 = 7.

Wat is interferentie - Woordenboek Glaspun

Het enige wat interferentie op de kabel kan veroorzaken is wanneer er een COAX of een stroomkabel bij de UTP kabel komt te liggen. Reageer. ad broekhuizen 4 jaar geleden op 16:20 . top! bedankt! Reageer. Sjekke 4 jaar geleden op 22:38 . Je mag. Wat is constructieve en destructieve interferentie? Waarop mijn antwoord dan is: Interferentie (besproken bij staande golven) is het gevolg van het feit dat een staande golf gevormd word door een voorwaarts en achterwaarts propagerende golf waardoor de eigenlijk fysische pertubatie zich niet meer verplaatst Wat is 4G-interferentie? Deze kabel is geheel 4G/LTE-proof. Dit betekent dat de 4G-signalen niet kunnen doordringen in jouw connectie (4G-interferentie) en zo signaalverlies of -verandering kunnen veroorzaken. Dit zie je vaak in de vorm van blokjes op jouw scherm bij bepaalde zenders. Deze Ziggo kabel zal dat dus voorkomen Slecht bereik of een langzame WiFi verbinding kan veroorzaak worden door interferentie (storing) of je WiFi netwerk. De 3 meest voorkomende oorzaken van interferentie zijn: draadloze netwerken die op hetzelfde kanaal uitzenden, de router van de buren die op een overlappend kanaal uitzendt en interferentie op 2.4 GHz van iets anders dan een WiFi zender

Natuurkunde.nl - Interferentie van lich

Wat is Kathodische Bescherming? - Vandervelde Protection

Bodemenergie is een duurzame vorm van energie. De bodem en het grondwater hebben van nature een constante temperatuur. Die warmte kun je met een bodemenergiesysteem uit de bodem halen. Bent u van plan een bodemenergiesysteem aan te schaffen, dan is onderstaande informatie relevant voor u Oorzaak van interferentie in elektronische toestellen: •veldsterkte van de zender •ongewenste uitstralingen van de zender (parasitaire uitstraling, harmonischen) •via de antenne-ingang •via andere aangesloten leidingen •door directe instraling. Bescherming tegen interferentie: •Maatregelen om storingen te voorkomen en op te heffen Wat is RNA interferentie? RNA interferentie is een natuurlijk genetisch mechanisme in de meeste planten en dieren. Zijn functie is de cellulaire machinerie van invasie en exploitatie beschermen door virussen en ander vreemd genetisch materiaal. RNA-interferentie kan zwijgen Destructieve interferentie als de vertraging 1½ λ, 2½ λ etc... is. De formule die hierboven staat gaat over de plaatsen waar constructieve interferentie plaatsvindt. Als dat is wat je bedoeld met dat je met destructieve interferentie niet met deze formule kunt uitrekenen: Ja dat klopt Het woord 'Bokito-proof', wat is ontstaan na de ontsnapping van de aap Bokito, verdween als neologisme al snel. De houdbaarheid van een neologisme kan daarom getest worden door de FUDGE-test. Een test die is opgesteld door een Amerikaanse taalkundige waarbij elke letter van de FUDGE staat voor een criteria

Wat betekent interferentie? Hieronder vind je 14 betekenissen van het woord interferentie. Je kunt ook zelf een definitie van interferentie toevoegen De kans op interferentie tussen wat je hebt geleerd bij Frans en Spaans is dus groter dan bij psychologie en wordt geordend op basis Van betekenis, Wat zijn de voordelen? Dankzij de draadloze technologie van deze DECT telefoons kunnen gebruikers vrij rondlopen en hoeven dus niet in de buurt te zijn van het basisstation. Daarnaast, leveren ze tevens uitstekende stemgeluidskwaliteit, dankzij het High Definition (HD) spraaksignaal Sterke interferentie kan schadelijk zijn voor apparatuur, vandaar dat dit beperkt kan worden tot een acceptabel risiconiveau binnen elektromagnetische compliance (EMC). Hiervoor is het nodig dat de bedreiging wordt gekarakteriseerd; waarden worden onderscheiden voor de uitstraling en grensniveaus; ontwerpen en testen van overeenstemming met de standaarden Wat is delaminatie? Wat is een thermische breuk? Wat is interferentie (kleurvlekken)? Wat is veiligheidsglas? Wat zijn cementstrepen? Welk type glas voldoet aan weerstandklasse 3 volgens NEN 5096? Welke eisen gelden voor enkelglas als moet worden voldaan aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096

Proactieve en retroactieve interferentie: definitie en

Wat is Market Analysis van Cell Phone Signal afscherming voor elektromagnetische interferentie (EMI) Market door het nemen van applicaties en Typen in overweging? 5. Wat zijn Projecties van Global Cell Phone Signal afscherming voor elektromagnetische interferentie (EMI) Industry Gezien Capaciteit, productie en Production Value Wat is moiré, hoe ontstaat het en wat kun je er aan doen? In Vraag voor Vink beantwoord Laura Vink een lezersvraag en vertelt ze je alles over moiré Met bekabeld Ethernet is interferentie geen probleem. En dat kan een enorm voordeel zijn, omdat allerlei dingen - van uw magnetron en Bluetooth-headset tot de Wi-Fi-signalen van uw buren - het Wi-Fi-signaal kunnen verstoren. Zonder interferentie heeft u minder snel last van een trage, verbroken of haperende internetverbinding

Storingen en stoorbronnen in huis kunnen je tv-signaal verstoren. Zo los je dat op Door: Stefan van Haandel Ik kom vaak modellen tegen waarin elementen botsen of kruisen. Het hulpprogramma interference check van Revit laat zien waar vooraf geselecteerde elementen, of alle elementen, in een model interfereren (botsen) met elkaar. Met de interference check kun je categorieën binnen het huidige project selecteren of items.. Wat is 4G-interferentie? Deze wandcontactdoos is dankzij de afscherming geheel 4G/LTE-proof. Dit betekent dat de 4G-signalen niet kunnen doordringen in jouw connectie (interferentie) en zo signaalverlies of -verandering kunnen veroorzaken, dit zie je vaak in de vorm van blokjes op jouw scherm bij bepaalde zenders

Interferentie - natuurkundeuitgelegd

Wat bij interferentie? Dit gaat over: verbinding/bereik werkt niet wifi Je wireless modem of Wifi-boosters zenden radiogolven uit. Die golven noemen we wifi. Ze zorgen ervoor dat je jouw toestellen met het internet kan verbinden, zonder een kabel te gebruiken. Sommige andere signalen in de lucht. In deze paragraaf gaan we ontdekken wat er gebeurt als meerdere golven door elkaar heen gaan lopen. Op sommige punten zullen de golven elkaar versterken en op andere zullen ze elkaar uitdoven. We spreken hier van interferentie. Om uit te vinden wanneer dit gebeurt hebben we het begrip faseverschil nodig uit de vorige paragraaf Docentenhandleiding voor Diffractie en interferentie | pagina 1 van 14 Docentenhandleiding voormodule07:$ $ Diffractie en interferentie!! Diffractie!biedt!een!reeks!aan!visueel!aansprekende!experimenten!die!het!golfkarakter!van!licht!demonstreren.

NETGEAR legt uit - Wat is interferentie? - NETGEAR Benelu

Wat is constructieve interferentie? Constructieve interferentie wordt bekend als de inmenging van twee of meer dan twee golven met dezelfde frequentie en fase die resulteert in de wederzijdse versterking en een enkele amplitude vormt die gelijk wordt aan de som van de totale amplitude die uit de twee golven ontstaat Wat Is Interferentie Theory? Interference theorie is een wetenschappelijk concept te maken met de manier waarop herinneringen worden in de hersenen van een persoon opgeslagen. Volgens interferentie theorie, kunnen oudere en nieuwere geheugens met elkaar interfereren

Interferentie - KP

Definitie van Proactieve interferentie Proactieve interferentie is een theorie over het menselijk geheugen, dat verwijst naar het onvermogen om informatie te herinneren als gevolg van storingen veroorzaakt door gebeurtenissen of het leren van nieuwe informatie voorafgaand aan het moment Interferentie in het wifi netwerk is bij alle internetproviders een van de meest gehoorde klachten. Helaas is het zo dat de meeste mensen geen idee hebben hoe het precies werkt. Toch geven de meeste providers goede uitleg over hoe het wifi te optimaliseren is maar wordt hier door de gebruikers nog te weinig naar gekeken Wat kun je nou doen om die interferentie op te lossen of te voorkomen? Je drone en babyfoon direct het huis uitgooien is onnodig. Wat je wel kunt doen: De plek van je router checken. Zet deze het liefst niet in de buurt van apparaten die storing veroorzaken. Je wifi-kanaal tijdelijk wijzigen

Interferentie (WiFi) Betekenis & Uitleg Smarthomeweb

9 Brazilië. De eigenlijke film Brazilië werd eigenlijk niet geruïneerd door studio-interferentie in de traditionele zin. 20 th Century Fox, die de internationale release verzorgde, stelde vrijwel geen eisen aan regisseur Terry Gilliam en bracht de film uit zoals gepland. In de VS waren de dingen echter anders De eerste is het langst in gebruik en daardoor ook het drukst bezet, niet alleen door wifi-apparatuur maar ook door andere 'industrial, scientific and medical' ofwel ism-apparatuur. Die apparatuur beïnvloedt elkaar, reden waarom er in de drukbezette 2,4 GHz band meer interferentie is dan in de vrijwel lege 5GHz band

Analoge tv gaat uit en iedereen gaat over naar digitaal

Wat Is de interferentie van licht? De eigenschappen van de Golf van licht, de manier waarop licht reist, bedoel dat licht interferentie van andere soorten golven kunt ervaren. Dit verschijnsel heet optische interferentie. De kleur van een golf bepaalt het type van inmenging en het ef Veel Nederlandse economen spreken, schrijven en denken regelmatig in het Engels. Wanneer ze in hun moedertaal aan het economische debat bijdragen, liggen anglicismen en interferentie op de loer. Daarom hier wat tips om van economennederlands correct Nederlands te maken Draadloze interferentie kan ervoor zorgen dat de verbinding met wifi- of Bluetooth-apparaten wordt verbroken of slecht functioneert, maar u kunt stappen ondernemen om deze te verminderen of voorkomen RNA interference (RNAi) is a biological process in which RNA molecules inhibit gene expression or translation, by neutralizing targeted mRNA molecules. Historically, RNAi was known by other names, including co-suppression, post-transcriptional gene silencing (PTGS), and quelling.The detailed study of each of these seemingly different processes elucidated that the identity of these phenomena.

 • Playstation 4 pro Marktplaats.
 • Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract met testament.
 • IMac G3 price.
 • Vilt of teflon.
 • Knipperlicht relais 4 polig.
 • Trolls release date.
 • Madiba betekenis.
 • Vandaag in Oss.
 • Organen paard links.
 • Japanse pompoen.
 • OnePlus vergelijken.
 • Stratuswolken.
 • US Open 2019 results.
 • HEMA polaroid camera.
 • Heilig boek islam.
 • Leuke tekst voor babyshower.
 • Cupcake Shopkin kleurplaat.
 • Sauna gezond hoe vaak.
 • Chemieleerkracht verdringingsreeks.
 • Duravit Montagehandleiding.
 • Video Editor download.
 • Castle IMDb.
 • Olympisch Goud turnen.
 • Mhm betekenis.
 • Glas in lood plafonniere.
 • Super Antidote .
 • Kerkinactie n.
 • Hartige taart prei gehakt.
 • Bresser Junior Verrekijker Roze.
 • JanJP carport.
 • Appartement Tanger kopen Facebook.
 • Print je Traktatie Nijntje.
 • Gewicht beagle pup 8 weken.
 • Styrax japonicus snowbell tree.
 • Amethist 92 Heerhugowaard.
 • Spijkers IJmuiden.
 • IGN Shrine.
 • Happy Feet soort.
 • Grafieken en formules.
 • Chip in huid Bijbel.
 • BrainWash de Mare.