Home

Vlinderstichting groene glazenmaker

De Vlinderstichting Groene glazenmaker

 1. g van de groene glazenmaker vorm te geven, heeft het Rijk enige jaren gelden een soortbescher
 2. Agrarisch Meetnet Libellen. Vrijwilligers tellen de zeldzame en beschermde groene glazenmaker samen met De Vlinderstichting in het kader van het Agrarisch Meetnet Libellen.Dit landelijke meetnet is in 2016 gestart in vier provincies: Groningen, Friesland, Utrecht en Zuid-Holland
 3. Glazenmakers komen voor in zeer uiteenlopende watertypen. Een rijke begroeiing van het water is voor de meeste soorten echter belangrijk. Twee soorten zijn sterk gespecialiseerd in het vegetatietype waarin eieren worden afgezet: de noordse glazenmaker (drijvende veenmospakketten) en, nog sterker, de groene glazenmaker (uitsluitend krabbenscheervegetaties)
 4. De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt u hem voortaan op uw e-mailadres

De Vlinderstichting Groene glazenmaker met 90 procent

 1. Groene glazenmaker De groene glazenmaker is een Europees beschermde soort. Buiten ons land is hij zeer schaars. Het is een vrij grote libel die voornamelijk in de lagergelegen delen van Nederland voorkomt. De zijkant van het borststuk is groen. Het vrouwtje heeft groene vlekken op het achterlijf, het mannetje blauwe
 2. De larve lijkt door grootte en vorm enigszins op de larve van de groene glazenmaker, de blauwe glazenmaker en de bruine glazenmaker, maar deze soorten hebben korte cerci. De noordse glazenmaker heeft ook lange cerci maar verwarring is haast niet mogelijk door het grote verschil in habitat en moment van uitsluipen
 3. eerd als groene glazenmaker, vanwege de groene achterlijfsvlekken van zowel de mannetjes als de vrouwtjes
 4. De vroege glazenmaker heeft een oranjebruin achterlijf, dat donkerder kan worden bij ouderdom. Het achterlijf gaat dan wat op dat van bruine glazenmaker lijken, maar de vleugels blijven helder. Verder hebben vroege glazenmakers opvallend groene ogen
 5. Krabbescheer & groene glazenmaker in de provincie Utrecht. Brochure. Bureau Natuurbalans-Limes Divergens, Bureau Viridis en Provincie Utrecht, Utrecht. Vlinderstichting, Wageningen. de Vries H.H. & Mensing V. 2006. Kansen voor de groene glazenmaker in Noord-Brabant. Rapport VS2006.007
 6. De Vlinderstichting 2019/ Argustelling 2019 5 2. De Argustelling Om voor zichtbaarheid en herkenbaarheid te zorgen, hebben we de monitoring van argusvlinder en groene glazenmaker in Friesland de titel 'Argustelling
 7. Beheerkaart groene glazenmaker. Schoningswerkzaamheden. Grootegast - Kievit. Het gebied bij de straat Kievit in Grootegast bestaat uit een geïsoleerd water dat meerdere functies. kan combineren: natuur, recreatie en viswater. Dit water bevat een grote populatie groene glazenmaker waardoor extensief beheer gewenst is. Di

De Vlinderstichting 2019/ AML 2019 5 Samenvatting In 2016 is het Agrarisch Meetnet Libellen van start gegaan. Hierin wordt de libel de groene glazenmaker geteld in het agrarisch gebied Vlinderstichting verzamelt deze gegevens en Centraal Bureau voor Statistiek berekent, bij voldoende gegevens, welke trends hierbij optreden. Zo wordt bekend of de aantallen binnen bepaalde De groene glazenmaker wordt geteld via telroutes langs sloten en andere wateren Verspreiding en ecologie van Groene glazenmaker. Familie: Aeshnidae: Status: bron: Rode Lijst Libellen 2011 Rode Lijst: Bedreigd: Voorkomen bron: Vlinderstichting.nl.

BESCHERMINGSPLAN GROENE GLAZENMAKER Beschermingsplan groene glazenmaker 2002-2006 Wageningen, 2001 22684_OpmaakGroeneGlazenwasser 19-03-2003 10:22 Pagina De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een in Nederland inheemse maar zeldzame libellensoort uit de familie glazenmakers (Aeshnidae). Deze libel is in Nederland gebonden aan krabbenscheervegetaties (Stratiotes aloides) en komt uitsluitend voor in laagveengebieden.Grote populaties komen voor in de veengebieden van zuidelijk en oostelijk Friesland, Groningen, de kop van Overijssel, de.

Groene glazenmaker: forse glazenmaker, waarvan de mannetjes blauwer zijn dan die van de blauwe glazen-maker! Borststuk met geheel groene zijden en brede groene schouderstrepen. Achterlijf mannetje met grote blauwe vlekken, geen lantaarntje. Ogen blauw. Bij vrouwtjes zijn alle lichte delen groen. Groene glazenmakers kome groene glazenmaker: natuurvriendelijk slootbeheer is essentieel. Om in de gaten te houden hoe het met de groene gla-zenmaker gaat, worden groene glazen-makers geteld door vrijwilligers. Binnen dit project wil De Vlinderstichting zorgen dat er meer plekken komen waarop de groene glazenmaker wordt geteld, zodat we deze libel effectiever kunnen.

DE VLINDERSTICHTING 2000 |Herstelplan groene glazenmaker in Groningen 5 2.1 Herkenning De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een vrij grote libel dievoornamelijk in laag-Nederland voorkomt. Van de groep van glazenmakers (Aeshna) is het een van de kleinste vertegenwoordigersin ons land met een lengte van rond de 7 centimeter Grote schoonmaak in park treft groene glazenmaker WAGENINGEN (ANP) - De Vlinderstichting heeft dinsdag aangifte gedaan wegens de onjuiste schoonmaak in park Reeuwijkerhout nabij Reeuwijkse plassen 10.20 Filmbeelden van het leven van een groene glazenmaker met toelichting door de heer Kievit van de provincie Utrecht. 10.30 'Zonder krabbenscheer geen groene glazenmakers', door de heer De Vries van De Vlinderstichting. 11.00 Koffiepauze. 11.15 'De griene glêzebiter in Fryslân', door de heer De Boer van Bureau FaunaX Beschrijving. De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is met een lengte tot 65 tot 75 millimeter een middellange en iets gedrongen vertegenwoordiger een van de Europese glazenmakers (Aeshnidae).Zoals bij de meeste Aeshnidae heeft de groene glazenmaker een mozaïekpatroon op het achterlijf. Bij de vrouwtjes is deze tekening groen (op een bruinachtige basiskleur), bij de mannetjes is het. Vrijwilligers tellen de zeldzame en beschermde groene glazenmaker samen met De Vlinderstichting in het kader van het Agrarisch Meetnet Libellen. Dit landelijke meetnet is in 2016 gestart in vier provincies: Groningen, Friesland, Utrecht en Zuid-Holland

Kansen voor de groene glazenmaker in Noord-Brabant Tekst: Henk de Vries Met medewerking van: Victor Mensing Rapportnummer: VS2006.007 Productie: De Vlinderstichting Postbus 506 6700 AM Wageningen telefoon: 0317-467346 fax: 0317-420296 email: info@vlinderstichting.nl homepage: www.vlinderstichting.nl. Read the latest magazines about Vlinderstichting and discover magazines on Yumpu.co

Groene glazenmaker en Borststuk · Bekijk meer » Bruine glazenmaker. De bruine glazenmaker (Aeshna grandis) is een libel uit de familie van de glazenmakers. Nieuw!!: Groene glazenmaker en Bruine glazenmaker · Bekijk meer » De Vlinderstichting. De Vlinderstichting is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie op het gebied van vlinders en. De Vlinderstichting | Libel: groene glazenmaker / Aeshna viridis. In Nederland gebonden aan krabbenscheervegetaties..

6 free Magazines from VLINDERSTICHTING

De Vlinderstichting Libelfamilie: glazenmakers / Aeshnida

'De groene glazenmaker', een libel, komt voor in en rond de Wieden, Weerribben en Olde Maten. Ze zetten hun eitjes af op drijvende krabbenscheerplanten in heldere sloten. Veel krabbenscheer verdwijnt door intensief slotenbeheer. Daarmee neemt het aantal groene glazenmakers ook in rap tempo af Vlinderstichting, Wageningen. Het paringswiel van de vroege glazenmaker. Opvallend bij de vroege glazenmaker zijn het vrij effen bruine lijf en de groene ogen. Het vrouwtje van de vroege glazenmaker zet haar eitjes af in waterplanten, zoals hier in kabbenscheerr

De Vlinderstichting Libel: vroege glazenmaker / Aeshna

De Vlinderstichting | Libel: groene glazenmaker / Aeshna

Om de ontwikkelingen rond de groene glazenmaker te kunnen volgen worden tellingen gedaan in het boerenland van vier provincies: Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Groningen. De tellingen worden deze zomer uitgevoerd door de Vlinderstichting Groene glazenmaker Grote keizerlibel Grote roodoogjuffer. Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Vlinderstichting.nl Zeer zeldzaam: (bovenaanzicht). Borststuktekening met smalle groene lijnen en een gereduceerde eerste zijnaadstreep. Bij jonge of heel oude individuen is de kenmerkende groene kleur soms niet zichtbaar of onopvallend De Vlinderstichting 1-FEB-2021 - Er vliegt nog geen libel. Groene Hart), waar onder andere groene glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel worden geteld. Daarnaast worden soorten als bosbeekjuffer en speerwaterjuffer in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant vooral door soortgerichte routes bijgehouden Op zich geen probleem, aldus de Vlinderstichting ware het niet dat in dit park de groene glazenmaker leeft die afhankelijk is van deze waterplant. De parkbeheerder, Groenservice Zuid-Holland, had dan ook meer rekening moeten houden met de aanwezigheid van de groene glazenmaker en de watergangen maar voor een deel onder handen moeten nemen, vindt de Vlinderstichting De Vlinderstichting De Vlinderstichting is 26 jaar jong en zet zich in voor behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland. energie gestoken in de bescherming van de groene glazenmaker. Dan heb je niet alleen maar te maken met natuurbeheerders, maar ook met boeren en gemeenten

Argustelling friesland

De Vlinderstichting Libel: blauwe glazenmaker / Aeshna

 1. Groene glazenmaker in de Reeuwijkse polder - Vlinderne
 2. De Vlinderstichting gaat nu samen met haar vrijwilligers in het gebied, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap bekijken wat er moet gebeuren. 'Het is te hopen dat de vrijwilligers bij de telling in 2018 en de volgende jaren weer een herstel kunnen zien van de groene glazenmaker'
 3. 4-okt-2020 - De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland
 4. Afgelopen zomer bleek uit tellingen in de Krimpenerwaard een zeer sterke achteruitgang van de groene glazenmaker: maar liefst 90 procent vergeleken met 2016. Deze zeldzame en beschermde libel is gebonden aan sloten met krabbenscheer. Om nog onbekende reden werd deze plant in 2017 vroeg bruin in de Krimpenerwaard. Dit jaar proberen we de oorzaken van deze zorgelijke resultaten te achterhalen
 5. Libellensoort glazenmaker bijna verdwenen in polder. Het aantal groene glazenmakers (libellensoort) in de Krimpenerwaard is vorig jaar in vergelijking met 2016 met 90 procent teruggelopen
 6. Toch is de Vlinderstichting al wel volop bezig met libellen. De komende tijd worden er weer nieuwe meetnetroutes aangemeld en voor 1 mei worden deze beschreven en worden de tellers ingewijd. Op honderden locaties gaan vrijwilligers vanaf 1 mei op pad om vaste routes te lopen en er de libellen te tellen

De Vlinderstichting Libel: bruine glazenmaker / Aeshna

Dit rapport geeft een overzicht van de werkzaamheden die De Vlinderstichting in 2007-2008 voor dit beschermingsplan heeft gedaan. Het blijkt dat de groene glazenmaker een dalende trend vertoont sinds 1999 en dat 2007 de laagste aantallen liet zien sinds de start van deze monitoring Het achterlijf gaat dan wat op dat van bruine glazenmaker lijken, maar de vleugels blijven helder. Verder hebben vroege glazenmakers opvallend groene ogen. Verwarring in het larvestadium kan optreden met andere glazenmakers die de combinatie vertonen van een kort prementum en korte cerci. Dit zijn de venglazenmaker en de groene glazenmaker Recent zijn er slechts enkele malen waarnemingen verricht van de groene glazenmaker in de provincie Noord-Brabant. Ook in 2005 is er geen populatie van deze soort vast gesteld in Noord-Brabant. Er zijn wel meldingen geweest in 2005, maar vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er inderdaad een populatie aanwezig is Prompt verscheen de groene glazenmaker in flinke aantallen, die bij onderzoek en bescherming van libellen nauw samenwerkt met De Vlinderstichting en de European Invertebrate Survey Nederland AUTHOR(S)= Vlinderstichting \ Provincie Utrecht \ Vlinderstichting; YEAR=2004; PUBLISHER=De Vlinderstichting [etc.], Utrecht [etc.] Groene glazenmaker | Informatie voor professionals in voedsel en groe

Groene glazenmaker - BIJ1

 1. De Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) is een grote oranjebruine libel met fraaie groene ogen. De Vroege glazenmaker is vroeg in het jaar al actief. Soms zijn ze eind april al te zien. Vanaf eind mei tot half juli maak je de meeste kans ze te zien. Het is een algemene libel, die je in heel Nederland kunt tegenkomen
 2. To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access
 3. Als je op bovenstaande button klikt, kom je in mijn fotoalbum Libellen. Als je in onderstaande tabel op de soortnaam klikt, zie je de soortbeschrijving van De Vlinderstichting. (Voor de datums waarop de diverse soorten in 2017 voor het eerst gingen vliegen, klik hier.) ☑️ = door mij gefotografeerd (er op klikken toont het desbetreffende fotoalbum
 4. 6 Magazines from VLINDERSTICHTING.NL found on Yumpu.com - Read for FRE
 5. der blauw dan de naam doet vermoeden. Zijkant borststuk grasgroen met dikke zwarte naadstrepen. Schouderstrepen verbreed tot brede groene vlakken
 6. De groene glazenmaker is een bedreigde libellensoort in Nederland. De meest bijzondere eigenschap van de groene glazenmaker is dat hij geheel gebonden is aan krabbenscheervegetaties. In deze planten worden de eieren afgezet en tussen deze planten leven de larven

De Vroege glazenmaker is een oranjebruine glazenmaker met groene ogen. Op S2 bevindt zich een gele, kielvormige vlek. De vleugels zijn helder, in tegenstelling tot die van de Bruine glazenmaker, wat de enige soort is waarmee ze verward kan worden. Isoceles betekent gelijkbenig, als in gelijkbenige driehoek Groene Glazenmakers (Libellen, Vrouwtjes) worden gevolgd tijdens het afzetten van Eitjes op Krabbenscheer (Waterplanten)

Zuidelijke glazenmakers zijn echter beduidend kleiner, zijn nog feller blauw en hebben een lichter getint borststuk, met zwarte lijnen. Ze missen de centrale zwarte streep over het achterlijf. Tot slot lijkt ook de groene glazenmaker op de grote keizerlibel Een stuk grond van 20 hectare bij Froombosch is aangewezen als nieuw leefgebied voor de groene glazenmaker. Dat is een zeldzame, beschermde libellensoort. De provincie hoopt met deze maatregel een. henk.devries@vlinderstichting.nl Vlinder: argusvlinder - Libel: groene glazenmaker - Plant: krabbenscheer Met de Argus-telling worden straks drie bijzondere soorten in het Friese agrarische gebied jaarlijks gemonitord: de argusvlinder, de libel groene glazenmaker en de waterplant krabbenscheer Blauwe glazenmaker en Glazenmakers (geslacht) · Bekijk meer » Groene glazenmaker. De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een in Nederland inheemse maar zeldzame libellensoort uit de familie glazenmakers (Aeshnidae). Nieuw!!: Blauwe glazenmaker en Groene glazenmaker · Bekijk meer » Imago (biologie Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Om daarbij ondersteuning bij te bieden schreven FLORON en De Vlinderstichting een handige veldgids. Ze beschrijven kernachtig een aantal veelvoorkomende vraagstukken in het ecologisch bermbeheer. Het is geen naslagwerk waar alles in staat, maar.

beheerkaart-groene-glazenmaker-grootegast-vlinderstichting

Het is de eerste keer dat de Vlinderstichting zo'n project doet. Henk de Vries, senior projectleider bij de Vlinderstichting: We hebben al sinds 1990 een landelijk meetnetwerk waarin vrijwilligers vlinders en libellen tellen. Nu wilden we iets doen met biodiversiteit op lokaal niveau, waardoor je mensen meer bij hun omgeving betrekt Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum] De groene glazenmaker, een zeldzame libel, is gebonden aan krabbenscheer. Deze waterplant kwam al jaren voor in de Regulieren bij Culemborg. Nu is in dit natuurreservaat van het Geldersch landschap ook de libel aangetroffen

NDFF Verspreidingsatlas Aeshna viridis - Groene glazenmaker

Een glazenmaker, die voor de ei-afzet van het krabbenscheer afhankelijk is. In het veld makkelijk te herkennen door de groene zijkant van het borststuk en bovenop een groene schouderstreep. De Groene glazenmaker wordt soms met de Grote keizerlibel verward, die echter een geheel groen borststuk heeft Blog. Odonata wing vein preferences in haemolymph sucking Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae; Odonata) Dragonflies in 2019 in the Netherland

De Groene Glazenmaker - Aeshna viridis Eversmann, 1836. Intraguild predation and interference competition on the endangered dragonfly Aeshna viridis. The macrophyte, Stratiotes aloides, protects larvae of dragonfly Aeshna viridis against fish predation De groene glazenmaker is een bedreigde libellensoort, die voorkomt in laagveengebieden. Hij is afhankelijk van de steeds zeldzamer wordende plant krabbenscheer. In de Zuidzijderpolder in de gemeente Bodegraven is onlangs bijna alle krabbenscheer verwijderd uit een sloot waar groene glazenmaker voorkomt

Geen krabbenscheer betekent géén groene glazenmaker.' Als gevolg van de rigoureuze schoonmaak, is er geen groene glazenmaker meer te bekennen IVN Groningn-Hare Voorkomen bron: Vlinderstichting.nl Vrij zeldzaam, maar wordt de laatste jaren algemener. Herkenning 62-66 mm. Grondkleur achterlijf en borststuk oranjebruin. Achterlijf met fijne zwarte lijnen, maar zonder mozaïekpatroon van lichte vlekjes, zoals bij andere glazenmakers. Bovenzijde segment 2 met citroengele spijkervormige vlek Vlinderstichting. De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen te benaderen Groene glazenmaker De groene glazenmaker is een zeldzame libellensoort, waarvan populaties voorkomen in Groningen, Friesland en de kop van Overijssel en andere laagveengebieden in Nederland henk.devries@vlinderstichting.nl Vlinder: argusvlinder - Libel: groene glazenmaker - Plant: krabbenscheer Met de Argus-telling worden straks drie bijzondere soorten in het Friese agrarische gebied jaarlijks gemonitord: de argusvlinder, de libel groene glazenmaker en de waterplant krabbenscheer

Groene glazenmaker - Wikipedi

Groene glazenmaker •Geen harde onderzoeksresultaten over ecologie •Meer kennis over de verspreiding, nu zo'n 80 -90 telroutes •Vaststellen effecten van maatregelen •Meer kennis over het gedrag: wanneer zitten volwassen dieren waar en waarom. De Vlinderstichting Mennonietenweg 10 Postbus 506 6700a AM Wageningen info@vlinderstichting. Bekijk het profiel van Anthonie Stip op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Anthonie heeft 8 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Anthonie en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien De Vlinderstichting. 1-FEB-2021 - Er vliegt nog geen libel. Groene Hart), waar onder andere groene glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel worden geteld. Daarnaast worden soorten als bosbeekjuffer en speerwaterjuffer in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant vooral door soortgerichte routes bijgehouden De glazenmakers (Aeshnidae) Groene glazenmaker (Aeshna viridis) Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) Paardenbijter Glazenmakers op Libellennet (Vlinderstichting) Vlindernet; Bronnen, noten en/of referenties. David Burnie (2001) - Animals, Dorling Kindersley Limited, London

Grote schoonmaak in park treft groene glazenmaker Trou

Groene glazenmaker (Aeshna viridis) Uiterlijk: Vooral het vrouwtje van de groene glazenmaker doet haar naam eer aan en is overwegend helder groen. Het mannetje heeft ook een helder groen borststuk, maar met zijn prachtig helder blauwe ogen en de blauwe vlekken op het achterlijf zou de naam blauwe glazenmaker misschien meer toepasselijk zijn De Vroege glazenmaker is één van de vroegst vliegende glazenmakers en is vanaf eind april tot eind oktober waar te nemen. De soort geeft de voorkeur aan schone wateren met een goed ontwikkelde oever- en verlandingsvegetatie en komt vooral voor in laagveenmoerassen en veenweidegebieden De Vlinderstichting. De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Ze maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen. In Nederland hebben vlinders het zwaar. Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig In de huidige tijd is het een groot goed voor iedereen om, met inachtneming van gepaste maatregelen, naar buiten te kunnen gaan. Wij roepen iedereen op om de richtlijnen op te volgen, en vooral ook je verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te nemen

Groene glazenmaker Aeshna viridis Eversmann, 1836. Libellen Glazenmakers Aeshna Aeshna viridis. Soort Gezien in Alde Feanen - Fjirtich Mêd. jaar. maand. alleen. De Groene Amsterdammer is het oudste opinieweekblad van Nederland, sinds 1877 onafhankelijk baken van de vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur GROENE GLAZENMAKER / AESHNA VIRIDIS: Voorkomen NL= Zeldzaam : De Groene glazenmaker is in Nederland vrijwel beperkt tot velden Krabbenscheer. De mannetjes zijn net als de vrouwtjes te herkennen aan hun vrijwel egale groene borststuk en dikke antehumerale streep op de bovenkant van het borststuk

De Vlinderstichting | SuccessenNDFF Verspreidingsatlas | Aeshna viridis - Groene glazenmakerNature Today | Groene glazenmaker met 90 procent achteruitDe Vlinderstichting | Bosranden herstellen

Groene glazenmaker De Volkskran

De blauwe glazenmaker is een libel met een mozaiektekening op het achterlijf. De mannetjes hebben blauwe vlekken op het achterlijf en de vrouwtjes groene. Je komt ze regelmatig tegen in tuinvijvers. De ogen van het mannetje zijn blauw gekleurd, die van het vrouwtje niet De natuur.startpagina.nl staat vol tips om de rest van de dag niet achter de computer, maar buiten door te brengen. Laatste update: 15 januari 202 De Groene glazenmaker is een vrij grote libel die voornamelijk in de lager gelegen delen van Nederland voorkomt. Vanaf eind juni tot en met begin oktober, maar vooral in augustus (Bos et al. 1997; Jurzitza 2001, Dijkstra 2006), is deze soort in ons land waar te nemen Onze groene partners; Onze groene partners. Vivara natuurbeschermingsproducten staat niet alleen in het behoud van de natuur. De Vlinderstichting. Sinds jaren heeft De Vlinderstichting een samenwerkingsverband met Vivara. De samenwerking is gericht op het onder de aandacht brengen en versterken van elkaars activiteiten

Groene glazenmaker (Aeshna viridis) Beschermde natuur in

Groene glazenmaker Aeshna viridis Eversmann, 1836. Libellen Glazenmakers Aeshna Aeshna viridis. Soort Foto in nieuwe tab Details waarneming Type: Foto: Soort: Groene glazenmaker Aeshna viridis: Levensstadium: imago: Geslacht: vrouw Datum: 2020. Groene glazenmaker - Aeshna viridis: Levensstadium: imago: Geslacht: vrouw Datum: 2013-08-22 Gebruiker: Ton van Wijk Locatie: Weerribben - Woldlakebos (OV) Validatiestatus: goedgekeurd (met bewijs) Licenti Hierin is tevens een populatie Groene glazenmakers (Aeshna viridis) aanwezig die sinds 1999 bekend is. In 2003 heb ik hier onderzoek gedaan naar derelatietussen aantal larvenhuidjes van de Groene glazen-makeren de kwaliteitvan de krabbenscheer-vegetatie. Figuur 1 Een slootmetkrabbenscheer inde Peizermadenin 2005. dominated b Groene glazenmaker Sterke afname Grote keizerlibel Grote roodoogjuffer Vroege glazenmaker Vuurjuffer Vuurlibel Watersnuffel Weidebeekjuffer Zwarte heidelibel Zwervende pantserjuffer Libellensoorten Trendbeoordeling en biotoopindeling van 44 soorten libellen Bron: CBS, Vlinderstichting. Author: rbie Last modified by: André Mares Created.

Groene glazenmaker met 90 procent achteruit in

Vrouwtje. Vrouwtjes van de Blauwe glazenmaker zijn voornamelijk groen met op het achterlijf een patroon van groene, bruine en zwarte vlekken. Van de twee donkere strepen aan de zijkant van het borststuk loopt er maar één over de volle lengte van de borst Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw Waterschap Noorderzijlvest is dinsdag aan de Natalie Barneykade in Stad begonnen met het terugbrengen van krabbenscheer. De waterplant is belangrijk voor de zeldzame libelle de groene glazenmaker. Groene glazenmaker De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een in Nederland inheemse maar zeldzame libellensoort uit de familie glazenmakers (Aeshnidae). De soort staat op de Rode Lijst van de IUCN als niet bedreigd, beoordelingsjaar 2006, de trend van de populatie is volgens de IUCN stabiel

Naar een slagvaardige en duurzame organisatie - Het

De vroege glazenmaker heeft een oranjebruin lijf en groene ogen. Het is de enige Aeshna die al in mei rondvliegt. In juni is de soort in aanzienlijk aantal te vinden, in de nazomermaanden nauwelijks meer. In laagveengebieden is de soort vrij algemeen. De Nederlandse populaties zijn de grootste in Noordwest-Europa Read the latest magazines about Beschermingsplan and discover magazines on Yumpu.co De Grote keizerlibel (Anax imperator) is één van de grootste libellen, die in Nederland voorkomt. Het is een goede vlieger, die je boven water en de omgeving daarvan kunt zien patrouilleren. De libel komt in heel Nederland voor. De Grot

 • Variaworld Platenbeurs.
 • Steve O: Gnarly.
 • Elk wiki.
 • Taart met banketbakkersroom.
 • Aftrekbare kosten fotograaf.
 • Hotels Spanje Costa Blanca.
 • Sokken abonnement.
 • Mijn vader heeft me misbruikt.
 • Burda patroon harembroek.
 • Check DPI image online.
 • Veranda prijzen België.
 • Short hair with bangs.
 • Vleesetende bacterie overleven.
 • The Weight chords.
 • Open haaksteek.
 • Vergeelde tupperware.
 • Caps paardrijden.
 • Titel MBA achter naam.
 • Echinacea White Swan.
 • Samsung galaxy s2 release date.
 • Kaakchirurgie privekliniek.
 • Change margins for table latex.
 • Bijzondere vaste planten.
 • Steenstrips.
 • Zakelijke fotoshoot.
 • Glazen gevels.
 • Best audio interface 2020.
 • Openingstijden Deen Meerland.
 • Fake septum piercing DIY.
 • Buxus witte schimmel.
 • McKenzie therapie Amsterdam.
 • Amerikaanse meubels.
 • Mini quad 110cc.
 • Cursus gordijnen maken.
 • Goud kopen beleggen.
 • Archief Nederlands Indië.
 • Eetschema aankomen anorexia.
 • Wat kost een goudfazant.
 • Café Le Journal.
 • Wet van Pascal.
 • Asymmetrisch kapsel Halflang Haar.