Home

Uitslag Inburgering

Staatsexamen Nt2: Uitslag - DU

 1. Uitslag De uitslag van uw examen kunt u na 5 weken online bekijken. U hebt hiervoor uw examennummer nodig. 6 weken na het examen ontvangt u de uitslag ook per post
 2. Mijn Inburgering is een online omgeving voor inburgeraars. In Mijn Inburgering kunt u veel dingen online regelen: persoonlijke gegevens bekijken en veranderen; lening aanvragen; hoogte van uw lening bekijken; kijken welke examens u moet maken; aanmelden voor een examen; wijzigen van de plaats, datum of tijd van het examen; examenuitslag bekijke
 3. Informatie voor inburgeraars. Wanneer moet u inburgeren? Hoe kunt u inburgeren? Lenen voor inburgeren. Uitleg over het examen. Wat als inburgeren niet lukt
 4. Uitslag; Aanmelden. Aanmelden voor examen kan niet. U kunt nu niet aanmelden voor examens op Mijn Inburgering. U kunt ook niets veranderen aan uw aanmelding. Dit komt door de coronamaatregelen. We weten nog niet wanneer het wel weer kan. U kunt uw examen wel afzeggen (annuleren).
 5. Niet iedereen moet dezelfde examens halen om in te burgeren. Controleer welke examens u moet doen. Dit hangt af van de datum dat u begon met inburgeren
 6. DigiD app. Met DigiD kunt u ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO. Installeer en activeer de DigiD app voordat u naar het buitenland gaat.. Krijgt u een nieuw (buitenlands) telefoonnummer? Log dan in op Mijn DigiD en koppel uw nieuwe nummer aan de app. Woont u al in het buitenland en hebt u geen werkende DigiD app? Kijk dan op digid.nl/buitenland welke mogelijkheden u hebt
 7. Antwoorden. Score uitslag inburgeringsexamen buitenland www.buitenlandsepartner.nl. Oefenen voor het basisexamen inburgering buitenland; Score uitslag inburgeringsexamen buitenland; Lees als dit uw eerste bezoek is eerst de FAQ. U moet zich eerst registreren voordat u berichten kunt plaatsen. Resultaten 1 tot 5 van de 5 Onderwerp: Score uitslag inburgeringsexamen buitenland

Inloggen op Mijn Inburgering - DUO Inburgere

 1. Inburgering bij naturalisatie vanuit het buitenland . Woont u buiten het Koninkrijk der Nederlanden en wilt u Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u ook aantonen dat u voldoende bent ingeburgerd. U toont dit aan door de naturalisatietoets te behalen
 2. Moet ik het basisexamen inburgering buitenland maken? Iedereen die MVV-plichtig en tussen de 18 en 65 jaar oud is moet het basisexamen inburgering buitenland succesvol hebben behaald. De uitslag van het examen wordt meegestuurd bij de MVV-aanvraag. U maakt het examen bij de Nederlandse ambassade/consulaat in het land van herkomst
 3. Basisexamen inburgering. Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen: Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS), Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid. U legt het examen af op een ambassade of een consulaat-generaal in uw land van herkomst of van bestendig verblijf. Het examen wordt afgenomen op een computer
 4. Uitslag inburgering examen duo. Inburgeren Examen examenget.com. Inburgering Examen Oefenen Schrijven - examget.net Examen doen - Oefenen - DUO Inburgeren Download hier oefenexamens om te oefenen voor de inburgeringsexamens Lezen, Schrijven, Spreken, Luisteren en Kennis Nederlandse maatschappij
 5. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt de uitslag van het gehaalde examen per e-mail. Bij de e-mail zit een PDF-bestand met de uitslag. In het PDF-bestand staat voor welke onderdelen u bent geslaagd. U hebt het basisexamen inburgering in het buitenland gehaald als op het PDF-bestand staat dat u voor alle 3 onderdelen bent geslaagd
 6. Examenrooster Programma I 2021 Kolom 1 toont de afnamedatum, de andere kolommen het examenonderdeel, de aanmelddatum en datum dat de uitslag bekend wordt gemaakt; Afnamedatum. Onderdeel. Aanmelden vanaf. Uitslag online bekend vanaf 15.00 u. dinsdag 16 maart 2021. Lezen I. vol. 20 april 2021. woensdag 17 maart 2021. Spreken I. vol. 20 april 2021.

Uitslag inburgering examen duo. Inloggen op Mijn Inburgering - DUO Inburgeren www.inburgeren.nl. Log hier in op Mijn Inburgering. Bijvoorbeeld om uw lening aan te vragen. Of om u aan te melden voor het examen. U hebt u een DigiD met sms-controle nodig. Recente zoekopdrachten 13:08:11 reborns baby doll Uitslag 2e en 3e tijdvak. Vanaf eind januari vindt u hier de informatie over de uitslag van de examens in het 2e en 3e tijdvak in 2021. Om de uitslag te downloaden logt u in op Mijn DUO. Klik daarna op 'Bestanduitwisseling' en op 'Bestand ophalen' De uitslag van het Basisexamen inburgering wordt aan de examenkandidaat bekend gemaakt. Uw verzoek om te bevestigen dat DUO de output van een examen heeft ontvangen zal ik niet honoreren. Dit betekent namelijk een extra stap in het proces, die mijn inziens niet bijdraagt aan het versnellen van het bekend maken van een uitslag Ik. Mijn vriend heeft 19 januari in Rabat examen gedaan. We wachten nu nog steeds op de uitslag. Al bijna 4 weken dus. In de Facebook groep over het inburgeringsexamen buitenland wachten veel mensen (uit diverse landen) momenteel net zo lang op de uitslag. 4 weken wachten is dus geen uitzondering Inburgering Examen Uitslag - localexam.com Lees hier hoelang u moet wachten op de uitslag van het inburgeringsexamen Inburgering examen uitslag. U krijgt de uitslag per brief en in Mijn Inburgering. Bent u geslaagd voor alle examens, dan kunt u uw diploma ophalen

Inburgering Examen Doen - examget Inburgering examen uitslag. net. Free inburgering examen doen Download - updatestar. com. Free inburgering examen doen download software at UpdateStar - Nokia PC Suite is a free PC software product that allows you to connect your Nokia device to a PC and access mobile content as if the device and the PC were one Op 10 oktober heeft mijn vrouw het basisexamen inburgering in London gemaakt. Wij wachten nog op de uitslag. Volgens de website van DUO duurt het 8 weken tot de uitslag bekend is. Heeft iemand recente ervaringen met de wachttijd voor de uitslag van het basisexamen De uitslag van het afgelegd examen Spreekvaardigheid op 8 augustus 2017 is bekend en u bent geslaagd. Bij deze wil ik u van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Helaas hebt u 16 weken moeten wachten. Ik wil u namens het management excuses aanbieden voor het ervaren ongemak

Het staatsexamen Nt2 is een landelijk examen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als 2e taal leren. DUO neemt alle Nt2-examens af, namens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) Het basisexamen inburgering buitenland bestaat uit 3 examenonderdelen. Het basisexamen is met goed gevolg afgelegd als alle onderdelen zijn gehaald. Als het laatste onderdeel is gehaald, stuurt DUO de uitslag van het gehaalde basisexamen per e-mail. Het gehaalde basisexamen inburgering buitenland is 1 jaar geldig Dit examen heeft 4 schrijfopdrachten. Je krijgt hiervoor 40 minuten. Het is vergelijkbaar met het officiële A2 schrijfexamen van DUO. Na het invullen wordt het examen handmatig nagekeken door een gecertificeerde NT2 docent en krijg je binnen 48 uur de uitslag. Het is mogelijk om tegen betaling een certificaat van de uitslag te vragen Oefenen Oefenexamens inburgeringsexamen Inburgering examen oefenen schrijven Uitslag inburgering examen duo. DUO heeft oefenexamens voor Lezen, Schrijven, Spreken, Luisteren en Kennis van de Nederlandse maatschappij. Uitslag inburgering examen du

Het Nederlandse inburgeringsexamen buitenland is het basisexamen inburgering dat door iedere vreemdeling van 18 tot 65 jaar die langer dan drie maanden naar Nederland wil komen moet worden afgelegd. Het toetst basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving. Een wetsvoorstel hiertoe is in 2006 van kracht geworden. Het maakt deel uit van de Wet Inburgering Miin vrouw heeft op 20 December het basisexamen inburgering afgelegd op de ambassade in Singapore. 37 dagen wachten we nu dus al op de uitslag. Bizar natuurlijk dat dit zo lang moet duren. Ik ben benieuwd naar recente ervaringen van anderen. Is de gemiddelde wachttijd nog steeds 31 dagen (zoals ik ergens op dit forum las)

DUO Inburgere

Inburgeringsexamen doen: Aanmelden - DUO Inburgere

Inburgeringsexamen doen: Welke examens - DUO Inburgere

Handreiking Brede intake en Pip Doel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken, in. De uitslag van uw examen Nederlands als 2e Taal kunt u na 5 weken online bekijken Duo inburgering examen buitenland uitslag. 6 weken na het examen ontvangt u de uitslag ook nog per post. Vergeet niet uw certificaten in te wisselen voor een diploma als u voor alle 4 onderdelen bent geslaagd. Duo Inburgering Examen Uitslag - localexam.co Log hier in op Mijn Inburgering Inburgering examen uitslag digid. Bijvoorbeeld om uw lening aan te vragen en te bekijken. Of om u aan te melden voor het examen. Of om te kijken vanaf wanneer u moest inburgeren. U hebt u een DigiD met sms-controle nodig Taaltoets Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bijstandsgerechtigden die reeds aan de inburgeringsplicht hebben voldaan en de bijstandsgerechtigden die (nog) moeten voldoen aan de inburgeringsplicht. Deze eerste groep voldoet normaliter aan de Wet taaleis door een diploma inburgering over te leggen (artikel 18b lid 2 onderdeel b Participatiewet)

Inloggen op Mijn DUO - DU

Uitslag examen De antwoorden worden beoordeeld door DUO. Sinds het examen 'nieuwe stijl' per 1 november 2014 is ingevoerd, kan het tot 8 weken duren voordat de uitslag bekend is. U ontvangt de uitslag per e-mail. MVV-aanvraag Na het behalen van het basisexamen inburgering buitenland kan direct een MVV-aanvraag bij de IND worden ingediend. (! Examenreglement basisexamen inburgering. 1 In dit reglement wordt verstaan onder:. a. basisexamen: het basisexamen inburgering, bedoeld in artikel 3.98a, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;. b. deelnemer: de vreemdeling die zich voor het basisexamen heeft aangemeld Stichting Itomtaal organiseert diverse taalcursussen in Noord-Nederland. U kunt bij ons terecht voor inburgering, staatsexamen I en II, taal op de werkvloer en nog veel meer. Wij hebben vestigingen in de volgende gemeentes: Assen, Emmen, Hoogezand, Coevorden, Veendam en Leek. Contactgegevens. Stichting Itomtaal Mr. H. Smeengestraat 4 In het boek vindt u honderden oefeningen voor alle onderdelen van het taalexamen voor de inburgering. De oefeningen zijn afgestemd op het taalniveau A2 volgens het Europees Referentiekader (CEFR). Audio-oefeningen zijn vrij toegankelijk via www.adappel.nl Het boek geeft u de unieke mogelijkheid om zelfstandig te studeren voor het inburgeringsexamen

Inburgering Uitslag - Vinden

Inburgering in Nederland Immigratie- en

Artikel 17 Uitslag Hoofdstuk III Kwalificatiedossiers, certificaten, keuzedelen en onderdelen als bedoeld in artikel 6.1.2a, van de wet (Artikelen 17a-17d) Artikel 17a Generieke kwalificatie-eise Uitslag; Waar en wanneer. Toetslocaties tijdelijk gesloten door corona. De toetslocaties zijn van woensdag 16 december tot maandag 1 maart gesloten, vanwege de tijdelijke coronamaatregelen.. Artikel 6. Uitslag 1. De uitslag van het basisexamen wordt door DUO bekend gemaakt door toezending, uitreiking of op een andere geschikte wijze. 2. De uitslag wordt per afgelegd examenonderdeel uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Een deelnemer moet een voldoende behalen (6 of hoger) om te slagen voor het examenonderdeel Wet inburgering: Wet inburgering zoals die gold op 31 december 2012; b. Besluit inburgering: Besluit inburgering zoals dat gold op 31 december 2012; 2 Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met de inburgering in Nederland: a Naar Nederland is het enige officiële zelfstudiepakket voor het Basisexamen inburgering in het buitenland. Het pakket is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De teksten en oefeningen sluiten naadloos aan op de examenvragen

Veelgestelde vragen - Online-inburgeren

 1. . mijn inburgering uitslag hieronder opgesomd : 1. Inburgeringsexamen doen: Uitslag - DUO Inburgeren
 2. In het online diplomaregister kunt u van veel opleidingen diplomagegevens bekijken. U kunt in het register een digitaal overzicht (uittreksel) van uw diplomagegevens downloaden. Bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal
 3. De uitslag van de leerbaarheidstoets, die inzicht geeft in de snelheid waarmee een Onze referentieinburgeraar in staat is de Nederlandse taal te leren, gaat helpen bij het vaststellen 2019 -0000024464 Deze leerbaarheidstoets wordt enkele weken nadat iemand inburgeringsplichtig is geworden afgenomen
 4. Vraag Hoe lang blijft een behaald resultaat geldig? Antwoord De geldigheidsduur van een behaald resultaat is beperkt in geval van vrijstellingen
 5. A2 Lesmateriaal. Bestel hier het A2 - studieboek voor ZELFSTUDIE (€ 42) MATERIAAL VOOR DOCENTEN EN BEGELEIDERS. Verantwoording A2 studieboek. Schema inhoud grammatica A2 studieboe
 6. Een verplicht onderdeel van uw inburgering is de participatieverklaring. De gemeente voert dit participatieverklaringstraject uit. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente. Tijdens het participatietraject maakt u kennis met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving
 7. Het oefenen van woorden van verschillende A1 thema's (inburgering) Nadat je de letters genoeg geoefend hebt, gaan we eens kijken of je nog weet wat klinkers, medeklinkers en bijvoorbeeld lidwoorden zijn. We vragen wat je hoort en hoe je bijvoorbeeld iets moet schrijven

Basisexamen inburgering in het buitenland. U wilt bij uw partner in Nederland gaan wonen. Om in Nederland te mogen wonen hebben mensen van buiten de EU meestal een vergunning nodig. U moet daarvoor eerst het Basisexamen inburgering in het buitenland doen. Deze toets gaat over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving Een onderdeel van de inburgering in Nederland is het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Iedereen die inburgeringsplichtig is, moet dit examen maken, ongeacht het taalniveau (A2, B1 of B2). Met de cursus Kennis van de Nederlandse Maatschappij bereidt u zich goed voor op dit examen

Lees meer omtrent kamerstuk 2004-2005, 29700 nr. 10: wet inburgering in het buitenland; amendement om, in afwijking van artikel 8:4 algemene wet bestuursr Bent u het niet eens met de beslissing van een instantie? Maak dan bezwaar met onze voorbeeldbrief Contact opnemen met de IND? Hier vindt u onze telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens. Lees meer

Interactieve toets Criminaliteit met uitslag Interactieve toets Rechtsstaat met uitslag Eindtoets Criminaliteit bij Thema's VWO Toets over recht en eigenrichting voor HAVO toets criminaliteit HAVO 4 bij Delphi Keuzes bij inburgering via plaatjes Nationale inburgeringstest. 2. Examenonderdeel Spreekvaardigheid. Het examenonderdeel Spreekvaardigheid meet of u Nederlands kunt spreken op het niveau A1. U moet vragen beantwoorden en zinnen afmaken via de computer Basisexamen inburgering in het buitenland: een overzicht Als iemand voor langer dan 90 dagen in Nederland wil wonen en werken, moet hij of zij in veel gevallen het basisexamen inburgering in het buitenland afleggen. Dit examen bestaat uit drie onderdelen en voor elk onderdeel moet een voldoende gehaald worden Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995) Volg de opleiding Entree & Inburgering bij het Deltion College. BOL 1 | Diploma in 1,5 jaar | Start in september en februar

Voor inburgering en naturalisatie Het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u gebruiken om te voldoen aan (een deel van) de inburgeringsplicht. Het Staatsexamen Nt2 heeft een hoger taalniveau dan het inburgeringsexamen Ik heb leren spreken, lezen en luisteren. Ik ben geslaagd voor mijn examens Luisteren, Lezen en Schrijven. Van Spreken moet ik de uitslag nog krijgen. Taal is belangrijk wanneer je gaat werken of wanneer je een vak wilt leren. Nu ga ik 's avonds de cursus ONA, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, doen. Dat is verplicht bij inburgering Welkom. Ieder mens verdient een eerlijke kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van afkomst en omgeving. Zodat je kunt worden wie je bent. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur.Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent Een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) is een speciaal inreisvisum. Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland blijven, dan is de mvv vaak nodig. Lees meer over het aanvragen van een mv Met de voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd's Luisteren en Spreken.<br> Bestel de nieuwe.

Basisexamen inburgering - Naar Nederlan

 1. U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken. Geslaagd. Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen. Niet geslaagd. Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer
 2. Sms-controle. Log veilig in met 2 stappen via een sms-code, met of zonder mobiele telefoon. Zo beschermt u uw persoonlijke gegevens nog beter
 3. g period

Op1 is een gezamenlijke productie van verschillende omroepen. Met roulerende duo's van verschillende afzenders onderstreept Op1 de veelzijdigheid van de NPO. Een herkenbaar programma met elke dag dezelfde vorm en een wisselende signatuur, waarin duiding van actualiteit en reflectie op de waan van de dag een belangrijke plaats innemen Mijn Inburgering of brief. U krijgt de uitslag per brief. U kunt de uitslag ook zien in Mijn Inburgering. digid Inloggen Mijn Inburgeringmet DigId Wil je inloggen op één van de platforms (IEP, JIJ!, TOA of Toetsplatform Taal) van Bureau ICE? Kijk dan snel op deze pagina Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs binnen 17 richtingen

Geavanceerd zoeken: Google aangeboden in: English Advertentieprogramma's Alles over Google Google.co Please note: MijnOverheid currently does not provide personal information to users logged in using European approved digital identities. We are sorry for the. Gemeente ondersteunt getroffen ouders toeslagenaffaire . Gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt ouders die getroffen zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Inburgering Examen Uitslag - Vinden

Meld je aan voor het Basisexamen Inburgering. Haal het examen en wacht op uitslag van het examen. Dit kan tot acht weken duren. Stap 6: Dien de MVV aanvraag in. Dien de MVV aanvraag in. Dat kan online met DigiD. Zie ook de informatie van stap 1. Stap 7: Wacht op uitslag van de MVV aanvraag Officiële site van de gemeente. Informatie over wonen, werken, ondernemen, leren en vrije tijd in Almere

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012, ROC Nijmegen, Unit Contractactiviteiten, versie 1.0 2 Jaarverslag examinering inburgeringsexamens ROC Nijmegen, Unit Contractactiviteiten (zoals bedoeld in het Besluit Inburgering art 3.26. en de Regeling Inburgering art. 3.19) Inleidin Gratis theorie-examen oefenen voor de auto (ook voor de motor en scooter). Dit gratis examen bevat 65 vragen, met gevaarherkenning. Gratis proefexamens

Basisexamen inburgering in het buitenland Immigratie- en

 1. Officiële site van de gemeente Deventer. Informatie over wonen en werken in onze stad en dorpen, onze diensten en het gemeentebestuur
 2. Mijn Deltion is de plek waar studenten en medewerkers van Deltion kunnen inloggen in hun eigen portal. Vanuit dit centrale platform kun je bij je persoonlijke gegevens, zoals de Deltionmail en agenda, maar ook andere applicaties, bijvoorbeeld je digitale leeromgeving, CumLaude, Fiducia (vindservice) en je rooster
 3. Aanmelden en uitslag - Staatsexamens Nt
NT2-docent op de ArbeidsmarktInburgeren NlAlla&#39;s naturalisatie dossier&#39;t Berghof SteenhuizeBjorn borg pet
 • Lelystad wiki.
 • Samsung 51a.
 • Waar leven orka's in het wild.
 • Cabo Roig weer.
 • Costotransversaal gewricht pijn.
 • Large winkels.
 • Yogastudio BRASSCHAAT.
 • Technologie trends 2020.
 • Informatie over de Alpen.
 • Name it t shirts.
 • Bok gymtoestel.
 • Printscreen maken Chromebook.
 • Autoservice Balkan.
 • Free SMS service.
 • Doneren Rode Kruis Beiroet.
 • Kandinsky restaurant.
 • The Dressmaker moviemeter.
 • Bestanden toevoegen facebookgroep.
 • Dekton voordelen.
 • Mickey Rourke boxing career.
 • Uitleg oxidatiegetal.
 • Marokkaanse kip met abrikozen.
 • Honda buitenboordmotor 10 pk.
 • Verruca seborrhoica NHG.
 • Agents of SHIELD Cast.
 • Eemlust afhalen.
 • Wat is warmtegeleiding.
 • Lewis Hamilton vriendin nederlands.
 • In N Out Nederland Eindhoven.
 • Nagelbijten kind oorzaak.
 • Zeldzame vogels Nieuw Zeeland.
 • Gemiddeld startersloon.
 • Hondenmand klein.
 • Foto's bibliotheek kan niet worden geopend.
 • Cola en gin.
 • Motto voorbeelden werk.
 • Content Aware Fill After Effects.
 • Zakelijke fotoshoot.
 • BinnensteBuiten vegetarische recepten.
 • Cosineros Zuidlaren.
 • Rat uit wc Assen.