Home

Secundair onderwijs België vs Nederland

Belgisch en Nederlands onderwijs: de verschillen Mens en

Hoewel het onderwijs in Nederland enkele opmerkelijke verschillen kent ten opzichte van het onderwijs in België, hebben ze ongetwijfeld allebei hun voor- en nadelen. Welk onderwijs het best beantwoordt aan jouw verwachtingen (of die van je kind), dat is een heel persoonlijke beslissing Vergelijking van onderwijsstelsels van Belgi ë en Nederland. Nederland. België (Vlaanderen) Basisschool (4 tot 12 jaar) Kleuteronderwijs en lager onderwijs. VBO/VMBO. Beroepssecundair onderwijs (BSO) Kort-MBO. Aanvullend secundair beroepsonderwijs (ASBO) MAVO (12-16 jaar) en . HAVO (12-17 jaar) Algemeen secundair onderwijs: 2º graad (ASO België - Vlaanderen. Bekijk informatie over het Vlaamse onderwijs en de Nederlandse waardering van diploma's uit Vlaanderen. Ben je op zoek naar informatie over Wallonië en Brussel In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs in Vlaanderen en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. Vóór de onderwijshervormingen werd de term middelbaar onderwijs gebruikt. In Nederland heet het secundair onderwijs voortgezet onderwijs Wat kunnen België en Nederland van elkaar leren, Klchool, basisschool als ook het aansluitende secundaire onderwijs is in Vlaanderen gratis. Ouders kunnen hun kinderen dankzij de voorschoolse en naschoolse opvang al om 7.00 uur 's-morgens afleveren en 's-avonds tot 19.00 uur ophalen

Je ziet dat ze daar een vergelijkend niveau in België technisch secundair onderwijs(TSO) (als je die kant op wilt) of Beroepssecundair onderwijs (BSO) noemen. Op kamers in België kost gemiddeld € 300,- per maand (een stuk minder dan in Nederland). Groet, Judith van KeuzeSprong. Repl In vergelijking met andere landen geeft Nederland een hoog bedrag per leerling in het secundair onderwijs (vo en mbo) uit. Dit is opmerkelijk en wordt vrijwel volledig verklaard door de private uitgaven per leerling in het mbo (betreft uitgaven van bedrijven aan leerlingen die duaal onderwijs volgen in de beroepsbegeleidende leerweg)

Vergelijking België - Nederland Provi

Re: Nederland-België studierichtingen. Geplaatst: 04-09-07 09:33 oke , vervolg.. Als je met je 18jaar je middelbaar met succes hebt afgerond krijg je in ASO en TSO richtingen je diploma van het secundair onderwijs Secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en stoomt leerlingen klaar voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen tijdens hun studieparcours de keuze tussen verschillende studierichtingen.. Het secundair onderwijs maakt deel uit van het verplicht onderwijs.Elke leerling is tot zijn achttiende leerplichtig Het secundair onderwijs bestaat uit vier graden en telt vier onderwijsvormen. algemeen onderwijs (ASO) technisch onderwijs (TSO) beroepsonderwijs (BSO) kunstonderwijs (KSO) Het algemeen onderwijs wordt ook wel het overgangsonderwijs genoemd en bereidt leerlingen voor op hogere studies. Het is een opleiding die zich vooral richt op theorie en algemene kennis Secundair onderwijs. Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze in de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A of B. Het onderwijs in Vlaanderen is onderverdeeld in drie graden

home clb basisonderwijs secundair onderwijs hoger onderwijs volwassenen beroepen. (Professionele of Academische) bachelor in België (Hogeschoolonderwijs in Nederland) te worden toegelaten heb je een MBO-4, Organisatie hoger onderwijs: Het collegejaar In Nederland begint het academiejaar in september Onze beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen worden al jarenlang veel geraadpleegd. Medewerkers van onderwijsinstellingen kunnen met behulp van deze informatie bepalen op welk niveau een student kan instromen Nederlands studiebewijs. erkend als. voorwaarden . Diploma vwo. Diploma secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs Diploma havo. Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs Diploma vmbo - basisberoepsgerichte leerwe U wilt in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel werken.. Werken. Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. Dit is een officieel bewijs dat uw buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als dat van een gelijkwaardig Vlaams diploma

Onderwijs in België » Wereldschool - N

 1. In België en Nederland is het aantal diagnoses tijdens de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, teruggevallen met 30 tot 40 procent, beklemtoont Kluge. In Kirgizië ging het in april vorig.
 2. Enkele (buitenlandse) diploma's zijn in Vlaanderen automatisch niveau-gelijkwaardig. Voor deze diploma's hoeft u geen erkenningsprocedure opstarten. U kunt met deze (buitenlandse) studiebewijzen rechtstreeks solliciteren bij werkgevers, zonder gelijkwaardigheidserkenning
 3. In tegenstelling tot in buurlanden Nederland en Dat betekent deeltijds afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs. hun vaccins massaal in België fabriceren
 4. Het Nederlands in België vs het Nederlands in Nederland Niet alleen op cultureel vlak verschillen Belgen en Nederlanders sterk van elkaar, ook het taalgebruik varieert naargelang de regio. Dankzij deze handige lijstjes leren je leerlingen het Nederlands van onze noorderburen beter kennen
 5. Wie de educatieve bachelor in het secundair onderwijs op afstand volgt, kiest steeds voor twee onderwijsvakken. Je kiest er twee uit het volgende rijtje: aardrijkskunde, bio-esthetiek, biologie/natuurwetenschappen, economie, elektriciteit, Engels, Frans, fysica/natuurwetenschappen, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, informatica, katholieke godsdienst, mechanica, natuurwetenschappen.
 6. Noch in het basis- noch in het secundair onderwijs is het aanbod buitengewoon onderwijs (BuO) evenwichtig gespreid. Dit is vooral het geval op niveau van het basisonderwijs voor type 3, 4, 6 en 7 en voor opleidingsvormen 2 & 4 in het secundair onderwijs. In het M-decreet is een programmatieprocedure ingeschreven

Ook in België zijn er kinderen die niet naar school gaan, maar thuis les krijgen. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend, van religieus tot pedagogisch en van problemen op school tot hoogbegaafdheid. De leerplicht in België Kinderen van 6 tot 18 jaar zijn leerplichtig in België. Dat betekent dat ze verplicht zijn te leren, maar dit [ Onderwijs in Amerika. Het onderwijssysteem in Amerika is in veel opzichten anders dan in Nederland. Denk maar eens die scholarships waar je mensen het altijd over hoort hebben. In Amerika kom je namelijk niet ver met het collegegeld dat je in Nederland moet betalen

Weten wat de verschillen zijn tussen Nederlandse

Onderwijssystemen veranderen voortdurend, ook in Nederland. Op 1 augustus 1997 werd het Leerlingwezen afgeschaft en kwam er de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Voortaan kan de student zijn mbo-opleiding via twee leerwegen volgen: bol en bbl. Voor beide leerwegen ontvangt hij hetzelfde mbo-diploma. Bovendien zijn er verschillende kwalificatieniveaus Je kan in het secundair volwassenenonderwijs ook je diploma secundair onderwijs behalen, op 2 manieren: Als je slaagt voor een van de opleidingen uit het studiegebied algemene vorming (het vroegere tweedekansonderwijs) Als je slaagt voor de opleiding Aanvullende algemene vorming in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. De scholieren op het vmbo worden wel vmbo'ers of vmbo-leerlingen genoemd. Het vmbo sluit aan op de basisschool, en duurt vier jaar Examencommissie secundair onderwijs. We heropenen het examencentrum op 30 november maar zorgen ervoor dat het aantal kandidaten per sessie sterk beperkt is

Volgens de grondwet is de toegang tot het onderwijs gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Verder is de regeling anders in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs In Nederland, waar daltononderwijs een gevestigde waarde is, zijn er verschillende middelbare scholen waar ze de visie van Helen Parkhurst toepassen. De technieken die leerlingen in de basisschool toepasten, kunnen ze verder ontwikkelen in het middelbaar. Voor een overzicht van de Dalton scholen in Nederland: Dalton scholen in Nederland

Hogeschool of universiteit? Het doel van de universiteit is om hogere kaderleden en onderzoekers van hoog niveau op te leiden. Universitair onderwijs heeft een theoretische aanpak en ontwikkelt vooral algemene vaardigheden. Het aanbod van hogescholen en kunsthogescholen omvat opleidingen van korte duur (drie of vier jaar) en lange duur (vier of vijf jaar) Nederland Stichting Lezen PoëziePaleis School der Poëzie Huis van Gedichten. Campagnemateriaal. Naar jaarlijkse gewoonte kunnen ook de scholen dit jaar promotiemateriaal bestellen voor de Poëzieweek. Het promotiemateriaal bestaat uit een kaartenset, een set Poëzieweek-affiches, een set posters van de Gouden Poëziesterren 2020

'Dat is ook de essentie van de modernisering van het secundair onderwijs die op 1 september 2019 van start gaat, die net die pijnpunten wil aanpakken. Een modernisering waar nieuwe ambitieuze eindtermen de lat hoog leggen en er een basisgeletterdheid voor onder andere Nederlands en wiskunde wordt ingevoerd', zegt Crevits Extra. Oefen.be bundelt alle interactieve oefeningen die op KlasCement staan. Gebruiksklaar voor iedereen, zonder aanmelden

Het onderwijs in Nederland en in België: enkele

Nederbelg: Vergelijking onderwijsstelsels België en Nederland

In België bezit 50,7% van de vrouwelijke 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs, tegenover 40,4% van de mannen van 30 tot 34 jaar. Aan de hand van bovenstaande indicator gaat Eurostat na of de belangrijke Europese doelstelling dat in 2020 40% van de 30 tot 34 jarige Europeanen een diploma van hoger onderwijs of gelijkgesteld op zak hebben, door alle lidstaten gehaald wordt nederlands - Humane Wetenschappen. Bekijk verschillende Secundair onderwijs notities, samenvattingen, oefenexamens en andere documenten voor het vak nederlands aan de opleiding Humane Wetenschappen te Examencommissie Leerkracht secundair onderwijs is ondertussen voor bepaalde vakken een knelpuntberoep. Vooral voor technische vakken, Frans en wiskunde worden volgens de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB de tekorten steeds nijpender. Om werkzoekenden voor het onderwijs te motiveren behouden ze tijdens de lerarenopleiding en de stage hun uitkering COOVI Secundair Onderwijs (Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht) GO! middenschool en atheneum Kalevoet (Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel) GO! technisch atheneum Victor Hortaschool Evere (Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere) GO! technisch atheneum Jette (Léon Theodorstraat 80, 1090 Jette

België - Vlaanderen Nuffi

België-Vlaamse-gemeenschap:Arbeidsvoorwaarden voor onderwijzend personeel in basis- en secundair onderwijs-- enter summary here -- Skip to main content. nl De officiële onderwijstaal in het basis- en secundair onderwijs is het Nederlands Secundaire grammaticale school - Deze hebben een grote toeloop en voorzien academische cursussen voor leerlingen van 11 tot 16 of 18 jaar. In gebieden waar men het 11-plus examen moet afleggen kan 25% van de geslaagden zich inschrijven. Speciaal onderwijs - onderwijs voor jongeren die meer tijd of onderwijs nodig hebben Hoewel 25-64 jarigen die geen hoger onderwijs hebben afgerond minder vaak werk hebben, hebben lager opgeleiden in Nederland wel vaker werk dan in de meeste andere OESO-landen. Dat geldt zowel voor mensen die hoger secundair onderwijs (mbo, havo of vwo) hebben afgerond, als de mensen met een lagere opleiding

Secundair onderwijs - Wikipedi

Een klein stukje de grens over en we merken al hele andere cultuurverschillen en gewoonten. Zo ook met het Duitse schoolsysteem. Kinderen gaan in Duitsland pas met 6 jaar naar de basisschool wat overigens als een groot feest word gezien. Toch zijn er nog veel meer verschillen. Hoger secundair onderwijs is het laatste 3 jaar van je middelbare opleiding. Basisonderwijs duurt 6 jaar, tot een jaar of 12 (vergelijkbaar met groep 3 tem 8 in Ndl). Daarna komt het middelbaar onderwijs, ook 6 jaar. 3 jaar lager en 3 jaar hoger secundair onderwijs

Nederlands en NT2 Spaans Voortgezet onderwijs Mbo Hbo & WO Secundair onderwijs (België) Volwassenenonderwijs Basiseducatie & inburgering Op niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 Met als instructietaal Eentalig Tweetalig. Spaans. AGENCIA ELE - Nueva edición Opgelet: deze pagina is onder constructie. Voor een actueel aanbod van de leermogelijkheden in Brussel of voor hulp bij je leerkeuze, kan je steeds terecht bij de consulenten van Leerwinkel Brussel! Voltijds secundair onderwijs In het voltijds secundair onderwijs ga je elke dag naar school Je wordt opgeleid tot grondsteward(ess), cabin attendant en host(ess). Eén dag per week les. Eis vooropleiding: MBO-3, MBO-4 of HAVO (studenten uit Nederland) of Secundair Onderwijs (studenten uit België). Met slagingsgarantie en diplomagarantie.

Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs: Online Infodag 27 februari 2021. Infomomenten Inschrijven. vakkencombinaties Heverlee. Voor deze opleiding dien je 2 onderwijsvakken te kiezen. Nederlands met Engels, Frans. Secundair onderwijs in afstandsonderwijs. De Educatieve bachelor in het secundair onderwijs wordt op Campus Sint-Niklaas ook onder de vorm van afstandsonderwijs aangeboden. Zo kun je werk, gezin en studie combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger onderwijs behalen. Je krijgt een persoonlijke begeleiding en een traject op maat. Lees de. Secundair vervolgonderwijs. In het veelal 3 jarige secundaire vervolgonderwijs voor doorgaans 16 t/m 18 jarigen bestaat de keus tussen het gymnasium en beroepsopleidingen. Daarnaast zijn er korte vakopleidingen voor leerlingen zonder studiehoofd. Het gymnasium bereid voor op universitair of HBO onderwijs Een volledige mondmaskerplicht in het lager onderwijs komt er niet. Een langere krokusvakantie ook niet. Ook voor studenten uit het hoger onderwijs zitten er momenteel geen versoepelingen aan te. Op deze website vind je alleen erkende onderwijsinstellingen. Alleen die instellingen kunnen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende studiebewijzen uitreiken (diploma's, getuigschriften, certificaten, attesten ). Het ministerie is niet bevoegd voor privéscholen of -opleidingen

België zit daarmee ruim boven het Europese gemiddelde, dat 40,7% bedroeg in 2018. Vrouwen scoren hier beduidend beter dan mannen. In België bezit 55,2% van de vrouwelijke 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs, tegenover 39,8% van de mannen van 30 tot 34 jaar Leerkrachten in het middelbaar hebben het bijzonder lastig om voor de klas te blijven staan. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna de helft binnen de vijf ja.. overzicht onderwijs in vlaanderen gewoon basis en secundair onderwijs het kind moet voldoende taalkennis hebben het zijn kinderen met normale ontwikkeling he Als u met uw buitenlandse opleiding wilt lesgeven in Nederland, moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Met die erkenning kunt u lesgeven in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Of in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Met een erkenning kunt u een permanente onderwijsbevoegdheid in Nederland krijgen

Onderwijs- en jeugdbeleid - Hoofdinhoud. Met het onderwijsbeleid wil de EU iedereen de mogelijkheid bieden een opleiding te volgen of de opgedane kennis tijdens het beroepsleven te vergroten 1. Diplomavoorwaarde Diploma's uit België. Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen: . een diploma van het secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep middelbaaropgeleiden is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren heen in omvang vrij stabiel Opinie: Fins onderwijs is helemaal geen goed voorbeeld voor Nederland De Finnen geven niet minder lessen doordat ze betere lessen geven, maar doordat ze veel minder vakken geven. Wij moeten in ons onderwijs het voorbeeld van het persoonlijk onderwijs volgen, betoogt Misha van Denderen

Onderwijsverschillen België / Vlaanderen met Nederland

Brussel 1160 België Tel: 32- (0) 2-672-1038 Jaarlijkse opleidingskosten: Informeer op school. Dit is een full day school voor native Japanese speakers. De school Biedt het curriculum van Japan en is geaccrediteerd door het ministerie van Onderwijs van Japan. Voor andere internationale scholen in België, kijk op Expat-Quotes Salaris leerkracht secundair onderwijs (indexcoëfficient juli 2017) Voorbeeld van diploma's Salarisschaal. Tot en met de kerstvakantie blijven de huidige maatregelen in het onderwijs gelden. Dat heeft Belga vandaag uit goede bron vernomen. De CLB-cijfers over het aantal besmettingen worden als leidraad.

[legacy_import] Conferentie 33_Opmaak 1 4/11/19 13:15 Pagina 290 33ste HSN-Conferentie Ronde 1 Saartje Gobyn Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven Contact: saartje.gobyn@kuleuven.be De nieuwe Vlaamse eindtermen doorbreken de vakken: tips en tricks voor in de klas 1. Inleiding In juni 2018 keurde de Vlaamse regering de nieuwe eindtermen goed, die op 1 september 2019 [ Colloquium Vlaams vs Franstalig onderwijs. De presentaties van de 7 sprekers. Excellentie en gelijkheid van kansen in het onderwijs in België met name in het licht van de modernisering van het secundair onderwijs en de vernieuwing van de eindtermen in het Vlaams onderwijs

Onderwijssysteem nederland vs belgie onderwijssysteem - Nederlands-Russisch Woordenboek - Glosb . vertaling en definitie onderwijssysteem, Nederlands-Russisch woordenboek online. ru Все наши системы образования работают на принципе: дело того стоит, но плодов придется долго ждать. nl In de VS proberen we het. De kwaliteit van het hoger onderwijs moet omhoog. Hogescholen en universiteiten moeten meer specialiseren. Een bewuste studiekeuze moet uitval tegengaan Voor secundair onderwijs en volwassenenonderwijs: Op de websites van het Naric en de Federale Overheid vind je de lijsten terug van gereglementeerde beroepen in België. Franstalige gemeenschap: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees Secundair onderwijs (België) Volwassenenonderwijs Basiseducatie & inburgering Op niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 Met als instructietaal Eentalig Tweetalig. Engels. Nederlands en NT2 Spaans Frans Engels Duits Italiaans Portugees. De conferentie is bedoeld voor al wie professioneel betrokken is bij het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen en biedt lezingen, workshops en praktijkverhalen over actuele onderwerpen in het basisonderwijs, het voortgezet/secundair onderwijs het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het onderwijs Nederlands aan anderstaligen

secundair onderwijs: Het bepalen van het oxidatiegetalWiskunde secundair onderwijs: OIF oefeningen - volkomen

Kolonisatie verplicht in eindtermen secundair onderwijs, Groen zegt dat Weyts op de rem staat voor TSO en BSO Leerlingen die afstuderen in het secundair onderwijs in Vlaanderen, moeten binnenkort op zijn minst basiskennis hebben over de koloniale geschiedenis van België vso Vlaanderen. Staat voor 'vernieuwd secundair onderwijs'. Onderwijshervorming van 1975 waarmee de overheid de studiekeuze na het lager onderwijs wou uitstellen door leerlingen samen te brengen in een gemeenschappelijke start van het secundair onderwijs.Zo wou men iedereen, verstandig of minder verstandig, uit hogere of lagere sociale klasse, uit sterke of minder sterke lagere scholen. Op zoek naar een school? Antwerpen heeft een uitgebreid aanbod aan scholen. In elke wijk heeft u de keuze uit verschillende kleuter- en lagere scholen. In het secundair onderwijs bieden de Antwerpse scholen een brede waaier aan studierichtingen aan Niet alleen voor thuiswerken, maar ook om in contact te blijven met familie en vrienden. Voor de digitale vrijdagmiddagborrel, een online verjaardag, even bijpraten met familie en (klein)kinderen, als digitaal klaslokaal, voor de wekelijkse Jogales of gewoon om elkaar weer eventjes te zien In België kies je je kot uit, je tekent het contract bij de verhuurder en trekt erin. Geen gezeik! Met een gemiddelde prijs van zo'n 350 euro per maand, betaal je je hier overigens ook niet blauw aan. 6. Ook late beslissers zijn welkom. In Nederland moet je snel je keuze maken om in het hoger onderwijs te kunnen starten Secundair onderwijs krijgt afkoelingsperiode in week voor krokusvakantie - Vlaanderen krijgt volgende week 42 procent minder Pfizer-vaccins. Pfizer kan geen zekerheid bieden voor het aanleveren.

 • Farming osrs.
 • IHOP Europe.
 • Halloween gebak kopen.
 • Viking chant at soccer game.
 • Spotify Verbinden met Facebook.
 • Mijn Wehkamp Gespreid betalen.
 • High wine Nijmegen.
 • Prepaid telefoon vergelijken.
 • Kruidenrek hout.
 • StepStone Antwerpen.
 • Zelf helium ballonnen opblazen.
 • Neuer wiki.
 • Brommobiel Canta kopen.
 • Pillaid gebruiksaanwijzing.
 • Babykamer Marktplaats.
 • De Tweeling musical.
 • Balayage.
 • Radiotherapeutisch laborant Erasmus MC.
 • Mexico Cancun All Inclusive.
 • Chow Chow Vereniging belgie.
 • Change margins for table latex.
 • Pasta avocado champignons.
 • Gage Kensington.
 • Megadeth in Nederland.
 • Aantal schillen atoom.
 • Caribische namen.
 • League of Legends in game store.
 • BBQ aanbieding Intratuin.
 • CoolCat magazijnverkoop 2019.
 • Voeding PC uitleg.
 • Tijdelijk gemeubileerd huren.
 • Witte bonen in tomatensaus met pasta.
 • Reinders verkooppunten online.
 • Ginkgo biloba 'Barabits Nana.
 • Attracties Port Aventura.
 • Raapzaadolie Jumbo.
 • WRC Shingles Blue Label.
 • Veiligheid Mexico Playa del Carmen.
 • Nasischijf maken.
 • Zwaarste storm in België.
 • Farm Food Rundvlees Compleet worst.