Home

AFM accountants

Ernst & Young Accountants LLP Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met onderneming in Nederland Rotterdam Eshuis Registeraccountants B.V De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten AFM deels in gelijk gesteld in tuchtzaak SHV tegen accountants PwC . 17 juni 2020 Nieuws. AFM pleit voor internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving van grote OOB's . 8 juni 2020 Nieuws. AFM in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen twee accountants BDO. 10 april 2020 Nieuw

Zoek Freelance Accountant - Vind NU Freelancer

De AFM benadrukt dat accountants tijdig moeten overleggen met een onderneming als zij moeite hebben om controle-informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld wanneer de accountant door reisbeperkingen niet ter plaatse is en daardoor de geschiktheid en betrouwbaarheid van controle-informatie minder eenvoudig kan vaststellen Bij accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans volgens de AFM significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet. Ook de hoogte van de omzet van de accountantsorganisatie en de vergoeding per controle zijn van invloed op de kwaliteit. De minister van Financiën is echter momenteel niet van plan een 'vliegurencriterium' in te voeren Toezichthouder AFM is in zijn nopjes met de uitspraak die de rechter heeft gedaan over de boete die aan Baker Tilly is opgelegd voor het niet waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van het accountantsbedrijf. 'Het is voor de eerste keer dat de rechtbank zich heeft uitgesproken over deze open norm uit de WTA. Vanaf 2022 komt het toezicht op de ruim 250 niet-OOB's volledig bij de AFM te liggen. Verder publiceert de AFM eind 2021 de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de zes OOB-accountantskantoren. Dit is een belangrijk ijkpunt om te bepalen of de in 2014 ingezette inspanningen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren succesvol zijn geweest, meldt de toezichthouder

De AFM concludeert dat er een significant grotere kans is dat de kwaliteit tekortschiet bij accountantsorganisaties die een laag aantal wettelijke controles uitvoeren. SRA is het daar absoluut niet mee eens, meldt de vereniging met ongeveer 375 accountants- en advieskantoren in een uitgebreide verklaring:. Gerritsen, accountant van Econosto Mideast, had bij zijn aantreden in 2010 kunnen weten dat de sommen contant geld die het bedrijf verlieten op z'n minst fraudegevoelig waren, stelt de AFM Het gaat daarbij om accountants in zogenaamde 'derde landen' - dat wil zeggen landen buiten de Europese Unie - waarmee de AFM geen samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen heeft het NIVRA inmiddels voorbeeldteksten beschikbaar gesteld die kunnen worden gehanteerd als onderdeel van de groepsinstructies De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants is de bij wet ingestelde beroepsorganisatie die haar leden helpt bij het goed uitvoeren van hun beroep

1 Hoge Raad: accountant beperkt aansprakelijk bij niet-wettelijke taken 2 AFM: 'Laag aantal wettelijke controles slecht voor kwaliteit' 3 Wat mag het kosten? 4 Kwartiermakers: 'Maatregelen liggen op schema, intenties omzetten in daden' 5 Klantenstop Robeco wegens mogelijk overtreden witwaswetgeving. Jan Weezenberg reageerde op Probleemgestuurd onderwijs Geachte Mevr AFM: kwaliteit accountants moet omhoog. Vijf middelgrote accountantsbedrijven moeten meer doen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren, vindt de Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd aan de Vijzelgracht in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen. We are happy to meet your financial needs at the office by telephone and/or email, we also welcome walk-ins - whatever suits you, so get in touch and begin your journey with AFM Accountants today. WHATEVER SUITS YO De accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen de winnaars van de toekomst zijn. Digitalisering neemt handmatige taken over. (AFM). Het aantal accountantsorganisaties met Wta-vergunning (t.b.v. het verrichten van wettelijke controles).

Register accountantsorganisaties - AFM

Accountants controleerden jaarrekeningen van bedrijven vaak slecht, waardoor fraude niet aan het licht kwam. Ook lieten accountants zich volgens de AFM te vaak leiden door commerciële belangen of. Rechtsvormwijziging accountants. Als er sprake is van een rechtsvormwijziging van een vergunninghoudende accountantsorganisatie dan moet dit worden gemeld aan de AFM. Als een vergunninghoudende accountantsorganisatie wordt ingebracht in een andere rechtspersoon, dan geldt een verlaagd tarief voor een nieuwe vergunning Toezichthouder AFM tikt accountants op de vingers. Een aantal middelgrote accountantsorganisaties laat nog altijd steken vallen bij het controleren van de boeken van organisaties als banken. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een nieuwe analyse. De toezichthouder probeerde de risico's dat accountants steken laten vallen, beter in kaart te brengen De AFM legde de verantwoordelijkheid voor de fouten van de accountants bij het kantoor. Bij PwC kregen vier van de tien controles een onvoldoende, bij EY drie van de tien

Informatie voor accountantsorganisaties - AFM

Zoek in het register. Zoek een accountant op achternaam zonder voorvoegsel en met speciale tekens AFM: Accountants schieten structureel tekort. Uit het handboek voor dynamische high potentials en professionals: Een accountant is een hogeropgeleide professional, die zijn eigen salaris strookje, volgens de hoogste standaarden van elementaire vakprincipes, betrouwbaarheid en integriteit, het beste controleert. Woeki Hypo AFM: Accountants op goede weg. 16 juli 2020 Leestijd 1 minuut De vier grote accountantskantoren zijn volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de. Vermetten | accountants en adviseurs. Vermetten Wij beschikken over een AFM-vergunning en ons team met specialisten staat altijd voor u klaar. Audit. Loonadvies. Onze loonadviseurs ondersteunen u op het gebied van salarisadministratie en boekhouden en nemen uw zorgen uit handen De AFM raadt accountants, ondernemingen en waar van toepassing auditcommissies aan expliciet met elkaar te overleggen over de kwaliteit van de verslaggeving en de kwaliteit van de accountantscontrole, zodat ieder zijn rol daarin kan vervullen

AFM geeft accountants nog steeds een onvoldoende. De accountantsorganisaties die de boeken mogen controleren van banken en beursgenoteerde bedrijven, laten nog altijd te veel steken vallen Astrium Accountants is geen accountantskantoor zoals de meeste anderen. Wat is er dan zo bijzonder aan Astrium Accountants? Naast het opereren op de markt behandelen wij ook opdrachten die ons bereiken via andere administratie- en/of accountantskantoren die niet beschikken over de WTA-vergunning van de AFM Onze accountants, fiscalisten en juridisch adviseurs weten wat er speelt bij ondernemers. Van belastingadvies tot bedrijfsbegeleiding en van loonadministratie tot juridische ondersteuning. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en deskundig uw zaken. Ontzorgen noemen we dat. Met onze korte lijnen is een oplossing altijd dichtbij De accountantsverklaring is een oordeel over het jaarverslag van een bedrijf. Beursvennootschappen zijn verplicht om hun verslagen door een accountant te laten controleren. Accountants moeten kunnen aantonen dat zij onafhankelijk zijn en genoeg kwaliteit hebben. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op accountantorganisaties Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een nieuwe analyse. De toezichthouder probeerde de risico's dat accountants steken laten vallen, beter in kaart te brengen

Onderzoeksrapporten toezicht accountantsorganisaties - AFM

CONTACT US . Fill out our contact form and a member of our team will contact you shortly. 07 5534 5555 0434 491 020 office@afmaccountants.com.au . Suite 3/2 Philippine Parade, Palm Beach QLD 422 AFM: accountants ontduiken wet. De vier grote accountantskantoren ontduiken op grote schaal een nieuwe wet die belangenverstrengeling moet tegengaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dat woensdagavond aan de kaak gesteld in het tv-programma Nieuwsuur. VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER 28 maart 2013, 0:0

Bij de laatste review in 2017, in opdracht van de AFM, heeft ons accountantskantoor op alle relevante terreinen het hoogste waarderingscijfer gekregen. 2. betrouwbaarheid. In onze optiek is de accountant de vertrouwenspersoon, die naast de gebruikelijke accountants werkzaamheden, advies geeft en u met raad en daad terzijde staat AFM onderzoekt rol accountant PrivaZorg-schandaal. Skipr Redactie 28 februari 2020, 08:02. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar de rol van accountants- en advieskantoor Grant Thornton bij het wegsluizen van miljoenen euro bij PrivaZorg. Dat hebben de beroepsorganisatie van accountants.

Eind deze maand presenteert de AFM een nieuw onderzoek naar de kwaliteit van de controledossiers. Everts wil niet vooruit lopen op de conclusies van het rapport. Wel ziet hij dat de eisen van het publiek aan een accountant steeds hoger worden. 'Ik bespeur de motivatie bij kantoren om daadwerkelijk te veranderen Indieningstermijn. De gedraging waarover u wilt klagen mag niet langer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden. Overweegt u eerst uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA en daarna eventueel bij de Accountantskamer, dan is het van belang zich te realiseren dat een procedure bij de Klachtencommissie NBA die verjaringstermijnen in beginsel niet stuit

AFM Accountants. Professional Service . Community See All. 98 people like this. 103 people follow this. About See All +44 1382 671030. www.afmaccountants.co.uk. Professional Service. Page Transparency See More. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en de waarborging van de integriteit van het financiële stelsel Als u accountant wilt worden, kunt u kiezen tussen accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA). Na afronding van uw opleiding en praktijkstage moet u zich inschrijven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarna mag u de titel RA of AA voeren

Waarom houdt de AFM toezicht op accountantsorganisaties

 1. De AFM werd ingeroepen om het algemeen belang te vertegenwoordigen. Accountskantoor Ernst & Young kwam desgevraagd met een vernietigend rapport over hun collega's van KPMG. Op 25 maart 2015 volgde alsnog een tuchtklacht van AFM jegens de KPMG-accountant. Op 25 februari 2015 waren de curatoren van Weyl AFM voorgegaan
 2. istratieconsulent (AA) is in Nederland een accountant die staat ingeschreven in het accountantsregister van de NBA.In Nederland is accountant-ad
 3. gen geconstateerd in de wijze waarop accountants de jaarrekeningen hebben gecontroleerd van Nederlandse financiële instellingen
 4. Onder meer omdat er over de precieze rol van de accountant bij het bestuursverslag nog gediscussieerd kan worden, en ook omdat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe het besluit precies moet worden nageleefd. Daar worstelen we nog mee, en dat maakt het voor accountants best lastig om daar een opmerking over te plaatsen. Herkent de AFM dat dilemma
 5. Het AFM-rapport lag er al een tijdje, toch werd het op dezelfde dag als de aankondiging van deze commissie gepubliceerd. Daardoor voelde het wel een beetje als een politiek rapport van de AFM. Dat kwam als een verrassing. We staan nu juist op een belangrijke punt in de samenwerking waarbij de relatie tussen accountants en toezicht is verbeterd
 6. 'I am aware that as a professional accountant I am bound to act in the public interest. I will exercise my profession with an attitude of professional skepticism. When exercising my profession as a professional accountant I am guided by fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care and confidentiality
 7. Lees ook dit interview met toezichthouder AFM: 'Voorthobbelen door accountants kan nu echt niet meer' In accountantskringen klonk al eens kritiek op zwaaien met dit soort dossiers van jaren.
Profile – HAB International Accountants and Consultants

Home - AFM Accountants

 1. 1 De externe accountant is een accountant ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is opgenomen als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep en die voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde regels, voor zover deze van toepassing zijn op het uitvoeren van wettelijke controles, dan wel een wettelijke.
 2. Een accountantskantoor is een bureau voor zakelijke dienstverlening dat als hoofdwerkzaamheid accountancy heeft. Bij een accountantskantoor zijn altijd een of meer accountants werkzaam.. Sinds de invoering van de WTA per 19 januari 2006 wordt onderscheid gemaakt tussen een accountantsorganisatie en een accountantskantoor.Een accountantsorganisatie heeft een vergunning (in aanvraag) van het AFM.
 3. De Agenda 2020 duidt de belangrijkste trends in de financiële sector en laat zien op welke belangrijke risico's de AFM zich het komende jaar richt
 4. AFM: controle jaarverslagen door kleinere accountants 'onvoldoende' Meerdere accountantskantoren maken nog altijd fouten bij het controleren van jaarrekeningen van bedrijven

De AFM vaart blind op de beoordeling van de controlerend accountants en is niet eens bevoegd de onderliggende stukken op te vragen Je zou verwachten dat de AFM in die hoedanigheid de onderliggende stukken van bedrijven inziet en toetst of die door de controlerend accountant juist zijn verwerkt De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie en daarmee ook voor accountants, in alle denkbare functies. NBA HELPT wil leden helpen bij praktische vragen, ondersteuning en meer. Daarvoor heeft de NBA hier alle hulplijnen bij elkaar gezet. Heeft u suggesties om uw collega's te helpen? Deel ze met ons, dan leiden wij uw idee verder AFM kritisch over accountants De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop accountants de jaarrekeningen hebben gecontroleerd van Nederlandse financiële instellingen. De belangrijkste tekortkoming is dat accountants niet altijd de vereiste 'professioneel-kritische instelling' hadden Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Voor dit beroep is een speciale opleiding nodig. In veel landen is, net als in Nederland en België, het voeren van een beroepstitel voor dit beroep wettelijk beschermd

Het toezichtsprookje – De Groene Amsterdammer

AFM - Homepage van toezichthouder Autoriteit Financiële

AFM Consultanc

AFM benoemt aandachtspunten voor controles 202

Dat laat de belangenclub donderdag weten in reactie op het AFM-onderzoek naar de kwaliteit van accountants. ''De conclusies van het onderzoek zijn hard en duidelijk: 45 procent van het werk van. AFM: bij kleine accountantskantoren risico op missers groter Personalia Ronald Meijers nieuwe voorzitter raad van bestuur ABAB. Ronald Meijers is per 1 februari de nieuwe voorzitter raad van bestuur bij ABAB Accountants en Adviseurs. Richard van Zwol lid raad van commissarissen EY Nederland Lansigt benoemt drie nieuwe partners Vacature De AFM bekeek achttien controles van jaarrekeningen over 2007. In elf gevallen constateerde de toezichthouder 'relevante tekortkomingen'. De AFM stelt vast dat de accountants niet altijd goed genoeg hebben gekeken of financiële bedrijven bepaalde bezittingen op de juiste prijs waardeerden in de boeken JAN© Accountants & Adviseurs helpt ondernemers verder. We ondersteunen en adviseren je op alle vlakken van het ondernemerschap. Zo haal je het maximale uit je onderneming

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

Wij zijn CROP accountants & adviseurs en zeggen niet voor niets: onze mensen maken CROP. Een no-nonsense aanpak, persoonlijk en met oprechte aandacht.Dat voel je. Dit gecombineerd met onze hoge standaard op het gebied van kwaliteit en regelgeving is wat ons kenmerkt Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft Lukoil laten weten dat er met de AFM en de beroepsvereniging van accountants naar een oplossing is gezocht. Die oplossing heb ik helaas niet gevonden.

AFM Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse instantie die toezicht houdt op de instellingen en personen die werkzaam zijn in de financiële markten, zoals accountants, banken, beurzen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële dienstverleners De AFM is, sinds 2002, de opvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)... The syllabus for Advanced Financial Management (AFM) is designed to help with planning study and to provide detailed information on what could be assessed in any examination session. The global body for professional accountants Op aandringen van de AFM zijn accountants sinds 2014 bezig om hun werkwijze te verbeteren. Accountants controleerden jaarrekeningen van bedrijven vaak slecht, waardoor fraude niet aan het licht kwam. Ook lieten accountants zich volgens de AFM te vaak leiden door commerciële belangen of eigenbelang

AFM: 'Laag aantal wettelijke controles slecht voor kwaliteit

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Baat accountants en adviseurs een bestuurlijke boete opgelegd van 285.000 euro AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop accountants de jaarrekeningen hebben gecontroleerd van Nederlandse financiële instellingen Met bovenstaande punten onderschrijven wij onze kwaliteit als accountant. Om dit te waarborgen, worden wij één keer per zes jaar gecontroleerd door de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem direct contact o een accountantskantoor zoekt met een AFM vergunning voor het verrichten van wettelijke controles. geen kansen wilt missen om te groeien, besparen of verbeteren. wilt weten of u moet investeren om uw bedrijf toekomstbestendig te maken. een accountant zoekt die verder kijkt dan de cijfers en u inzicht geeft in hoe de zaken er écht voorstaan

AFM: 'duidelijkheid over beheerste en integere

De AFM legt, aangestuurd vanuit Den Haag steeds nieuwe regels en kwaliteitseisen neer bij de accountants. Wat zorgt voor extra druk op een sector die al last heeft van personeelstekorten. De tweede oorzaak is volgens Struijs en Dijkhuizen dat accountants schuchter zijn De AFM onderschrijft het belang van de totstandkoming van de handreiking in het licht van recente corruptieschandalen bij onder meer Ballast Nedam, SBM Offshore en Imtech. Naar het oordeel van de AFM spelen accountants een sleutelrol bij het detecteren en opvolgen van signalen van corruptie bij controlecliënten Accountants zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen De AFM heeft boetes uitgedeeld en de sector zelf is bezig om diverse hervormingen door te voeren. Accountants zijn van mening dat ze de goede kant op gaan en ook de AFM heeft zich eind vorig jaar positief uitgelaten over de vorderingen. Toch blijkt dat klanten minder tevreden zijn. Volgens hen verkeren accountants momenteel in een angstpsychose

AFM ontevreden over accountants 26 november 2013 20:04 26-11-13 20:04 Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via emai Vanaf 2020 zal de poortwachters functie van accountants worden getoetst en zal worden gekeken naar de mate waarin ze slagen om fraude en misdaad te voorkomen. De AFM kopieerde een in 2018 door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerd protocol en vulde het aan met praktijkvoorbeelden AFM in beroep tegen uitspraak Accountantskamer over tuchtklacht accountant DSB. De AFM heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Accountantskamer van 23 november 2012 betreffende de.

AFM: toezicht niet-OOB's volgend jaar definitief weg bij

The MScBA AFM programme is for recent bachelor graduates with a background in business, economics, accounting or finance looking for in-depth knowledge and understanding of accounting and financial management. You don't need professional work experience AFM jaagt accountants de gordijnen in met forse kritiek Nederlandse accountants zijn boos op de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder trekt hun integriteit in twijfel, en bemoeit zich. Voor de accountants is inmiddels goed herkenbaar wat onze beoordelingen en afwegingen zijn. De eigen beroepsstandaarden van accountants leggen de lat voor een goede controle nu eenmaal hoog. En terecht. Daar zien wij met gepaste maatvoering op toe.' De AFM voelt zich aangemoedigd door de rondetafelbijeenkomst Alfa Accountants in Nijkerk. Welkom bij Alfa in Nijkerk. Wij voelen ons sterk betrokken bij het lokale midden- en kleinbedrijf en weten als geen ander wat er speelt in de wereld van onze klanten

AMSTERDAM (AFN) - Ook accountantskantoren die zijn aangesloten bij de zogenoemde SRA-vereniging, moeten ingrijpende maatregelen nemen om de kwaliteit van hun wettelijke controles naar een. DNB is prudentieel toezichthouder en richt zich op de solide en integere financiële ondernemingen die hun verplichtingen nakomen. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Vanuit deze twee verschillende perspectieven werken DNB en de AFM nauw samen bij toetsingen van bestuurders en commissarissen AFM-toezicht niet-OOB-accountantsorganisaties komt eraan 08-09-2020. Zowel voor externe accountants als andere leden van het controleteam is dit een goede leerervaring. Tot slot De AFM zal niet vandaag of morgen op uw stoep staan Het toezicht op accountants moet op de schop. Het beeld van de door schandalen geplaagde beroepsgroep zou snel verbeteren als toezichthouder AFM niet eens in de drie jaar, maar elk jaar over de kwaliteit van controledossiers zou rapporteren. Dat zegt voorzitter Marco van der Vegte van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een interview [ Oproep aan de politiek: Geef AFM, beurs en de accountants meer armslag. 29-08-2017. Bij dezen een dringende oproep aan de politiek. Sinds 2008 zijn er veel mar Lees verder. AFM; beurs; accountant; politie

SRA 'ontstemd' over AFM-rapport: 'onterecht negatief beeld

Accountants onnodig veel tijd kwijt aan 'krankzinnig' FIU-formulier. Markten 15 juli '19. Ex-KPMG-partner wordt toezichthouder bij AFM. Accountancy 8 juli '19. Voormalig accountant Greenchoice krijgt waarschuwing. Banken 5 juli '19. Banken hebben €1,27 mrd uitgekeerd aan gedupeerde mkb'ers Volgens de AFM vonden de accountants commerciële belangen vaak belangrijker. Ze controleerden jaarrekeningen van bedrijven vaak slecht, waardoor fraude niet aan het licht kwam AFM: Accountants hervormen te traag. Door Gert van Harskamp. 08 jun. 2017 in NIEUWS. Kopieer naar clipboard. AFM-bestuurder Gerben Everts EY (Ernst & Young) is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies.Tot 30 juni 2013 was het bedrijf bekend onder de naam Ernst & Young. EY is een internationaal samenwerkingsverband van lokale lidfirma's. EY Global Limited is gevestigd in Londen en draagt zorg voor de eenheid in het beleid van alle lidfirma's en.

AFM: accountants SHV waren nalatig - NR

Accountants laten nog te vaak steken vallen bij het controleren van de boeken van bedrijven, daarom moet de wetgever ingrijpen. Dat is het eindoordeel van de Monitoring Commissie Accountancy Focus AFM in 2015 op zakelijke markt, accountants en kapitaalmarkten: De AFM in gesprek met auditcommissies: De AFM heeft onderzocht hoe auditcommissies aankijken tegen hun rol bij de verbetering van verslaggeving en accountantscontrole. Vandaag hebben we de bevindingen van ons verkennend onderzoek gepubliceerd AFM-jaaroverzicht 2019. Hierin leest u de belangrijkste resultaten van 2019 en actuele highlights binnen ons toezicht

Groepsaccountant en AFM - Accountant NBA-platform voor

AFM: Banken moeten Onderzoek naar rol accountant Grant Thornton bij wegsluizen geld door zorgorganisatie Privazorg. voorpagi­na Commissie: toezicht op accountants moet veel efficiënter Een accountant moet gedegen onderzoek doen voordat hij zijn verklaring afgeeft. Daarvoor heeft de accountant voldoende en geschikte controle-informatie nodig, aldus de AFM. In de door de AFM onderzochte accountantsdossiers van Baat bleek dat de accountants in zes van de zeven dossiers onvoldoende onderzoek hebben gedaan De AFM dreigt de vergunning van sommige accountantskantoren in te trekken als zij hun kwaliteit niet spoedig verbeteren. AFM geeft accountants dikke onvoldoende

NBA - Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van

Onze filosofie. Astrium Accountants is geen accountantskantoor zoals de meeste anderen. Wat is er dan zo bijzonder aan Astrium Accountants? Naast het opereren op de markt, behandelen wij ook opdrachten die ons bereiken via andere administratie- en/of accountantskantoren die niet beschikken over de WTA-vergunning van de AFM AFM Portaa De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 'ernstige tekortkomingen' geconstateerd bij de accountantscontrole door negen middelgrote accountantskantoren. In 74 procent van de gevallen die.

Voortgang Visietraject ‘Een Beroep met Toekomst’Accountantskantoren beboeten personeel om
 • Kerstdorp bouwen TV.
 • 4 elementen.
 • Metallica tattoo.
 • Roepie teken.
 • Kroon Engeland.
 • Keith Richards Life.
 • Fake camera app.
 • Most important languages.
 • Season 8 trailer.
 • Comcast Investor relations.
 • SC2 liquipedia.
 • Biljetten roebels.
 • Wel naam geen adres.
 • Ducktales nl.
 • Miljoenensteden noord amerika.
 • Connexxion overgenomen.
 • GMC modellen.
 • Mes en groef planken bevestigen.
 • Atlantische Oceaan Frankrijk.
 • SCP 173 game.
 • Eemlust afhalen.
 • Santan Dave age.
 • Veeportaal dierenarts.
 • Hotel Nijkerk.
 • Reliant Supervan.
 • Stalen buis 80mm.
 • Veiling maart.
 • ACDSee Photo Manager.
 • Tequila bier Aldi.
 • Vleesetende bacterie overleven.
 • HDMI aansluiting repareren.
 • Bikinilijn harsen Veenendaal.
 • Sportjournaal live.
 • Fashion nova account.
 • Gebruiksvoorwerpen van vroeger.
 • My Monopoly kopen.
 • Hoofdbord taupe.
 • DierenPark Amersfoort kerst.
 • Zirkonia eigenschappen.
 • AliExpress brand codes.
 • Mark wright transfermarkt.