Home

Missie visie, waarden Politie Antwerpen

Missie, visie, waarden. Onze missie: beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen. Onze visie: Politiezone Antwerpen is altijd, overal en vooruitstrevend betrokken bij onze stad. Bemiddelend waar het kan, daadkrachtig waar het moet MISSIE MISSIE VISIE WAARDEN: MISSIE Beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen. Politie Antwerpen behoedt de veiligheid van iedereen in een integere en professionele omgang met de burger. In een veilige stad beschermt Politie Antwerpen actief de rechten en vrijheden van ieder individu De stad Antwerpen legt haar prioriteiten op vlak van veiligheid vast in twee lokale... Missie, visie, waarden Onze missie: beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen Waar staan wij voor? Missie De politiezone ZARA beschermt het veilig woon-, werk- en leefklimaat van haar burgers. Visie De Lokale Politie is in de politiezone ZARA veilig dichtbij. We zijn er. Altijd en overal. Zichtbaar of juist niet. Dankzij een nauwe betrokkenheid bij onze gemeenten en burgers proberen we problemen te voorkomen. We bemiddelen waar het kan, treden daadkrachtig op als het moet De 'Missie, visie en waarden' van onze zone beschrijft wat de politiezone doet en voor wie (de missie), hoe we onze opdrachten willen vervullen (de visie) en welke individuele kenmerken elk personeelslid moet hebben om de missie en visie te verwezenlijken (de waarden). Missie De lokale politie is op het grondgebied van de politiezone verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van de lokale gebeurtenissen.

Missie, visie, waarden Politiezone Antwerpen

Onze visie, missie en waarden zijn niet op het bureau van de directie gemaakt, maar samen met een verscheiden groep van mensen. Die elk op hun manier betrokken zijn bij onze organisatie: cliënten, hulpverleners, medewerkers van de ondersteunende diensten, beleidsmensen, collega-organisaties, onderwijs, buurtbewoners, verwijzers, agentschap Jongerenwelzijn, enz Onze missie: beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen. Onze visie: Politiezone Antwerpen is altijd, overal en vooruitstrevend betrokken bij onze stad. Bemiddelend waar het kan, daadkrachtig waar het moet De missie en visie zijn ook de leidraad bij alles wat er in het bedrijf gebeurt. Mensen zelf kunnen ook een missie en een visie hebben. Het is fijn om met mensen samen te werken die nagedacht hebben over hun missie en visie. Dan kan die missie en visie naast de missie en visie van het bedrijf of de organisatie gelegd worden De visie van de Politieacademie is vervat in vier kenmerken: - Wij leveren toegevoegde waarde in leerprocessen. - Wij combineren de politiewereld met de onderwijs- en kenniswereld. - Wij richten ons op de politie binnen het (internationale) veiligheidsnetwerk. - Wij richten ons op de nationale en internationale dimensie van het politiewerk Bedenk hoe de 5 basiswaarden van stad Antwerpen ook bij jou passen: diversiteit, integriteit, klantvriendelijkheid, kostenbewustzijn en samenwerken. Zowel tijdens de selectieprocedure als gedurende je hele loopbaan, vormen de 5 A-waarden van de stad de rode draad: klantgerichtheid. kostenbewustzijn. integriteit

De visie, missie en waarden waar wij voor staan en waar we voor gaan, is gebald in onderstaande slogan: Samen bijdragen tot een veilige en leefbare buurt Visie De lokale politie Mechelen-Willebroek draagt bij tot : een veilige en leefbare stad Mechelen en gemeente Willebroek de democratische ontwikkeling van de maatschappij het garanderen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en recht op. Visie - Missie - Waarden-A + A. Visie. De lokale politie HEKLA wil professioneel samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid en wil als een creatieve organisatie flexibel omgaan met veranderingen. Missie. De lokale politie HEKLA vervult de basispolitiezorg op lokaal niveau en sommige politieopdrachten van federale aard DE MISSIE . De Politieopleiding van PAULO (voordien Oost-Vlaamse Politieacademie) werd in 1989 opgestart met als kernopdracht het verstrekken van opleidingen en vorming binnen de geïntegreerde politie. Door het inrichten van kwaliteitsvol politieonderwijs brengen we het personeel de competenties bij om hen toe te laten excellent te functioneren

Visie Politiezone Antwerpen

 1. Bij de aanvang van fase 2 (formuleren missie, visie en waarden) is het een kwestie eerst te verkennen waar u als organisatie voor wil gaan en welk verschil u wil maken. Starten met een open, creatieve brainstorm is een goed idee om daarna keuzes te kunnen maken waarmee de organisatie zich zal onderscheiden en op een innovatieve wijze inspelen op de huidige en toekomstige omgeving
 2. In de missie, visie en waarden van Brandweer Zone Rand vatten we wat wij doen, waar we aan werken en waar we voor staan. Het zijn de overtuigingen die elke collega - operationeel of ondersteunend, beroeps of vrijwilliger- in zich draagt. Missie Brandweer Zone Rand beschermt en beveiligt de burger en zijn omgeving, de klok rond, met passie en engagement
 3. Arbeidsauditoraat Antwerpen - Missie, visie en waarden Missie Het arbeidsauditoraat Antwerpen is als gespecialiseerd, technisch parket bij de arbeidsrechtbank, een autonome entiteit van eerste aanleg binnen het Openbaar Ministerie (op gelijke voet met het parket van de procureur des Konings)
 4. Stad Antwerpen. Grote Markt 1. 2000 Antwerpen. BTW BE 0207.500.123 . info@antwerpen.be. 03 22 11 333 > elke werkdag van 9 tot 17 uu
 5. st met de politiediensten, de op ons afkomende uitdagingen aan te gaan en dit op een doordachte manier in het belang van de samenleving
 6. Arbeidsauditoraat Antwerpen - Strafrechtelijke opdracht. beschikt de arbeidsauditeur over dezelfde middelen als de procureur des Konings en kan hij de tussenkomst van de lokale politie of federale gerechtelijke politie vorderen, Missie, visie en waarden Structuur. NIEUWS. BELEID EN BEHEER. College van procureurs-generaal College van het.
 7. Introductie. Zorgbedrijf Antwerpen telt 45 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten (zoals poetshulp, huishoudhulp - gezinszorg, persoonlijk alarmsysteem, ), 3.750 serviceflats, 18 woonzorgcentra in de stad Antwerpen, (web)winkel www.deschakel.be met producten voor en getest door senioren en 7 centra voor jeugdzorg. Het is de grootste speler in de Antwerpse zorgsector met 4.000.

Alles wat u nodig heeft om te ondernemen. Bekijk nu meer op Ondernemersplein - KVK. Informatie en advies van de overheid voor ondernemers De missie van de Algemene Inspectie is wettelijk bepaald. De visie verwoordt kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken. Onze missie De missie van de Algemene Inspectie ligt verankerd in artikel 5 van de Wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie: De Algemene Inspectie, als van de politiediensten onafhankelijk. Leiding, missie en visie Leiding Aan het hoofd van de Algemene Inspectie staat de Inspecteur-generaal, Thierry Gillis (links op de foto), en de adjunct-Inspecteur-generaal, Johan De Volder (rechts op de foto) MISSIE VISIE WAARDEN Essentiel Antwerp is een wereldwijd merk dat staat voor 'love, fun en kleur'. Ben jij klaar voor wat er nog komt? + MEER INFO. i i i i i i i i i i i i. SHOPPEN MAAR Genoeg gepraat, tijd om te winkelen! + SHOP. i i i i i i i i i i i i. OVER ONS . Leer de oprichters van Essentiel Antwerp en het verhaal achter het merk. Naar analogie met de bestaande missie - die wordt bepaald volgens artikel 149 octies WGP - heeft het SSGPI in 2016 haar visie uitgewerkt en eveneens een aantal waarden belicht die volgens ons cruciaal zijn voor de medewerkers van het SSGPI.. VISIE. Als uniek Sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus, streeft het SSGPI er dagelijks naar om een volledige.

Motorrijders | Lokale Politie Antwerpen

De missie van Essentiel bestaat erin leuke mode met een subtiele mix van prints, kleuren en stoffen te creëren tegen een betaalbare prij De missie, visie en waarden van de lokale politie Mechelen werden reeds. uitgewerkt en vastgelegd naar aanleiding van het eerste zonaal veiligheidsplan. De lokale politie Mechelen heeft tijdens de voorbereiding van dit zonaal. veiligheidsplan diverse beleidsplannen geconsulteerd. Hieruit blijkt dat onze visie e Missie, visie en doelstellingen van Bestuurszaken Missie De bedrijfseenheid Bestuurszaken stad en OCMW streeft ernaar om de bestuurlijke processen van de stad, de districten, het OCMW en haar partners zo toegankelijk, efficiënt en rechtszeker mogelijk te laten verlopen Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Iedereen in onze stad of gemeente, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Lees meer over onze visie op zorg

MissieWelkom in het authentieke woonhuis en atelier van de drukkersfamilie Plantin-Moretus. De eeuwenlange geschiedenis van boek, drukkunst en ondernemingszin klinkt door in het krakend eikenhout. Hier staan de oudste drukpersen ter wereld. Tel daarbij de tienduizenden boeken over zowat alles wat mensen fascineert. Dit Unesco-werelderfgoed biedt een unieke historisch Acco Antwerpen antwerpen@accogroup.be Prins Boudewijnlaan 177-179 B-2610 Antwerpen T. +32 3 448 00 55. Home; Over Acco; Missie Waarden Visie; Missie Waarden Visie. Over Acco; Missie Waarden Visie; Acht redenen; Vestigingen; Ons team; Interesse? Contacteer ons telefonisch op +32 3 448 00 55 of stuur ons een e-mail. Tot binnenkort! Hier staan we. Missie en Visie Missie. CKSA, het Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen, biedt vanuit christelijke inspiratie en binnen de Antwerpse context gewoon en buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en zorg op maat aan op een pedagogisch en maatschappelijk verantwoorde wijze Missie, visie en waarden Onze visie voor 2025. Samen met onze partners leveren wij een allesomvattende en kwaliteitsvolle politiezorg waardoor elke inwoner en bezoeker zich altijd en overal veilig in onze politiezone voelen. Onze missie maar ook met respect voor de deontologische code van de geïntegreerde politie

Missie-visie-waarden Lokale Politie ZAR

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat. Missie en visie van de Logo's. Waarden van de Logo's. Onderstaande visualisatie geeft de waarden van de Vlaamse Logo's weer. Klik op de afbeelding om de volledige toelichting van waarden, missie en visie te lezen Visie Missie Waarden Kwaliteitshandboek Begeleiden vanuit KOCA Diversiteit en De medewerkers van KOCA die aan deze missie- en visietekst mee gestalte hebben gegeven, Antwerpen, OR 0410 006 132 • Tel: 03 238 16 00 • info@koca.be

Missie, visie, waarden Lokale Politie Aalte

De politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen. • De politie is er altijd voor een veilig Nederland. • De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat Ontwikkelen van een inspirerende visie, missie en strategie. Bedrijven met een duidelijke visie en missie presteren beter dan organisaties die dat niet hebben. Dit aspect is al vaak onderzocht (zie onderaan). Een goede visie en missie geven de organisatie richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten De missie, visie en waarden van Fluvius geven ons bedrijf richting. We laten ze leven in overleg met al onze medewerkers, klanten en partners. Onze missie. De samenleving duurzaam verbinden met onze multi-utility netwerken. Concreet betekent dit: Fluvius verbindt de samenleving Missie Kinderopvang De Kleine Zeester biedt een huiselijke, kleinschalige, professionele opvang met enthousiaste, creatieve en vaste pedagogisch medewerkers. Van iedere dag maken wij een gezellige en leerzame dag met kinderen en ouders. Visie Kinderopvang De Kleine Zeester heeft bewust gekozen voor een kleinschalige opvang met kinderen tussen 0-4 jaar, met maximaal veertien kinderen

Visie Missie Waarden Lokale Politie Grenslei

 1. 2. Leg een verbinding met de buitenwereld. Verschillen in visie, missie, kernwaarden en strategie. Er is overlap tussen deze termen maar er zijn ook verschillen. Met al deze termen word gedoeld op uitingen in woord, beeld en geschrift die een organisatie houvast verschaffen bij vragen als: Wie zijn.
 2. Missie, opdracht, waarden; De sector in een notendop; Wie is wie; Jaaroverzichten; Samenlevingsopbouw komt op voor. het recht op een menswaardig bestaan; ook voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: mensen in armoede, sociale huurders, thuislozen, alleenstaanden, mensen zonder wettig verblijf, laaggeschoolde langdurig werkloze
 3. Onze strategische visie. Vertrekkend vanuit de missie en kernwaarden die haar ondersteunen heeft het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw haar koers die zij wenst te varen omschreven in een ambitieuze en dynamische maar realistische strategische visie met duidelijke beleidskeuzes: Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw wenst zich te ontwikkelen tot een efficiënte, effectieve en patiëntgerichte.

kader waarbinnen de politie opereert: de gezagsverhoudingen, de sturing en de wettelijke grondslag daarvan. Missie, visie en kernwaarden Missie De politie is 'waakzaam en dienstbaar' aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door, afhankelijk van de situatie, gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begren Missie en Visie Waar wij voor staan: talentontwikkeling & actief burgerschap Het Stedelijk Onderwijs organiseert in opdracht van de stad Antwerpen en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én stedelijke leeromgeving

Missie: de bestaansreden Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen maakt deel uit van Zorgbedrijf Antwerpen. Zorgbedrijf Antwerpen heeft een algemene missie. 1.1 Missie Zorgbedrijf AntwerpenZorgbedrijf Antwerpen vult de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden Missie en visie dienstencentrum. Missie en visie dienstencentrum . Missie en visie. Dienstencentrum De Spil wil aan alle inwoners van Meise, met focus op ouderen, zorgbehoevenden en nieuwkomers, een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bieden. WAARDEN Open. Samenwerking andere verenigingen Eerstelijnszone Antwerpen Oost als GPS in het zorg- en welzijnslandschap. Het beleidsplan omvat een omgevingsanalyse, de visie, de waarden en de strategische en operationele doelstellingen. In de eerste helft van 2020 wordt een actieplan opgemaakt Missie, visie, waarden. Elke dag stellen wij onze expertise tot uw dienst door u oplossingen op maat voor te stellen. Wij houden rekening met uw risicotolerantie en uw langetermijndoelstellingen, en volbrengen onze missie met een gepersonaliseerde, flexibele en lokale dienstverlening U bent hier: Home › Bezoekers › Onze waarden › Missie en Visie. Missie en Visie. Missie. AGS is niet zomaar een golfclub, net zo min als het zomaar een golfschool is. Leren golfen kan je overal. Antwerp Golfschool. Groenenhoek 10. 2630 Aartselaar. Tel. 03 887 01 70. Fax. 03 877 43 08

Visie De samenleving wordt geconfronteerd met een stroming van globale veranderingen zoals de digitalisering, de klimaatsverandering, de individualisering en de globalisering. Dat deze versnelde tendensen waartegenover de burger schijnbaar onverdedigbaar staat, kunnen uitmonden in angst en polarisatie, is dan ook niet te verwonderen MISSIE. Anzegem bevindt zich op de grens van twee provincies, omgeven door groen en voorzien van een goede infrastructuur. De gemeente biedt informatie, inspraak en participatie aan al haar burgers en streeft naar een open dialoog met haar bevolking Missie. Het FOMU is een van de meest prestigieuze en toonaangevende musea voor fotografie in Europa. Als een open huis treden we in dialoog met ons publiek. Het FOMU verzamelt en beheert unieke collecties van fotobeelden, apparatuur en fotoboeken. Het FOMU maakt ambitieuze tentoonstellingen die contextualiseren en verbinden

U bevindt zich hier: Home 1 / Over ons 2 / Missie, waarden Missie Door innovatie willen we, als familiebedrijf, een vooraanstaande rol spelen in de distributie van technisch materieel en het aanbieden van daarbij horende diensten Missie. Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse. Visie 'Wij verbeteren de Rotterdamse haven continu tot de meest veilige, efficiënte en duurzame ter wereld Missie. Een plaats voor iedere zwemmer Een thuis voor recreatieve & sportieve prestaties. Visie. ZOLA ontplooit zijn activiteiten via drie pijlers: zwemschool (reguliere- en zaterdagzwemschool) recreatie (jongeren en volwassenen) competitie; Deze groepen zijn door een gemeenschappelijk project met elkaar verbonden maar ontwikkelen elk een eigen.

Missie & Visie. Onze nieuwe missie is helder: Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst. Met deze missie zet het Havenbedrijf Antwerpen de krijtlijnen uit voor haar toekomst. We zijn één met onze waarden, en één met de wereld. Meer wete Onze waarden zijn onze collectieve opvattingen als KdG over wat wenselijk is, onze idealen die elke KdG-medewerker en -student persoonlijk beleeft en nastreeft. Als de succesfactoren bepalen welke doelen we nastreven om onze visie te realiseren, bepalen onze waarden de manier waarop we dit doen. Over waarden spreken we in termen van 'voelen'

Fietsteam Politiezone Antwerpen

Het International Film Festival Antwerpen (iff a.) is een filmfestival dat in de hele stad te beleven valt. Iff a. brengt nationale en internationale topfilms naar de Scheldestad en heeft speciale aandacht voor diversiteit in de filmwereld. Het is een groots, niet te missen cultuurevenement voor iedereen met een hart voor film Visie & missie Onze visie & missie. Groep IDEWE wil bijdragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan zijn leef- en werkomgeving voorkomen. Het komt ten goede aan een welvarendere maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven Onze Missie en Waarden. benutten van het potentieel van ons bedrijf door te streven naar duurzame versnelde groei en het omarmen van een nieuwe missie en visie voor het succes van PepsiCo in wat wij noemen 'Winnen met een Doel'. Onze Missie. Creëer meer glimlachen bij elke slok en elke hap

Missie. KSC City Pirates wil via goed gestructureerd, competitief, recreatief en attractief voetbal brengen door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden. Als sociaal platform wil City Pirates kansen geven aan zoveel mogelijk kinderen uit het Antwerpse (en Antwerpse kansenwijken), dit gekoppeld aan de juiste waarden en normen Aangezien een visie gaat over iets wat pas over langere tijd zal plaatsvinden, wordt deze soms bijgesteld. Om een visie te bepalen moet je bedenken hoe je het bedrijf graag ziet over een aantal jaren en hoe je daar wilt komen. Stappenplan voor doelen, missie en visie. Het kan best lastig zijn om je doelen, missie en visie te formuleren

2015: het jaar van de reorganisatie | Politiezone Antwerpen

Havenbedrijf Antwerpen. Van kaaitoezichter tot promotiemedewerker, van sleepbootkapitein tot kraanmachinist. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor de Port of Antwerp Missie, visie en waarden. Missie: onze bestaansreden. DE ARK is dé woonmaatschappij die kansen creëert door de ontwikkeling van kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven. Visie: wie we willen zijn. We willen een volwaardige woonpartner zijn door: de specifieke behoeften in onze doelgroepen te erkennen Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons een extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen WAARDEN. Respectvol, eerbiedvolle samenwerking, verantwoordelijkheid, diversiteit en kwaliteit zijn de waarden waaronder de organisatie worden gevoerd. Deze waarden worden in de dagelijkse bedrijfsvoering, in de begeleiding en in de samenwerking met de medewerkers gehanteerd en nagestreefd

Het parket Antwerpen | Openbaar Ministerie

Missie, visie & waarden Missie We voorzien in de veiligheid en de kwaliteit van leven van onze inwoners, tweedeverblijvers en de vele bezoekers. We bieden het hoofd aan diverse nieuwe criminaliteitsfenomenen. Visie Efficiënte communicatie en constructieve samenwerking met interne en externe partners zijn voor ons een middel om het transparante b.. In deze rubriek vindt u onder meer informatie over de leiding, de missie en de visie van de Algemene Inspectie VISIE. Door ons te focussen op onze politionele kernopdrachten wensen wij permanent de veiligheid te verhogen en bij te dragen tot een duurzame mobiliteit. Wij willen ook: de de kennis, de bekwaamheden en de betrokkenheid van onze medewerkers versterken; als moderne en innoverende organisatie de meest performante technologieën gebruiken

Pijlers politie.n

De missie van Campus Vesta. We dragen op Campus Vesta bij tot een optimale werking van de hulpverleningssector en het verhogen van de veiligheid in de samenleving.. We bieden een omgeving aan voor vorming, training en opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening en partners in de veiligheidszorg Module: Visie-Missie-Waarden Een visie is heel wat meer dan een papier aan de muur. Een echte visie wordt geleefd, niet ingelijst. uit 'Full Steam Ahead!' van Ken Blanchard en Jesse Stoner De laatste jaren is er een ware hype rond managementtrainingen ontstaan en bedrijven kregen t

Fotoboek | Politiezone Antwerpen

Missie. Atmetis wil de competenties en de kennis van cursisten/werknemers met opleidingen en (persoonlijke) coachingstrajecten versterken en aanscherpen, met als uiteindelijke doel de tewerkstelling van de cursisten/werknemers te bestendigen en hun arbeidsvreugde positief te beïnvloeden De missie en visie van een onderneming vormen de voedingsbodem voor de strategie van de organisatie. Alle bedrijfsactiviteiten moeten hieraan gerelateerd zijn. Hoe de verhouding tussen missie, visie en strategie precies in elkaar zit, behandelen we in dit artikel

Onze visie - politie

Visies zijn vaak lang, abstract en moeilijk leesbaar. Daarom hebben we in 2016 onze missie, visies en waarden ondergebracht in een duidelijk en verstaanbaar filmpje dat zegt waar we naartoe gaan en hoe we er gaan geraken Zowel bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2005-2008 en 2009-2012 bestond niet het gevoel dat de missie, visie of de waarden dringend moesten worden geüpdatet. Zelfs na de verschillende analyses blijft, naar ons aanvoelen, de geformuleerde missie, visie en waarden vandaag nog altijd even actueel en richtinggevend 2060 Antwerpen | T. 03/236.69.73 | info@kribbe-bethlehem.be. Kribbe Bethlehem. Home Onze Visie & Waarden Prijzen & Inschrijven Opvangplan Praktische zaken Diversen Contacteer ons. Een multiculturele opvang met respect voor de waarden van thuis. De eerste. Lokale politie Sint-Niklaas kent een vlakke bedrijfsstructuur en een dynamische cultuur die resulteert in een snelle manier van communiceren en een efficiënte besluitvorming. Beter blauw : door gepassioneerde medewerkers met een grote professionele betrokkenheid en professionele trots aan te trekken, creëren we een positieve en familiale werkomgeving die maximale ontplooiing van ieders. Missie en visie Philips: Missie Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties Visie Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd

Politieacademie.nl - Kernwaarde

Vanaf 11 februari, de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken De cliënt staat bij Elegast centraal. Inspelend op nieuwe tendensen binnen de samenleving of nieuwe noden van onze doelgroep, denken we outside the box en zoeken we voortdurend naar vernieuwende oplossingen op maat. Innoverend denken typeert Elegast. Onze kernopdracht De kernopdracht van Elegast wordt samengevat door de volgende drie pijlers: Cliënten ondersteunen en de kans... View Articl Missie Beweging.net streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen. Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel

Uw politie altijd nabij - de missie, visie en waarden van

Missie Innovating industrial solutions. Oplossingen creëren, kennis digitaliseren en verder ontwikkelen door te investeren in mensen, systemen en materialen met oog voor duurzaamheid. Op deze manier creëren we technische en technologische meerwaarde voor de haalbaarheid en de rendabiliteit in de industrie en de samenleving Missie en Visie We hebben respect voor de persoon die je bent, je eigen keuzes, je levensovertuiging, je waarden en normen. Tegelijkertijd letten we er op dat dit de werking van de dienst en het leven van de anderen niet stoort. Het Raster Antwerpen. THE ART OF MANAGEMENT - Managementsite - MISSIE VISIE STRATEGIE MANAGEMENT MODELLEN KAPLAN NORTON KRITISCHE Succesfactoren KSF KSF's Scenari Onze visie vertrekt vanuit 5 waarden: VERBINDING : waar gaat het bij jou om? We luisteren, wij helpen verhelderen waar het om gaat, kortom we maken verbinding. Welke ondersteuning wenst de persoon? Welke rol kan De Markgrave spelen? RESPECT: onze aandacht is onvoorwaardelijk - we kiezen voor open communicatie en voor de dialoog Visie en Missie Visie en waarden De Alzheimer Liga Vlaanderen ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met alle vormen van dementie, jongdementie en hun mantelzorgers een rechtmatig, kwaliteitsvol leven leiden

Visie Ex-gemeenteraadslid Ingrid Pelssers gelooft in de kracht van politiek Als twintigjarige student politieke wetenschappen geraakte Ingrid Pelssers (nu 45) verkozen voor de gemeenteraad in Maasmechelen Waarde partner, Onze aankoopdienst heeft goed nagedacht om weer te geven waar we voor staan en welke principes wij trouw zijn. Als dynamisch team dagen we elke partner vandaag de dag uit om 'samen' onze toekomst te ontwerpen, doordrongen van de identiteit van Zorgbedrijf Antwerpen, Zorgbedrijf Brasschaat en Zorgbedrijf Vlaanderen Item gefilterd op datum: Lokale Politie VIMA - november 201 ONZE VISIE, MISSIE EN WAARDEN Visie. Contact centers are value centers: The House of Contact Centers vertrekt vanuit expertise en samenwerking met waardevolle partners en zorgt ervoor dat klanten de juiste ondersteuning krijgen om de effectiviteit en efficiëntie van hun contactcenter te verhogen Missie & visie. MISSIE Michielsens is de referentie in de Benelux voor kleine en grote mobiele telescoop- en torenkranen. WAARDEN Michielsens wil zich onderscheiden door de volgende waarden: Toegewijd aan Veiligheid, Mensen, Materiaal, Oplossingen en Klanten

Dienstkaart | Politiezone AntwerpenFietsteam | Politiezone Antwerpen

Wat zijn de visie en missie van BioForum Vlaanderen? VISIE. BioForum Vlaanderen... wil dat steeds meer mensen biologische landbouw en voeding kennen, waarderen en consumeren en ambieert de groei van de biologische productie in Vlaanderen.... werkt ook aan de verdere ontwikkeling van de keten, van producent tot consument.... kiest voluit voor biologische landbouw en voeding omdat iedereen recht. Item gefilterd op datum: Lokale Politie VIMA - oktober 201 We merken dat heel veel mensen vragen hebben over de toepassing van de maatregelen en daarvoor naar de politie bellen. De politie doet haar best om iedereen te helpen waar mogelijk, maar duidelijkheid omtrent de regels vraag je best op via 0800 14 689

 • Dyslexie test belgie.
 • Band opbouwen met konijn.
 • Tijdlijn paard.
 • Hrdc De Lijn Leuven.
 • Batman pak huren.
 • Hotel Nijkerk.
 • Inspecteur IGZ.
 • Dudok aan de Maas.
 • Giraffe knuffel groot.
 • ADP algemene voorwaarden.
 • Ford Fiesta ruimte achterin.
 • BSD Soest Duitsland.
 • Transformator spotjes.
 • Rode ogen verwijderen Samsung.
 • London Eye at Night.
 • Martini Ziekenhuis Chirurgie.
 • Bamboe pergola.
 • Bezichtiging Nieuwe Kerk Delft.
 • Haar niet wassen.
 • O Saint Nicolas.
 • Brief answers to the Big questions Wikipedia.
 • Kerstkaarten bestellen.
 • Betonverf antraciet.
 • TV inbouw wand.
 • SORTERA IKEA hack.
 • How to make lime dye Minecraft.
 • F chord Guitar.
 • Rattengif GAMMA.
 • Enter the Wu Tang Clan 36 Chambers.
 • Motorkap openen Citroen C3.
 • Pinball machine kopen.
 • Haar roze verven voor 1 dag.
 • Rijden in Amerika.
 • Catalpa bignonioides 'Nana.
 • Koortsblaas openprikken.
 • Vergeelde tupperware.
 • NOS EK wielrennen live.
 • Rutbeek corona.
 • SnowWorld Amsterdam.
 • Artikel 12 AVG.
 • ATP Race Live.