Home

WIP richtlijnen injecteren

U dient na te gaan of de richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden Huidige advies WIP-richtlijn 'Volgens de huidige WIP-richtlijn Desinfectie van huid en slijmvliezen is desinfectie van huid of slijmvliezen voorafgaand aan vloeistoftoediening via een intradermale, intramusculaire of subcutane injectie of een venapunctie bij patiënten met een normale weerstand niet nodig, al is het wetenschappelijke bewijs hiervoor zwak', aldus de WIP De WIP, heeft sinds 1988 voornamelijk nationale richtlijnen voor infectiepreventie uitgebracht voor zorginstellingen. Ook beantwoordde de WIP infectiepreventievragen uit het veld. Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt Dit is de herziene versie van WIP Werkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de anesthesiologie'. Let op! De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is De Werkgroep InfectiePreventie (WIP) acht bij cliënten met een verminderde weerstand tegen infecties, met name bij patiënten met granulocytopenie (granulopathie), desinfectie van de huid wel van belang. Desinfectiemiddelen Wanneer desinfecteren van de huid bij injecties nodig is kan gebruik gemaakt worden van: van alcohol 70%

De Werkgroep InfectiePreventie (WIP) acht bij cliënten met een verminderde weerstand tegen infecties, met name bij patiënten met granulocytopenie (granulopathie 2), desinfectie van de huid wel van belang. Desinfectiemiddelen Wanneer desinfecteren van de huid bij injecties nodig is kan gebruik gemaakt worden van: van alcohol 70% Gebruik voor injecteren spuiten en naalden voor eenmalig gebruik (disposable). Plaats een naald na gebruik nooit in de plastic beschermhuls terug. Werk met veilige opzuig- en injectienaalden. Desinfecteren Huiddesinfectie bij injecteren is over het algemeen niet nodig. Dit geldt voor all 2.7 Juridische betekenis van richtlijnen.. 33 2.8 Werkwijze WIP Werkgroep Infectie Preventie . 7 Samenvatting Samenvatting Hoofdstuk 3 Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddele voor het injecteren van kleinere hoeveelheden1, zoals vaccinaties. Leg twee vingers horizontaal beneden het botje (acromion) wat de punt van de schouder vormt, je vindt de basis van driehoek waarin je kunt injecteren. Afbeelding: intramusculaire injectieplaats armspier2 Dijbeenspiere

WIP-Richtlijnen RIV

De WIP verwijst in de richtlijn 'Desinfectie van huid en slijmvliezen' naar een artikel uit 2002.3 Pubmed levert behalve hetzelfde artikel nog een tweede bruikbaar artikel op over het desinfecteren van de huid voor injectie.4. 3a Beoordeling methode Lieffers en Mokkink3 hebben een systematic review (SR) uitgevoerd protocol_subcutane_injectie_toedienen_2019.docx. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen op de site van de RIVM zijn niet in PDF vorm aanwezig op het moment van schrijven. Zie daarom de website van de RIVM voor de richtlijnen van de werkgroep(en) Infectie Preventie (WIP richtlijnen).. Hieronder het laatste nieuws van de RIVM site rond de WIP

WIP: 'Zorginstellingen mogen altijd desinfecteren' - Nursin

De WIP richtlijnen zijn opgesteld voor zowel de zorgverlener als de patiënt, bij het navolgen van deze richtlijnen wordt het risico op infectie geminimaliseerd. De richtlijn omvat een aantal facetten waar binnen de praktijk kans op infectie aanwezig is, door de richtlijn op te volgen zouden binnen deze risicofacetten de kans op infectie gereduceerd dan wel geëlimineerd kunnen worden Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen Iinjecteren subcutaan (huidplooitechniek): 2 (van 2) ZorgPlus 2016 Werkwijze Zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden daarop binnen handbereik Subcutaan prikken: zelf injecteren in onderhuids weefsel Iedereen heeft al wel eens gehoord van mensen die zichzelf injecteren. Het kan dan gaan over injecties die toegediend worden voor een aandoening. Een van de meest gekende aandoeningen is diabetes. Toch kunnen injecties voor heel wat andere ziektes gebruikt worden

protocol_intram_inj_toedienen_2019.docx. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin Injecteren is een voorbehouden handeling. Risicovolle handelingen. Naast de voorbehouden handelingen zijn er ook geneeskundige handelingen die wel zorgvuldig en naar bepaalde eisen uitgevoerd dienen te worden. Maar worden in de wet BIG niet als voorbehouden handelingen beschreven Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie

injecteren van insuline met een insulinepen die ondersteund worden door sterke bewijs-kracht (niveau 2). Tien aanbevelingen worden door matige bewijskracht (niveau 3) onder- Om die reden heeft de EADV aan de werkgroep Richtlijnen in 2004 de opdracht gegeven een evidence en practice based richtlijn te schrijven over dit onderwerp Omschrijving. Inleiding Het injecteren (intramusculair, subcutaan, intracutaan) mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: dit is namelijk een voorbehouden handeling

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) RIV

Richtlijnen voor de behandeling van voeten van personen met DM en/of RA. Werkgroep Infectie Preventie (WIP) Laatste nieuws. Heb jij de petitie op ikwilvoetzorg.nl 03 februari 2021 . Pedicures tot zeker 2 maart gesloten 02 februari 2021 . Subsidieaanvraag afgewezen 02 februari 2021 Instructie voor handhygiëne (handen wassen en desinfecteren) in de zorg. Dit voorkomt de verspreiding van ziektekiemen in verpleeghuizen en thuiszorg

De WIP richtlijnen | infectiepreventie richtlijnen wetenschappelijke verenigingen | FMS. Ondanks het feit dat de WIP in 2016 is opgeheven gelden deze richtlijnen in de gezondheidszorg nog steeds als de professionele standaard. Deze richtlijnen zijn de afgelopen 30 jaar opgesteld door de Stichting W erkgroep I nfectie P reventie. De WIP was een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke. het geven van een intracutane injectie in (binnenkant) onderarm het geven van een intramusculaire injectie in bil of bovenbeen het geven van een subcutane injectie in bovenarm medicijn dient door een arts voorgeschreven te zijn volgens WIP is desinfecteren voorafgaand aan injecteren niet nodig, tenzij het een patiënt met verminderde weerstand betreft Is het parenteraal, buiten het. Zie de WIP-richtlijn: Persoonlijke beschermingsmiddelen. ) Goedgekeurde handschoenen voldoen aan een vastgestelde normering, welke op de verpakking staat vermeld. In Nederland is dat de norm voor beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen (EN 455-1/2/3). praktijk Noot 1 Richtlijnen Infectiepreventie voor huisartsen en verloskundigenKNOV-standaard Hygiëne en infectiepreventie in de eerstelijns verloskundige praktijk [KNOV 2004].WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (huidige richtlijn, in revisie).Noot 2 WIP-richtlijnen Algemene voorzorgsmaatregelenDe richtlijnenserie Algemene voorzorgsmaatregelen van de Werkgroe Verder vindt u ook duidelijke richtlijnen voor het injecteren van insuline en een aantal praktische tips. Met dank aan de verpleegkundigen die ons met hun professionele raad bijgestaan hebben in de opmaak van deze brochure.

WIP-richtlijn Anesthesiologie - veilig werken [ZKH] RIV

landelijke richtlijnen te ontwikkelen die de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) een praktische leidraad biedt bij het handelen in het dagelijkse werk. Dit rapport bestaat uit drie delen: 1. de NVMBR-richtlijn Het toedienen van (radio)farmaca door de MBB'er als zodanig Subcutaan prikken: zelf injecteren in onderhuids weefsel Iedereen heeft al wel eens gehoord van mensen die zichzelf injecteren. Het kan dan gaan over injecties die toegediend worden voor een aandoening. Een van de meest gekende aandoeningen is diabetes. Toch kunnen injecties voor heel wat andere ziektes gebruikt worden Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor de juiste zorg. Ze zijn, kortom, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnen worden ontwikkeld vóór en dóór professionals. V&VN heeft een coördinerende rol. Bij het ontwikkelen van richtlijnen. Maar ook bij het zorgen dat richtlijnen worden toegepast (implementatie) Dit staat dan altijd voorgeschreven in specifieke WIP-richtlijnen, bijvoorbeeld die voor Norovirus of Verbeteren BRMO. Hoe je de twee verschillende mondneusmaskers gebruikt staat duidelijk vermeld in de WIP-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Beschermende bril, hoofdbedekking en schoenen In maart 2016 verscheen de nieuwe richtlijn Urinelozing en stoelgang van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Omdat het een belangrijke, maar moeilijk leesbare richtlijn is, leggen Conny Moons en Charlotte Michels in deze blogserie (4 delen) uit wat deze richtlijn voor de praktijk betekent

 1. Injecteren is een voorbehouden handeling: er zitten enkele gevaren aan het toedienen van subcutane injecties, zowel voor de cliënt als voor jezelf. Het is daarom van belang dat je bekwaam en bevoegd bent voor deze handeling. Dit kan je goed onderhouden via de E-learning Subcutaan injecteren
 2. De in 2017 opgeheven Werkgroep Infectiepreventie (WIP) zal binnenkort een opvolger krijgen in de vorm van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). De samenwerking zal bestaan uit het RIVM, de Federatie Medisch Specialisten en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. Dat schrijft vakblad Medisch Contact
 3. Een injectie toedienen. Als jij je medicijnen zelf thuis moet injecteren, dan is goede training noodzakelijk om kwetsuren en infecties te voorkomen. Met de juiste zorg, en voldoende oog voor detail is het helemaal niet moeilijk om een..
 4. De richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) doen geen uitspraken over de frequentie van het verwisselen van de (vleugel)naald of de kunststof canule bij een subcutaan infuussysteem. Navraag bij praktijkdeskundigen en fabrikanten levert op dat het in de praktijk gangbaar is om de naald/canule eens per week te verwisselen
 5. Hoofdstuk 5 behandelt de praktische richtlijnen voor het uitvoeren van injectiewerkzaamheden. Hoofdstuk 6 gaat in op de controle op de vulling van het kanaal. Als laatste geeft hoofdstuk 7 aan hoe de ankerkoppen, injectie- en ontluchtingsslangen afgewerkt dienen te worden
 6. WIP-richtlijn BRMO . V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en V&VN Geriatrie & Gerontologie zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Eigenaar: WiP Jaar van uitgifte: 2018. Naar het documen
 7. De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor de luchtbehandeling in operatiekamers en opdekruimtes. Het doel van de werkgroep is om postoperatieve wondinfecties te voorkomen door het toepassen van infectiepreventiemaatregelen gericht op de luchtkwaliteit. Sinds kort hebben de WIP-richtlijnen het beheersplan luchtbehandeling voor de operatieafdeling vervangen

Verder zijn er ook duidelijke richtlijnen voor het injecteren van insuline en een aantal praktische tips in opgenomen. Met dank aan de verpleegkundigen die ons met hun professionele raad bijgestaan hebben in de opmaak van deze brochure 5 M u l t i d i s c i p l i n a i r e r i c h t l i j n A L S L o g o p e d i e W e r k k a a r t e n Werkkaart 3 Therapeutisch proces ALS: Logopedische aangrijpingspunten (noot: voor de behandeling van ademhaling wordt verwezen naar de richtlijn Fysiotherapie bij ALS Werkgroep Infectie Preventie (WIP) Synoniemen. WIP; WIP richtlijnen; WIP-richtlijnen; Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd. Contact. Orteliuslaan 750, 2e etage 3528 BB Utrecht Tel. 030 - 60 76 276 info@knmt.nl. Leden. Postbus 4141 3502 HC Utrecht Tel. 030 - 60 76 38 In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het injecteren van beton moet voldoen. Uitvoerende bedrijven bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 3201 en URL Injecteren van beton moeten werken volgens de in deze URL aangegeven richtlijnen. 6.2. Beoordeling aanvraa De WIP wil haar beslissing om te stoppen heroverwegen omdat minister Schippers van VWS toch weer rond de tafel wil gaan zitten om de financiering te bespreken, meldt Zorgvisie.Zonder extra financiering kan de WIP de vele bestaande richtlijnen niet actualiseren en geen nieuwe richtlijnen ontwikkelen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie - LCI richtlijnen

 1. Preventie (WIP). De WIP is een onafhankelijke stichting die landelijke richtlijnen opstelt voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellin-gen. De ontwikkeling van de richtlijn is ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (www.kims.orde.nl). Patiëntgebonden mondzorg Deze richtlijn is bedoeld voor de beroepsgroepe
 2. U vindt hier ongeveer 100 richtlijnen, 50 draaiboeken en andere producten zoals factsheets en handleidingen. LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) d e rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid
 3. Acute Charcot neuro-osteo-artropathie (ACN) van de voet bij mensen met diabetes mellitus is een zeldzame aandoening. Indien niet tijdig herkend en adequaat behandeld kan ACN leiden tot een ernstig gedeformeerde voet met aanzienlijk verlies van kwaliteit van leven, recidiverende ulcera en sterk verhoogde kans op amputatie (Fabrin, 2000; Raspovic, 2014)
 4. Om verspreiding van infectieziekten in de zorg zoveel mogelijk te voorkomen zijn er WIP-richtlijnen opgesteld. Abena heeft een aantal infographics gemaakt waarin deze richtlijnen eenvoudig en in één oogopslag woden afgebeeld. Zoals een infographic over infectiepreventiemaatregelen bij urinelozing en stoelgang
 5. Vaak zijn er richtlijnen. Er ontstonden harde plekken in zn buik van het regelmatig op dezelfde plek injecteren. Toen is schema met mal ingevoerd. Maar dat ging niet zonder slag of stoot! Weerstand van client en paar collega's die het bijv extra werk en onnodig vonden
 6. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren 20 Injecteren en vaccineren bij kinderen Bij het injecteren van kinderen gelden dezelfde algemene richtlijnen als bij volwassenen. Injecties zijn voor kinderen en soms meer nog voor ouders een onaangename ervaring. Voora
 7. uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad

Wat is WIP en waar staat het voor? De richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie - Tandheelkunde (WIP-T Richtlijn) is geschreven als professionele standaard en wel op een zodanige wijze dat de erin gegeven adviezen en richtlijnen in de tandheelkundige praktijk kunnen worden uitgevoerd De WIP-richtlijnen zijn hierbij een belangrijke richtlijn. Deze praktijkgerichte opleiding zal online worden gegeven middels duidelijke Elearning video's weblinks en diverse documenten. De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien u 70% van de vragen goed heeft beantwoord ontvangt u een certificaat Prestatieniveau: WIP, november 2014: Luchtbehandeling operatiekamer / opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 In VEEL ziekenhuizen: WEL EEN PROBLEEM ! IN DE KOMENDE JAREN DIVERSE AANPASSINGEN NODIG !! Prestatieniveau 1 Prestatieniveau 2 Luchtreinheid ISO 5 ISO 7 Beschermingsgraad ≥3, randzone ≥2 n.v.t. Hersteltijd 3 min. 20 min

De WIP-richtlijn 'Urinelozing en stoelgang' voor verpleeghuizen is vernieuwd. Daarnaast is de concept-richtlijn 'Pospoelers en vermaalsystemen voor wegwerppo's en -urinalen' gepubliceerd. Beide richtlijnen zijn gemaakt door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) Het Bestuur van de Stichting WIP wil iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het opstellen en uitdragen van WIP-richtlijnen hartelijk danken. Over de toekomst van de WIP willen wij de lezer opmonteren met een (vrij) citaat van Groucho Marx: 'De krantenberichten over mijn overlijden zijn schromelijk overdreven' Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register Kies een vaste dag en tijdstip waarop u injecteert, zodat u het niet vergeet. 's Avonds injecteren kan misselijkheid helpen voorkomen. Bewaren MTX-injectie. Niet alle MTX- spuiten hoeven in de koelkast bewaard te worden. Kijk goed in de bijsluiter welk bewaaradvies voor u geldt. Zorg dat de spuiten niet bereikbaar zijn voor (kleine) kinderen

WIP-Richtlijn Huiddesinfectie RIV

WIP richtlijnen geven van anesthesie. Tandarts of tandartsassistent is bevoegd en bekwaam om een verdoving te kunnen geven. De tandarts moet de tandartsassistent in dit geval ook bekwaam vinden. Als hij/zij er geen vertrouwen in heeft, wordt er niet verdoofd door een assistent ook al heeft hij/zij het certificaat behaald Richtlijnen infectiepreventie. WIP link. Counseling van chronische hepatitis B-virusdragers. GGD Rotterdam Op te vragen via GGD Rotterdam. Draaiboek vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen. LCI: lin Injecteren met een pen. Dit zijn algemene richtlijnen die gelden voor het toedienen van insuline met een pen. Wij raden aan steeds de instructies van de penleverancier te lezen

(Nieuwe) WIP-richtlijnen 31 maart 2014 H.S. Brand Geen reacties Ongeveer 300 tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden waren op 31 maart 2014 naar Apeldoorn gekomen om tijdens een door Dental Best Practice georganiseerd congres geïnformeerd te worden over de nieuwe infectiepreventierichtlijnen Als de WIP wordt afgeschaft, gaan we terug naar de situatie van voor 1980: elke zorginstelling moet zelf beleid gaan opstellen, wat tot veel praktijkvariatie zal leiden, zeker als verschillende disciplines zelf richtlijnen moeten gaan ontwikkelen: dan kan er zelfs praktijkvariatie binnen een instelling ontstaan

Infectiepreventief handelen in specifieke situaties in de

De richtlijnen werden aangescherpt met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg werd. Richtlijnen voor botox en fillers Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) constateren te veel wildgroei van bedrijven die adverteren met het mooier maken van mannen en vrouwen

Injecteren tegen opstijgend vocht. Richtlijnen voor de toepassing van DryZone: Vochtproblemen zijn complex en hebben vaak verschillende oorzaken. Een correcte diagnose van de bouwfysische toestand is dus noodzakelijk 24-04-2015 Injecteren insuline met voorgevulde insulinepen: 2 (van 3) Oosterlengte 20-1-2016 Werkwijze Zorg voor dubbele controle van de insulinepen. 1 Neem kennis van de gebruiksinstructie van de insulinepen. 2 Pas handhygiëne toe. 3 Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden daarop binnen handbereik

WIP richtlijnen - VMSzor

11. conform wiP-richtlijnen Verpleeghuizen, woon- en thuiszorg [Vwt], werkgroep infectiepreventie, 2009. V&VN - leidraad bekwaamheid bij medicatie geVeN iN de laNgdurige zorg . V&VN - leidraad bekwaamheid bij medicatie geVeN iN de laNgdurige zorg En als wij hebben vastgesteld dat u voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde WIP richtijnen dan komt u in aanmerking voor ons keurmerk infectiepreventie - THIP infectiepreventie certificaat. Een duidelijk signaal naar uw patiënten/cliënten dat u hygiëne en infectiepreventie serieus neemt WIP richtlijnen geven van anesthesie. Tandarts of tandartsassistent is bevoegd en bekwaam om een verdoving te kunnen geven. De tandarts moet de tandartsassistent in dit geval ook bekwaam vinden. Als hij/zij er geen vertrouwen in heeft, wordt er niet verdoofd door een assistent ook al heeft hij/zij het certificaat behaald

Video: Desinfectie voor injectie, heeft dat zin? - Nursin

Protocol subcutane injectie toedienen NH

Een intraveneuze injectie geven. Het kan lastig zijn om medicatie in een ader te injecteren, en dit mag alleen gedaan worden onder toezicht van een arts of verpleegkundige. Wanneer je een intraveneuze injectie geeft is het wellicht nodig.. V erpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben te maken met uiteenlopende wetgeving. We hebben de relevante wet- en regelgeving op een rij gezet. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en.

Infectie preventie richtlijnen (WIP) - Mediservice

Richtlijnen . Een praktijkrichtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg en patiënten. Er zijn twee soorten: klinische en algemene Richtlijnen zijn ondersteunend en helpen je bij je werk. Soms voelen ze ook beknellend. Dat is jammer, want bij een juist gebruik ervan ontlasten ze je juist. Dat geldt ook voor de WIP richtlijnen. Ze zijn opgesteld door professionals uit de branche en zijn gebaseerd op expertise en ervaringen uit de tandartspraktijk aangevuld met wetenschappelijke [

Doel van de WIP richtlijnen - DentalRule

Deze richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft tot doel om de kans op besmetting met tuberkelbacteriën te verkleinen bij patiënten, bezoekers en medewerkers in ziekenhuizen en tuberculosecentra door het toepassen van infectiepreventie-en arbomaatregelen die zijn gericht op het voorkomen van verspreiding van tuberkelbacteriën Een wip zonder schokdempingsmechanisme, maar met voldoende stevige schokdempers zoals bijvoorbeeld autobanden onder de uiteinden, is ook een veilige wip. Bij een veilige wip is de as zo afgeschermd, dat afknellen van handen en vingers niet meer mogelijk is Als verzorgende krijg je vaak te maken met bewoners met diabetes mellitus. Bij deze bewoners moet je op de goede manier insuline kunnen toedienen. Daarvoor dien je kennis te hebben van de benodigde materialen, de geldende richtlijnen en protocollen, en de recente inzichten over diabeteszorg. Bovendien moet je de kwetsbare (oudere) zorgvrager, indien van toepassing,... Verder leze De Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) bewaakt de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg en behoedt patiënten voor ondeskundig en onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners • WIP-richtlijnen voor verpleeg- en verzorgingshuizen: 'Handhygiëne', 'Persoonlijke hygiëne' en 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' • WIP-richtlijn 'Veilig werken in de fysiotherapie' voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeg- en verzorgingshuize

Injecteren van scheuren, naden en holle ruimten is vaak de meest geschikte reparatiemethode Nadere omschrijving. Om scheuren, naden en holle ruimten in beton te vullen en zo lekkage van wanden en vloeren te stoppen en zelfs om gescheurd beton weer aan elkaar te 'lijmen', is het injecteren van de scheuren, naden en holle ruimten vaak de meest geschikte methode De meeste mensen spuiten insuline onderhuids (ofwel subcutaan) in het bovenbeen of in de buik, soms in een bil of de bovenarm. U doet dat met een insulinepen ter grootte van een vulpen. Er zijn pennen die al gevuld zijn met insuline, en pennen waar u zelf een patroon met insuline in moet doen.De hoeveelheid insuline die u spuit wordt uitgedrukt i Prikaccidenten zijn prik-, snij-, bijt- en spatongelukken, vaak in de zorgsector. De risico's hiervan worden vaak onderschat. Lees hier verder over prikaccidenten De meeste VCCN richtlijnen zijn gratis te downloaden op onze website. Klik in het menu op de pagina van de richtlijn die je zoekt om hem te downloaden. Richtlijnen 9 en 10 zijn tegen een voordelig tarief te bestellen (€ 20 voor leden / € 30 niet-leden per richtlijn) EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners, lanceert deze maand de eerste Nederlandse richtlijn over het toedienen van insuline. Veilig en correct injecteren is van dagelijks terugkerend belang voor mensen met diabetes. In Nederland wordt insuline vooral met een insulinepen toegediend en niet meer met spuitjes. Injecteren is daardoor eenvoudiger geworden, maar op diverse manieren. Moet u zichzelf prikken met heparine (HLMG) om een diepe veneuze trombose te voorkomen of te behandelen? Enkele tips van Gilberte Deltour, ex-voorzitste

 • Spectaculair Bali.
 • COS sale Nederland.
 • Miele wasmachine reiniger.
 • Dordrecht Lidl.
 • FORD Transit Custom distributieriem of ketting.
 • Dan Bejar wiki.
 • Magnesium en glaucoom.
 • Hoeven te kort.
 • Wat is interferentie.
 • Verlichting voor hoge plafonds.
 • Montana BLACK kleurenkaart.
 • Houten kistje Kwantum.
 • Koud gevoel in arm.
 • Camperpark Zeeland aan Veerse Meer.
 • Philips hR 2305.
 • Barvrouw Rondo 2020.
 • Engelse Bulldog Diessen.
 • Dunne darm klachten.
 • Wat is OLED tv.
 • Lil' Kleine lengte.
 • Opbergbox wit met deksel.
 • Www Dropbox com account delete.
 • Camperplaats Groesbeek.
 • Rugby op Ziggo.
 • Wie ben ik vragen.
 • Stadsboerderij de Kemphaan Almere.
 • Sportjournaal live.
 • Sterke pijnstillers rugpijn.
 • Parkeren Knokke e loket.
 • Ex reageert niet op WhatsApp.
 • Muziekstudio huren prijs.
 • Despicable Me 3 Netflix Nederland.
 • Flip de krekel.
 • Bloem reinheid.
 • Nicotiana sylvestris.
 • Wat zijn kabouters.
 • Startpunt GPX route aanpassen.
 • Cardoen Hasselt.
 • Oude meesters met een knipoog.
 • Love Gaspar Noé Netflix.
 • Sequoia soorten.