Home

Werkwoorden vervoegen schema

Werkwoordspelling : Schema - Downloadbaar lesmateriaal

Een schema van de werkwoorden: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, infinitief Voor het juist schrijven van de werkwoorden is een schema altijd erg handig. Met het schema van dit bericht kunnen de meest voorkomende werkwoorden juist worden gespeld: de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (nu) de persoonsvorm in de verleden tijd (vroeger) het voltooid deelwoord. Klik hier om het schema als PDF-bestand te downloaden Hulpmiddel bij vervoegen van werkwoorden Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van Schema vervoegingen regelmatig werkwoorden. Hulpmiddel bij vervoegen van werkwoorden. Voorbeeld 1 van de 2 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld schending auteursrecht Hulpmiddel bij vervoegen van werkwoorden Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results Schema vervoegingen regelmatig werkwoorden. Hulpmiddel bij vervoegen van werkwoorden. Preview 1 out of 2 pages. View exampl Stroomschema Werkwoordspelling ja nee Is het tegenwoordige tijd? ja 1e p. ev = stam ik fiets 2e p. ev = stam + t jij fietst 3e p. ev = stam + t hij fietst meerv. = hele ww wij fietsen Is het verleden tijd? ja Is het een zwak werkwoord? KoFSCHiPTaXi: stam + te(n) waakte(n) berichtte(n

Stel bij het vervoegen van de verleden tijd en het voltooid deelwoord vast of je te maken hebt met een onregelmatig of regelmatig werkwoord. Onregelmatige werkwoorden Bij onregelmatige werkwoorden verandert de ik-vorm als je het werkwoord in de verleden tijd zet. Je kunt de verleden tijd alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet of Vervoeg werkwoorden in meerdere talen waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans

Werkwoorden schema LesWik

Hier zie je een overzicht van de 30 vaakst vervoegde werkwoorden voor de vijf talen die we op mijnwoordenboek gebruiken. Nederlandse werkwoorden willen verdienen worden zijn vinden bedoelen kunnen houden hebben meten vermelden vertellen varen gelden beantwoorden zeggen bestellen begeleiden updaten reizen bereiden leiden plannen gaan verwijderen stelen bidden besteden denken belle oefen ook met dit programma tegenwoordige tijd: verleden tijd: voltooid deelwoord: oefening Schema werkwoordvervoegingen; gebruik, uitzonderingen, verschil IMPARFAIT OF PASSÉ cueillir, défaillir, offrir, ouvrir, souffrir, tressaillir worden op dezelfde manier vervoegd als de werkwoorden eindigend op -ER (je couvre) Werkwoorden eindigend op -DRE krijgen een -D bij de derde persoon behalve de werkwoorden eindigend op -INDRE. De futur du passé wordt gevormd door het hele werkwoord + de uitgangen (zelfde als imparfait). Hieronder het schema van de regelmatige werkwoorden: Werkwoorden op -er Werkwoorden op -ir Werkwoorden op -re donner finir vendre je donnerais . ik zou geve Nederlandse werkwoorden worden vervoegd naar wijs, persoon en tijd. Wijs []. De wijs van het werkwoord geeft de relatie tot de werkelijkheid weer. De vervoeging naar wijs is in het Nederlands niet erg uitgebreid wat het aantal vormen betreft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Frans en Duits

Wanneer ik Engelse werkwoorden moet vervoegen, kijk ik altijd even extra na of ik wel de juiste vorm gebruikt heb. Dat is natuurlijk geen efficiënte manier om te werken. Hoog tijd dus om me te verdiepen in de regels en een schema op te stellen dat het mij - en hopelijk ook jou - gemakkelijker maakt Op deze uitlegkaart kun je alle regels rondom het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd lezen. Volg de stappen van het werkwoordschema en kom zo tot de juiste spelling van het werkwoord in de tegenwoordige tijd. Deze uitlegkaart kan je helpen om de oefeningen te maken

Franse werkwoorden. Werkwoorden vervoegen kan soms lastig zijn. Dat is waarom bab.la jou de bab.la Franse werkwoordvervoeger biedt om Franse werkwoorden makkelijk en aangenaam te vervoegen. Het is een dagelijks hulpmiddel, goed voor wanneer je snel en zonder veel moeite een Franse werkwoordvervoeging moet vinden Werkwoorden vervoegen. Met deze app leren kinderen de juiste werkwoordvervoegingen. De werkwoorden worden op een schoolse manier aangeleerd, zodat de app ook toepasbaar is als verwerking in de klas. Verder is het mogelijk om de werkwoorden in een schema te vervoegen. De kinderen vullen in dit schema de verschillende vormen van het werkwoord in Engelse werkwoorden Op dezelfde manier vervoegen als Nederlandse werkwoorden. Uitzonderingen: - Stam eindigt op een 'e' die niet uitgesproken wordt, dan hangt de keuze van een 'd' of 't' af van de voorgaande letter Werkwoorden, hoe kan ik dat leren? Lastig die werkwoorden en heel vervelend dat je niet precies weet hoe je het moet aanpakken. Met dit programma word je op weg geholpen. Door steeds keuzes te maken word je geleid naar uiteindelijk één vorm van het werkwoord. Die vorm moet je dan alleen nog schrijven

Schema vervoegingen regelmatig werkwoorden - Schriftelijke

Nederlands Werkwoord vervoegen: Zoek op letter. Het vinden van het juiste Nederlandse werkwoord kan soms lastig zijn als je niet weet wat de exacte spelling is. De werkwoordenvervoeger kan je hierbij helpen. Niet alleen kun je de werkwoorden zoeken in het zoekveld, maar ook per letter De vervoeging van de de werkwoorden. De e werkwoorden hebben 14 tijden. Je vindt op spaanse-taal.net alle vervoegingen van de regelmatige werkwoorden. Daarnaast de vervoeging van een groot aantal onregelmatige werkwoorden. Klik op één van de tijden hieronder voor de werkwoordvervoegingen in het Tip 1: Als u een samengesteld Nederlands werkwoord probeert te vervoegen, geef dan het gehele werkwoord op. (bv. onderuitgaan) ipv. ging onderuit Tip 2: Als het een ongebruikelijk werkwoord is vervang dan de eerste letter zodat een gebruikelijke werkwoord ontstaat, en vervoeg als zodanig. Werkwoorden A tot (en met) Z Nederlandse werkwoorden Bekijk de verleden tijd van zwakke werkwoorden: Als de laatste letter van de stam in 't fokschaap voorkomt, gebruik je stam + te. Als de laatste letter van de stam niet in 't fokschaap voorkomt, gebruik je stam + de. Let bij meervoudsvormen (wij, jullie, zij) op de n. Opdracht 1: vul in de zinnen hieronder de juiste vorm van het werkwoord in

Deze zijn soms lastig te onderscheiden of te vervoegen. Gelukkig zijn hier een aantal ezelsbruggetjes en rijtjes voor verzonnen. Het belangrijkste verschil tussen Sterke en Zwakke werkwoorden is dat bij de Sterke werkwoorden een klinker verandert in de verleden tijd. Bij Zwakke werkwoorden gebeurt dit niet of nauwelijks. Sterke Duitse Werkwoorden Verleden tijd zwak werkwoord 2 Voltooide tijd Voltooid deelwoord Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Alle werkbladen bij de lessen Alle werkbladen werkwoordspelling Nakijk alle werkbladen werkwoordspelling. Zelfstandig oefenen. Werkwoorden spellen Franse werkwoorden online - uitleg / theorie. Download hier een beknopt overzicht (pdf document) Regels voor de vorming van de Franse werkwoordstijden Download hier een overzicht vervoegingen Belangrijkste Franse regelmatige en onregelmatige werkwoorden

werkwoorden met her- (vervoegen) werkwoordstam (taalkundige term) werkwoordstijden (taalkundige term) werkwoordvolgorde (werkwoordsvolgorde, werkwoorden volgorde) willen (vervoegen) willen: hij wil / hij wilt* willen: wilde / wou, wilden / wouden. word lid / wordt lid* worden (vervoegen) wuiven (vervoegen Als je de werkwoorden in de Nederlandse taal snel (en foutloos) kunt vervoegen heb je al een grote stap gemaakt. [pullquote-right]Het doel is om een werkwoord te gebruiken zonder er bij na te denken hoe je het vervoegt.[/pullquote-right] Het oefenen van werkwoorden is niet het leukste en ook niet het makkelijkste onderdeel van het leren van de Nederlandse taal werkwoorden tt en vt juist vervoegen. This video is unavailable. Watch Queue Queu Werkwoorden vervoegen is een van de grootste struikelblokken in onze taal. Op deze pagina kan je zoeken naar 11.571 werkwoorden en krijg je de verschillende vervoegingen van de werkwoorden te zien. Zo heb je de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en verschillende vormen overzichtelijk in beeld. Dit alles volgens de officiële Nederlandse spelling

Werkwoordspelling: verleden tijd en voltooid deelwoord

Spellingstest werkwoorden In welke zin is het dikgedrukte werkwoord correct gespeld? Test je kennis en vaardigheden op het gebied van werkwoordspelling. ) . Houd jij van roti? Houdt jij van roti. werkwoordspelling. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Werkwoorden uit het Engels: vervoegen zoals een gewoon Nederlands werkwoord, met het werkwoord als stam. Dus: ik hack, jij hackt, hij heeft gehackt. Nooit 'ed' toevoegen. De vervoegde vorm kan enkel op 'ed' eindigen in de verleden tijd én als het werkwoord op een 'e' eindigt én de medeklinker ervoor stemhebbend is Italiaanse werkwoorden kunnen worden onderverdeeld in drie groepen afhankelijk van de uitgang: -are; -ere; -ire respectievelijk eerste, tweede en derde vervoeging. Elke groep heeft een eigen manier van vervoegen. Deze manier van vervoegen komt overeen met Spaanse werkwoordvervoeging Wie kent Werkwoorden Vervoegen Werkblad niet. Allemaal heeft de zeker nodig voor deze activiteiten diegene ze elke dag nodig hebben. Wij weten die het aanduiden en deze krijgen met de Werkwoorden Vervoegen Werkblad met jullie beste capaciteit een beetje tijd kost, dus we hebben dus breed scala aan Werkwoorden Vervoegen Werkblad verzameld aan verschillende bronnen In taalkundige terminologie zijn onregelmatige werkwoorden werkwoorden die bij vervoeging een andere vorm aannemen dan de standaardvorm. Met die regels is het mogelijk om ieder regelmatig werkwoord te vervoegen met als verdere kennis alleen de werkwoordsstam (of infinitiefvorm).Zie voor verdere toelichting Basisvormen van Nederlandse werkwoorden Sterke werkwoorden. Bij sterke werkwoorden (in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) 'onregelmatige werkwoorden' genoemd) verandert de klinker in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -en: lopen - liep - gelopen, wijzen - wees - gewezen, helpen - hielp - geholpen.Een overzicht van de vervoegingen van de sterke werkwoorden vindt u in dit advies

Werkwoorden vervoegen - Nederlands, Engels, Frans, Duits

 1. Portugese werkwoorden kunnen worden onderverdeeld in drie groepen afhankelijk van de uitgang: -ar; -er; -ir respectievelijk eerste, tweede en derde vervoeging. Elke groep heeft een eigen manier van vervoegen. Deze manier van vervoegen komt overeen met Spaanse werkwoordvervoeging
 2. Werkwoorden vervoegen lijst met sterke werkwoorden vervoegen sterke werkwoorden vervoegen zwakke werkwoorden Ik heb de vervoegingspatronen aangehouden van deze site. Artikel door Jeanny Jooste
 3. Overzicht en uitleg over het juist vervoegen van Engelse werkwoorden om jouw Engelstalige relatie een correcte brief te sturen
 4. Werkwoorden uit het Engels Voor deze werkwoorden gelden exact dezelfde regels als voor Nederlandse werkwoorden, dus het is zij (labelen TT) [?] de producten. De stam van zulke werkwoorden is, in bijna alle gevallen, gewoon het onveranderde Engelse werkwoord (in dit geval: 'to label' -> stam = 'label')
 5. je → j' [] Begint een werkwoordsvorm met een klinker of met een h', dan verandert in de eerste persoon enkelvoud het persoonlijk voornaamwoord je vaak in j' (apostrof).. j'a
Schema Engelse werkwoorden vervoegen | Mettenta

1) Alle wederkerende werkwoorden worden met être ('zijn') vervoegd. Voorbeeld: Hij heeft zich geschoren - Il s' est rasé 2) Er is een groep uitzonderingen die ook met être vervoegd worden (het 'être-huis'). De meeste werkwoorden in deze groep drukken een beweging uit Vervoeging van regelmatige werkwoorden. Er zijn drie basistypen Spaanse werkwoorden. Deze onderscheiden zich in de uitgangen -ar, -er en -ir. Ieder type heeft een eigen manier van vervoegen. Voorbeelden van geheel regelmatige werkwooden zijn: uitgang -ar: hablar (spreken) uitgang -er: comer (eten) uitgang -ir: vivir (leven vervoegen sterke werkwoorden: vervoegen zwakke werkwoorden: Ik heb de vervoegingspatronen aangehouden van deze site. WordPress thema: Donovan door ThemeZee..

o wederkerende werkwoorden altijd met être (v.b. elle s'est levée) - voltooid deelwoord : o regelmatig op - er é o regelmatig op - ir i o regelmatig op - re u o Let op onregelmatige werkwoorden o Let op aanpassing van het voltooid deelwoord bij werkwoorden die met être worden vervoegd (b.v. elle est allée Werkwoorden - passé composé, Oefeningen voor het leren van Franse grammatica en Franse werkwoorden, Vivienne String Leer Franse werkwoorden en vervoegingen met C'est facile! Vind vervoegingen van regelmatige en onregelmatige werkwoorden en oefen je vaardigheden met Frans online

Vermijd slordige spelfouten met -d, -t of -dt als je werkwoorden vervoegt in het Nederlands. Met deze app controleer je eenvoudig de complete spelling van elk werkwoord in de Nederlandse taal. Daarnaast leer je aan de hand van 16 unieke iconen wat voor soort werkwoord het is en hoe je de stam en de andere werkwoordsvormen spelt. Bijvoorbeeld met de regel van 't kofschip voor de verleden tijd Werkwoord vervoegen. Vervoegen. Oefen je vaardigheden met Spaanse werkwoorden op verschillende manieren. Je kunt complete werkwoordstijden, maar ook willekeurige vormen oefenen. Deze site gebruikt cookies voor statistieken en gepersonaliseerde advertenties. Door onze site te.

Sterke werkwoorden. Tegenwoordige tijd: Een 'a' in de stam wordt 'ä' bij du/er/sie/es. Bijvoorbeeld 'laufen' (lopen): ich laufe — ik loop du läufst — jij loopt er/sie/es läuft — hij/zij/het loopt wir laufen — wij lopen ihr lauft — jullie lopen sie/Sie laufen — zij lopen / u loopt; Wanneer de stam eindigt op een -d of -t wordt de du/er/sie/es uitgang zo kort mogelijk Werkwoorden vervoegen is ingewikkeld en heb je de basis onder de knie, dan loop je in andere valkuilen. Hoe je dat oplost lees je in dit artikel Onregelmatige werkwoorden hebben een afwijkende vorm voor de simple past en het voltooid deelwoord. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden. De werkwoorden staan in alfabetische volgorde. Bij de spelling is het Brits-Engels aangehouden Werkwoord willen vervoegen Het werkwoord willen is een onregelmatig werkwoord. De meeste werkwoorden krijgen in de tegenwoordige tijd voor de derde persoon enkelvoud een t aan het eind zoals bijvoorbeeld bij hij loopt

werkwoord vervoegen - Mijnwoordenboe

tegenwoordige tijd - leer-actief leer-actie

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak.. Dat levert soms lelijke woordbeelden op als 'Zij datet een profvoetballer' en 'Ze. In het Duits wordt het wederkerend werkwoord das reflexives Verb genoemd. Het wederkerend voornaamwoord noem je das Reflexivpronomen. Het vervoegen van het wederkerend werkwoord gaat als volgt: ich bewerbe mich. du bewirbst dich. er bewirbt sich. wir bewerben uns. ihr bewerbt euch. sie bewerben sich. Sie bewerben sic

Leer werkwoorden goed te vervoegen in andere tijden. In het Nederlands kennen we regelmatige werkwoorden (zwakke werkwoorden), klankveranderende werkwoorden (sterke werkwoorden) en onregelmatige werkwoorden. In deze app leer je deze drie groepen werkwoorden vervoegen in de verleden tijd en als voltooid deelwoord Onder meer het vervoegen van zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden. - De tegenwoordige tijd met regelmatige werkwoorden op -er. - De tegenwoordige tijd met met onregelmatige werkwoord: être . Het arrangement is bedoelt om te ondersteunen en is voorzien met een aantal oefenopdrachten Zie bij wederkerend werkwoord. De 'être' regel. Het voltooid deelwoord past zich aan bij het onderwerp waar het bij hoort. Het krijgt dan, net als een bijvoeglijk naamwoord, een uitgang. Met être worden alle wederkerende werkwoorden (met -se-) vervoegd en een groot aantal werkwoorden die een beweging uitdrukken. Voorbeeld met aller Oefening: Werkwoorden 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Werkwoordvervoegingen; gebruik, uitzonderingen

 1. Franse werkwoorden van de 3e werkwoordgroep: De 3e werkwoordgroep bevat alle werkwoorden die niet thuishoren in de 1e of 2e werkwoordgroep. Hier kan je de werkwoorden vinden die eindigen met -re, -oir en daarnaast nog enkele -ir werkwoorden en natuurlijk het werkwoord 'aller'. De vervoeging van deze groep is helemaal niet regelmatig, het is dus belangrijk deze te leren
 2. Ook werkwoorden van Engelse herkomst (hierna verder aangeduid als Engelse werkwoorden) worden vervoegd zoals Nederlandse werkwoorden. De stam vormt ook hier de basisvorm voor de spelling, zij het dat die stam in sommige gevallen zoals in het Engels gespeld blijft en in andere gevallen aan de Nederlandse spelling wordt aangepast
 3. Om deze sterke werkwoorden te vervoegen, gebruiken de Duitsers de zogenaamde e/i-Wechsel. Bij sterke werkwoorden met een -e in de stam verandert deze letter in een-i(e).Dit is alleen zo bij de onderwerpen du en er/sie/es/man. De lengte van de klank die je uitspreekt, is hierbij ook nog van belang
 4. Je gebruikt de hele dag Engelse woorden. Maar welke regels gelden er bij het vervoegen van Engelse werkwoorden in het Nederlands? Bekijk de Clipphanger en beantwoord de vragen in de quiz
 5. Deze werkwoorden worden op een schoolse manier aangeleerd zodat het ook toepasbaar is als verwerking in de klas. De leerlingen lezen een werkwoord, zien staan welke vervoeging ze moeten aanklikken en ze klikken op de vervoeging. Daarbij is het mogelijk om ook de werkwoorden te vervoegen in een schema
 6. Werkwoorden vervoegen in het Spaans kan lastig zijn. Om een regelmatig werkwoord te vervoegen in de tegenwoordige tijd, hoef je alleen je onderwerp te weten, de uitgang van het werkwoord weg te halen, en de uitgang voor het bijbehorende onderwerp toe te voegen
 7. De vervoeging van Spaanse werkwoorden. Werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en meer

Nederlandse werkwoorden vervoegen is soms al knap lastig: dan moet het met een d, dan met een t, dan met dt en dan is het een van de duizend uitzonderingen. Het is daarom niet meer dan begrijpelijk dat het vervoegen van Engelse werkwoorden nog lastiger is. Deze blog gaat daarom hier iets verder op in. Kortom Your browser doesn't support HTML5 canvas vervoegen 5a werkwoorden vervoegen. Vul het werkwoord op de juiste manier in. Klik op nakijken om eventuele fouten te verbeteren. Je kunt niet spieken. 1 (t.t. verbeelden) ik hij wij (v.t. verbeelden) ik hij wij 2 (t.t. verbranden) i Engelse werkwoorden. werkwoordstam (taalkundige term) werkwoordstijden (taalkundige term) wie vind / vindt je het best? word lid / wordt lid* worden (vervoegen) worden: wordt vervolgd / word vervolgd* zoals beloofd / zoals belooft* Hebt u een taalvraag? 078 15 20 25. vragenformulier Vervoeg de werkwoorden. Invuloefening. Vul de oefening in, klik op controleer om je oefening na te kijken. Gebruik de hint-knop om de eerste letter te krijgen. Let op: je verliest punten als je op de hint-knop klikt. Alle zinnen staan in de ott! 1

Video: Nederlands/Grammatica/Werkwoorden/Vervoeging - Wikibook

Schema Engelse werkwoorden vervoegen Mettent

Werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd By The Knowsy Ferret (Tabitha Post) June 17, 2016 June 17, 2016 Comment Permalink Like Tweet +1. Foto: Fredrik Rubensson Veel mensen ergeren zich er aan en toch maakt iedereen ze wel eens: dt-fouten Meest gebruikte Engelse werkwoorden (Engels) Een overzicht van de meest voorkomende werkwoorden in het Engels, compleet met vervoegingen en de uitspraak. Oefen het vervoegen van Engelse werkwoorden (Engels) Oefen de vervoegingen van zowel regelmatige als onregelmatige Engelse werkwoorden verbs.cat helpt je met het leren van Catalaanse werkwoorden.Hier vind je complete vervoegingstabellen van meer dan tweeduizend Catalaanse werkwoorden. Gebruik de zoekfunctie of zoek in de categorieën.Verder kan je hier de vervoegingen ook oefenen op diverse interactieve manieren. En dat alles is vrij toegankelijk

Tegenwoordige tijd - taal-oefenen

 1. Werkwoorden vervoegen in de Duits. Door: Marin Wolthers Op: september 2015 Docent: Gerda Oedes Hierboven in het schema zie je de werkwoordvervoegingen. De eerste is regelmatig met het werkwoord wohnen (dat betekent wonen). Regelmatige werkwoorden eindigen op -en. Als je dat er af haalt heb je de stam. In het oranje zie j
 2. Naam : Verbetersleutel werkwoorden vervoegen (werkblad 11) Nederlands - spelling: werkwoorden vervoegen Vul de juiste vorm van het werkwoord in de v.t. in. Gebruik de strategiekaart ! 1. aanmelden Die man meldde zich als vrijwilliger aan . 2. kosten Zijn inspanningen kostten hem veel krachten. 3. op oprichten Mijn vriend richtte een clubje
 3. Werkwoord kunnen vervoegen Het werkwoord kunnen is een onregelmatig werkwoord. De meeste werkwoorden krijgen in de tegenwoordige tijd voor de derde persoon enkelvoud een t aan het eind zoals bijvoorbeeld bij hij loopt
 4. Foutloos werkwoorden in het Nederlands schrijven. De e-learning 'd, t of dt - vervoegen van werkwoorden' neemt je stapsgewijs mee door het systeem van regels voor het vervoegen van het regelmatige werkwoord. Je maakt voor het eerst of opnieuw kennis met ''t kofschip'
 5. vervoegen • [taalkunde] , (overgankelijk) omvormen van een werkwoord om wijze, tijd en persoon uit te drukken. •zich ergens naar begeven. •zich ergens bijvoegen, zich ergens bij aansluiten
 6. Werkwoorden die zowel actief/passief (overgankelijk) als ergatief zijn, zoals smelten noemt men wel ergativerende werkwoorden. Er zijn echter ook werkwoorden die alleen als ergatief optreden. Zijn versus hebben. Een kenmerk van ergatieven is dat zij in de voltooide tijden vervoegd worden met zijn in plaats van hebben

Onregelmatige werkwoorden: verbes irréguliers - être, avoir, faire, pouvoir, vendre, aller, voir en venir Theorie. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema; Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord avoir; Schema van Scholengroep Rivierenland van avoir; Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord êtr vervoegen 2a werkwoorden vervoegen. Vul het werkwoord op de juiste manier in. Klik op nakijken om eventuele fouten te verbeteren. Je kunt niet spieken. 1 (t.t. crossen) ik hij wij (v.t. crossen) ik hij wij 2 (t.t. dalen) i

Het Spaanse regelmatige werkwoord comer vervoegen (in het Nederlands: eten) Turkse werkwoorden,vervoegen,werkwoordstijden. Turkse werkwoorden automatisch vervoegen. Voer het werkwoord in en het wordt automatisch in de verschillende Turkse tijden vervoegd In het Frans is dat wat ingewikkelder. De makkelijkste werkwoorden om te vervoegen, zijn de werkwoorden waarvan de infinitief eindigt op -er: nager, manger, habiter,.

Franse werkwoorden - bab

 1. Het Duits kent zeven modale hulpwerkwoorden.Dit zijn woorden die een gevoel aangeven. De modale hulpwerkwoorden in het Duits zijn: mögen/ iets graag hebben, dürfen / iets mogen, können/ iets kunnen, müssen/ iets moeten, wollen / iets willen, sollen / zullen en wissen / weten
 2. Educatieve poster | werkwoorden vervoegen. Aantrekkelijk vormgegeven poster om actief in de klas te gebruiken. formaat A2 | bedrukking enkelzijdig full colour | materiaal houtvrij gesatineerd mc | gewicht 135 grams | afwerking hoogglan
 3. b. werkwoorden van beweging, zoals fietsen, rijden, kruipen, lopen, reizen, vliegen. Als de handeling zelf centraal staat, dan worden deze werkwoorden met hebben vervoegd. Als de verandering van plaats of de richting (met het te bereiken doel) centraal staat, dan worden ze met zijn vervoegd
 4. Korte en lange vormen. In de tegenwoordige tijd kent het Engels een lange en een korte vorm. De lange vorm zie je in het schema hierboven. Bij de korte vorm worden in bevestigende zinnen de personen en het werkwoord be aan elkaar vastgeplakt en wordt de eerste letter van de vorm van be vervangen door een ' (apostrof).. Bij ontkennende zinnen wordt de vorm van be en not aan elkaar vastgeplakt.
 5. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema; Uitleg van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op re-Voorbeelden van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op re-Uitleg les verbes en -(d)re; Uitleg en schema van de tegenwoordige tijd en ww op -er -re en -ir in wikipedia; Franse werkwoorden vervoegen

Werkwoorden: noemvorm, stam en persoonsvorm Gatenvuloefening. Vul de gaten in. Druk dan op Antwoord controleren om uw antwoorden te controleren. Gebruik de Hints-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven Auteur Topic: Werkwoorden vervoegen (gelezen 30209 keer) wateengedoe2. Berichten: 2149; Werkwoorden vervoegen « Reactie #105 Gepost op: mei 11, 2005, 09:26:55 am.

Auteur Topic: Werkwoorden vervoegen (gelezen 30193 keer) Pulpeet. Berichten: 4393; Werkwoorden vervoegen « Reactie #75 Gepost op: oktober 08, 2003, 07:06:27 pm. Online hulp om spelenderwijs uw kennis van Nederlande werkwoorden te verbetere Hoe vervoeg je Engelse werkwoorden in het Nederlands? Embed Favoriet Afspeellijst. Embed. Kopieer embedcode. Datum 3 augustus 2017 Leeftijd. 13-15 jaar 16-18 jaar Kijkwijzer Alle leeftijden Duur 01:25 min Bekeken 1.561 Soort Animatie Vak. Nederlandse taal; Taal; Bron. NTR; In het. Wat zijn de regels? De regels voor Engelse werkwoorden zijn in principe gelijk aan de regels die gelden voor andere werkwoorden. Dat betekent dat je net zo goed rekening moet houden met de dt-regels, inclusief de regel van 't kofschip x.. Neem het werkwoord relaxen.Als je dit werkwoord vervoegt, dan ga je ook uit van de stam, oftewel het hele werkwoord zonder -en

Werkwoorden vervoegen - Meester Denni

 1. Een werkwoorden met een stamverandering van e -> ie verandert nu naar een i. De onderstaande tabel laat zien dat -ar en -er werkwoorden op dezelfde manier vervoegen als in de tegenwoordige tijd. Werkwoorden die op -ir eindigen vervoegen voor de eerst en tweede persoon meervoud net een beetje anders
 2. werkwoorden vervoegen. 26-11-2008 13:40. Hoi weet iemand een site waar je Hongaarse werkwoorden kan invoeren en je dan de volledige vervoegingen krijgt dus van 1 ste pers enkelvoud tot en met 3de pers meervoud? Ben benieuwd of iemand iets weet. In ieder geval alvast bedankt, groetjes Karin
 3. Als het aandurft om willekeurige werkwoorden in een willekeurige wijze/tijd te vervoegen, dan is deze oefening helemaal voor jou. Om het iets makkelijker te maken kan je ook filteren op tijd en categorie. Willekeurige vormen oefene
 4. Hoe vervoeg je werkwoorden die uit het Engels zijn overgenomen in de voltooide of verleden tijd? Om te weten hoe je werkwoorden met een Engelse herkomst schrijft als je ze in het Nederlands vervoegt, is het belangrijk om te snappen hoe je het ezelsbruggetje van 't kofschip gebruikt.. Over 't kofschip kun je meer lezen op deze pagina
 5. Werkwoord. vervoegen. overgankelijk, omvormen van een werkwoord om wijze, tijd en persoon uit te drukken Nederlanders die Duits willen leren, vinden het vaak makkelijk om de Duitse werkwoorden te vervoegen. zich ergens naar begeven; zich ergens bijvoegen, zich ergens bij aansluiten; Verwante begrippen. vervoegin
 6. Vervoeg de werkwoorden Invuloefening. Vul de oefening in, klik op controleer om je oefening na te kijken. Gebruik de hint-knop om de eerste letter te krijgen. Let op: je verliest punten als je op de hint-knop klikt. Luisteren Ik jij Maar je? hij/zij wij jullie zij branden ik jij Maar je? hij/zij wi

Werkwoorden vervoegen - Tux

Werkwoorden vervoegen - Android Apps on Google Play

Ik volg een cursus maar daar zijn niet alle werkwoorden vervoegd.. Zouden jullie mij kunnen helpen om enkele werkwoorden te vervoegen? Moct (kunnen):ev:1.mohu/můžu mv:1.můžeme 2.můžeš 2.můžete 3.může 3.mohou/můžou Ukázat (tonen): 1.ukážu 1.ukážeme 2.ukážeš 2.ukážete 3.ukáže 3.ukáží/ukážou Dostat se (ergens komen) Vul de volgende zinnen aan: Selecteer het niveau; 1ste jaar 2de jaar 3de jaar: 4de jaar: Overzicht vragen Duits vervoeging: Voltooid tegenwoordige tijd. De Perfekt bestaat uit een hulpwerkwoord (vorm van sein of haben) en een voltooid deelwoord. In deze oefening train je welk hulpwerkwoord je wanneer gebruikt en oefen je de juiste vervoeging van het hulpwerkwoord en het gebruik van het juiste voltooid deelwoord

Hoe vervoeg je Engelse werkwoorden? In de laatste decennia is onze Nederlandse taal overspoeld door heel veel Engelse werkwoorden. Reuze handig en in veel gevallen een aangename verrijking. Maar het levert ook lastige keuzes op. Want schrijf je nu dat je hebt gefaxt of gefaxed Franse werkwoorden leren vervoegen vormt soms een hele uitdaging. Met bijgevoegde fiches kan je eenvoudig een 'klik-klak' boekje opbouwen met Franse werkwoorden. Daarnaast bevat het ook tal van fiches die interessant zijn bij de automatisatie! LE-CONJUGUEUR-1 Download vervoegen Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde Start studying Vervoegen van de Engelse werkwoorden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

 • Rekbaar kant met schulprand.
 • Torsio testis NHG.
 • Dr Doom economics.
 • Pokémon Popplio evolution.
 • Citroën 2PK nieuw.
 • Eriks wetransfer.
 • Best anime movies 2019.
 • 7 gangen menu restaurant.
 • Computerspelletjes spelen.
 • Oroblushop.
 • Pasfoto Leerdam.
 • Gradenboog.
 • Datum 10 Miles 2021.
 • Sport bh met beugel.
 • Hij gaat te snel.
 • Valtrex kopen.
 • Kaartlegster Deurne.
 • Point of no return climate.
 • Oorlogsmuseum Overloon korting.
 • Het negende gebod in de bijbel.
 • Kardinaal Simonis opgebaard.
 • WRC Shingles Blue Label.
 • Grappige eekhoorn filmpjes.
 • Toyota Yaris 2020 europe.
 • Panini gewicht.
 • Drip cake versiering.
 • Darkroom ipad vs lightroom.
 • Pluggen voor zware belasting.
 • Ithaka gedicht.
 • Brandhout open haard.
 • Klassieke conditionering en operante conditionering.
 • Nieuws in Pijnacker.
 • Het licht zien spiritueel.
 • High Tea Burj Khalifa.
 • Dr Fone ervaringen.
 • The Irishman DVD.
 • Arbeid voorbeelden.
 • Weekhoroscoop Steenbok 2020.
 • Alchemilla mollis onderhoud.
 • Hondenwandeling Noordwijk.
 • EF locations.