Home

Sputum opvangen

Hoe hoest je sputum op? Je kunt sputum op de volgende manier losser krijgen: Haal eerst rustig adem en ontspan; Haal daarna vier keer diep adem en houdt aan het eind van iedere inademing even de adem vast. Adem daarna snel krachtig uit. Probeer te ontspannen bij de keel en houdt de mond open. Doordat je snel uitademt komt het sputum mee naar buiten Afhankelijk van de toestand van de patiënt, de patiënt zelf de sputumkweek laten verzorgen. De patiënt op laten hoesten en sputum in potje laten opvangen. Indien de patiënt niet spontaan sputum kan opgeven, wachten tot de fysiotherapeut de patiënt getapoteerd heeft. Apart vermelden of gekweekt moet worden op Legionella, TBC of schimmels Opvangen sputum voor onderzoek Omschrijving Opvangen sputum in monsterpotje. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: cat C cat B cat A Aandachtspunten - Vang het sputum zo mogelijk 's ochtends voor het ontbijt op, omdat zich tijdens de nacht veel slijm verzameld heeft Adem rustig en ontspannen. Haal dan vier keer diep adem en houdt aan het eind van de inademing even de adem vast. Adem vervolgens snel krachtig uit. Probeer hierbij de keel te ontspannen en de mond open te houden. Door de snelheid van het uitademen komt de sputum mee naar buiten. Herhaal dit een paar keer Goed om te weten / uitzonderingen Bij voorkeur 's morgens direct na het ontwaken van de patiënt sputum opvangen in universeel container. Alleen 'uit de diepte' opgehoest sputum is bruikbaar (geen speeksel)

Slijm ophoesten: productieve hoest Bij productieve hoest wordt slijm of sputum uit de luchtwegen opgehoest; sputum is slijm uit de longen, luchtwegen of neus. Sputum wordt geproduceerd door zogenaamde slijmbekercellen in de luchtwegen. Op het slijmvlies van de luchtwegen zitten trilharen die het slijm richting keelholte werken Haal alle materialen uit de envelop en lees de instructie. Was voor aanvang uw handen. Voor het onderzoek is opgehoest slijm (sputum) nodig en dus geen speeksel. Het beste is om ochtendsputum te verzamelen. Een klein beetje materiaal is voldoende. Verzamel de opgehoeste fluim in het steriele potje. Sluit het potje goed af Opvangen sputum voor onderzoek (kort) Benodigdheden - niet-steriele handschoenen - steriel monsterpotje met en goed sluitend deksel - etiket - pen - papieren zakdoekjes of washandje - beker met mondwater - bekkentje Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak schoon werkveld en zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Trek de. Opvangen sputum voor onderzoek Omschrijving Opvangen sputum in monsterpotje. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4 5 Aandachtspunten - Vang het sputum zo mogelijk 's ochtends voor het ontbijt op, omdat zich tijdens de nacht veel slijm verzameld heeft Opvangen sputum voor onderzoek Omschrijving Opvangen sputum in monsterpotje. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 3-IG 4 5 Aandachtspunten - Vang het sputum zo mogelijk 's ochtends voor het ontbijt op, omdat zich tijdens de nacht veel slijm verzameld heeft

Sputum - Microvid

Om bepaalde ziekte aan te tonen of uit te sluiten heeft een arts vaak monsters van verschillende lichaamsproducten nodig. Monsters kunnen gemaakt worden van: - Urine - Sputum - Feces - Bloed - Braaksel - Wondvocht Tijdens deze les gaan jullie hier meer informatie over verzamelen Opvangen sputum voor onderzoek Omschrijving Opvangen sputum in monsterpotje. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 2 3 4/5 Aandachtspunten - Vang het sputum zo mogelijk 's ochtends voor het ontbijt op, omdat zich tijdens de nacht veel slijm verzameld heeft SPUTUM Werkwijze afname. Mond voor afname spoelen met water. Afhankelijk van de toestand van de patiënt, de patiënt zelf de sputumkweek laten verzorgen. De patiënt op laten hoesten en sputum in potje laten opvangen. Indien de patiënt niet spontaan sputum kan opgeven, wachten tot de fysiotherapeut de patiënt getapoteerd heeft Sputum: opvangen in steriel potje. Afnamemateriaal: E-swab: Sputum (steriel potje rode of witte deksel) Afnametechniek: E-swab: Voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren. haal grote kweekstok uit plastic verpakking; met dezelfde kweekstok: Eerst de keel uitstrijken en daarna de neu Kweken. Het monster wordt op een kweekbodem aangebracht, waardoor duidelijk kan worden welke soorten bacteriën of schimmels aanwezig zijn. Het opvangmateriaal moet altijd steriel zijn. Bij een oor-, oog- of neuskweek maak je vaak gebruik van een steriele wattenstok, die je na afname in een passende kweekbodem kunt doen

Inleiding Als onderdeel van een diagnostisch onderzoek kan ervoor worden gekozen urine en/of sputum (slijm en speeksel uit de diepe luchtwegen) af te nemen voor klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek. Inhoud De cursus start met een korte introductie en is vervolgens opgebouwd uit de volgende onderdelen: Doel van het onderzoek, Urine opvangen en Sputum opvangen. Hierbij wordt ook. 21 Hulp bieden bij het opgeven van sputum. eerste hoofdstuk lezen. Auteurs: G. Afink, J. Oldenburger Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Gepubliceerd in: Vaardigheden » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Samenvatting. Het losmaken en ophoesten van slijm uit de luchtwegen kan de.

Opvangen van een niet-steriel monster sputum voor onderzoek 1 Wat is sputum precies? Een uitscheidingsproduct van het slijmvlies van de luchtwegen als reactie op infectie. 2 Wat is een sputumkweek? Een microbiologisch onderzoek waarmee wordt nagegaan welke ziekteverwekker (bacterie) er in het sputum van de zorgvrager aanwezig is Sputum verzendcontainer. Afname instructies: Nuchter ochtendsputum opvangen in verzendcontainer. Speeksel is ongeschikt. Bewaartemperatuur na afname tot moment van verzenden: 2 - 8°C: Doorlooptijd onderzoek: Klik hie

Title: Opvangen sputum voor onderzoek Author: Kittz Subject: Kick Created Date: 8/15/2013 7:55:52 A INSTRUCTIES SPUTUM ONDERZOEK In de verpakking zit een buisje met bruine dop. Plak de sticker met de barcode in de lengterichting op het buisje. Schrijf de afnamedatum op het aanvraagformulier. Ter voorbereiding gebit grondig poetsen en mond en keel hierna goed spoelen. Draai de dop goed op het buisje. Flink hoesten en opgehoeste fluimen in. 26 Hulp bieden bij het opvangen van sputum eerste hoofdstuk lezen Auteurs: G.H. Siereveld, C. van Stipdonk, J. van 't Wou **** Nieuws ****Het Vlaamse bevolkingsonderzoek darmkanker gaat de fecesvanger gebruiken.De Fecesvanger'Poep' is actueel en er wordt ons steeds vaker op het hart gedrukt hoe belangrijk het is om na het toiletbezoek achterom te kijken. Door uw poep geregeld te bekijken, krijgt u namelijk informatie over uw gezondheid.Daarnaast krijgt een groot deel van de Nederlandse bevolking te maken met. U kunt de ontlasting het beste opvangen met het Fe-Col papiertje dat u vindt in de envelop. Bij dit Fe-Col papiertje vindt u een instructie waarop staat uitgelegd hoe u dit moet doen. Als u 1 buisje heeft gekregen, vult u dit buisje tot ongeveer de helft met ontlasting. Zorg dat het buisje niet te vol worden

Sputum - wat kun je eraan aflezen? Mens en Gezondheid

Sputum: wat is het, hoe wordt het onderzocht en wat kun je

Punctiemateriaal, sputum, tepelvocht huisartsen, inzendrichtlijn (Versie 5) Bij overvloedig tepelvocht kan dit zonodig opgevangen worden in een Sarstedt® buis. Voorzie het matte deel van Sarstedt® buis met potlood van naam en geboortedatum van de patiënt Urineonderzoek . Bij plasklachten of vermoedens op een blaasontsteking kunt u de urine laten onderzoeken op bacteriën, bloed, eiwitten en suiker

Steriele container (urine, sputum, BAL, cathertip) - UMC

Handreiking veilig omgaan met cytostatica : Sputum ophoesten. Richtlijn selectie. Inleiding ; Voorschrijven, voorbereiding en medicatieoverdracht ; Toedienen cytostatica ; Patiëntverzorging en excreta . Patiëntverzorging ; Voorschriften patiënt . Wasvoorschrift voor wasgoed van een patiënt Pak een potje. Hoest op en vang het sputum in het potje op. Het is van belang dat 'zuiver' sputum wordt opgevangen, dus zo min mogelijk bijmenging van keelslijm en speeksel. (neem bij voorkeur het sputum 's ochtends op) Bij verontreiniging aan de buitenkant van het potje: reinig de buitenkant van het sputumpotje

Na het doorlopen kan de cursist beschrijven hoe hij of zij als zorgverlener urine en sputum opvangt voor klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek. Doelgroep De cursus is bedoeld voor praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten die bij de zorgvrager uitscheidingsproducten opvangen voor onderzoek Tijdens mijn nachtdienst op de huisartsenpost word ik gebeld door een oude vrouw. Ze is erg bezorgd want haar man braakt. Het braaksel is bruin en stinkt This short animation is designed to help people produce good sputum specimens for TB diagnosis. In addition to this ENGLISH (UK) version, the video is availa..

Opvangen urine urinekweek kind Temperatuur opnemen bij kind rectaal Observatie- onderzoek en diagnostiek Afnemen neus- en keelkweek Afnemen neuskweek bij nieuwe influenza Blaasscannen ECG maken Opvangen feces voor onderzoek Opvangen sputum voor onderzoek Opvangen urine (midstream urine) Testen urine met urinestic Het kan zijn dat je arts je ooit een keer vraagt om een monster van je ontlasting te nemen. Dit onderzoek kan gebruikt worden om een aantal ernstige aandoeningen aan de maag en darmen vast te stellen, waaronder parasieten, virussen, bacteriën en zelfs kanker. Het onderzoek is onaangenaam, maar wijst uit of je kerngezond bent

Opvangen sputum voor onderzoek Urine opvangen (midstreamurine) Urine opvangen met absorptievilt Urine testen met urinestick Observatie - overig Aanbrengen TENS elektroden Meten lengte Reanimeren met AED Reanimeren zonder AED Verwijderen TENS elektroden . Wegen Puncties. Feces, urine en sputum afnemen voor onderzoek Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe je als zorgverlener urine, feces en sputum opvangt voor klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek. € 25,7 Doelgroep De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, praktijkondersteuners en verzorgenden IG die bij de zorgvrager uitscheidingsproducten opvangen voor onderzoek. Doel Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe je als zorgverlener urine, feces en sputum opvangt voor klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek. Inhoud Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Introductie Pretoets. Helicobacter pylori is een bacterie die in het slijmvlies van de maag kan overleven en hier een ontsteking kan veroorzaken. De bacterie speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van een zweer in de maag of in de twaalfvingerige darm. Helicobacter pylori kan op verschillende manieren worden aangetoond, maar Star-shl onderzoekt of u de bacterie heeft door uw ontlasting te testen

Protocollen Voorbehouden,

Zo ondersteun je cliënt bij ophoesten sputum - Nursin

Sputum banale kweek - ZekerWete

Een sputumbeker wordt gebruikt voor het opvangen van slijm bij mensen die vaak slijm ophoesten Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen - september 2017 Pagina 6 van 50 King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg Hygiëne voorkomt ziekt Monsters opvangen theorie & praktijk examenverslag en andere tentamens voor Verpleegtechnische handelingen , Verzorgende individuele gezondheidszorg. Als derdejaarsstudent heb ik mij verdiept in het opvangen van monsters ten behoefte van diagnostiek. Ik heb mij in dit onderwerp verdiept en een versl.. COVID-19 antigeen-sneltest (speeksel / sputum / ontlasting) De COVID-19 antigeen-sneltest voor de kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2 in orofaryngeaal speeksel, sputum of ontlasting. Omdat geen invasieve bemonstering nodig is voor het uitvoeren is de sneltest bijzonder geschikt voor kinderen, ouderen en mensen met een handicap. De bemonsteringsbuisjes zijn al voorzien van de juiste. Sputumbeker Product - Mediq - Pagina . Om uw gegevens goed te beveiligingen ondersteunt deze site vanaf 1 december 2019 alleen TLS versie 1.2 of hoger, dit wordt door uw browser mogelijk niet ondersteund.. Upgrade uw browser om ook na 1 december bij ons te kunnen bestellen. Het is belangrijk dat u dit bericht met uw applicatie- of systeembeheerder bespreekt om er zeker van te zijn dat u na 1.

Mycobacterium tuberculosis; kweek (TBC, tuberculos

sputum opvangen is het groene slijm uit de longen (sputum) in een potje doen zodat de arts kan onderzoeken wat voor bacterie je hebt en wanneer je aan de bel moet trekken? dat is goed om met je longarts te overleggen, voor de ene is dat moehied, de andere hoest, de andere groen slijm etc 1) •een pot bestemd voor het opvangen van sputum. (2) 1) Spuugbak 2) Spuwbak 3) Spuwbakje (3) kwispedoor zelfst.naamw. een pot bestemd voor het opv.. Urine Urine aseptisch opvangen in steriel urinepotje; alleen zinvol indien er een blaaskatheter aanwezig is. Sputum Sputum opvangen in sputumpotje; alleen mogelijk indien er sputum opgegeven wordt, Inzenden materiaal Plak etiket op alle kweekstokjes. Vermeld op kweekstok het materiaal (keel, neus, perineum Vind de beste selectie groene sputum fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit groene sputum voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co Vind de beste selectie bloed sputum fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit bloed sputum voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co

Slijm ophoesten: wit, geel, grijs, rood sputum ophoesten

ZKG- V Monsters verzamelen voor onderzoek. Bloedonderzoek Fecesonderzoek Onderzoek wanneer afwijkingen aan ontlastingpatroon of ontlasting zelf word waargenomen Kan verkregen worden door: - Venapunctie (aanprikken ader) - Vingerprik bv glucosegehalte, HB of INR. - Hielprik bi opvangen. Juist dan is een geoefend luisteraar als de arts vaak de persoon, Juist het sputum is onze zorg en dat moeten we zo goed mogelijk uit de longen krijgen. Daarbij moeten we die technieken gebruiken die a. een optimaal resultaat en b. de patiënt het minst belasten Sputum, bronchiaal secreet Routinematig onderzoek Aanvullend onderzoek* Staphylococcus aureus Legionella Hemolytische streptokokken Het opvangen van een midden portie kan thuis het beste geschieden in een huishoudelijk schone, uitgekookte glazen pot. Van hieruit kan de urinecontainer worden gevuld Een E-swab is een buisje, waarin u urine, sputum, wondvocht e.d in kunt opvangen voor onderzoek. De kliniek kan dan onderzoeken of een bacteriofagen behandeling eventueel een oplossing zou kunnen zijn voor uw probleem. Uiteraard kan ik u helpen aan een geschikt monster en ook het verzenden van het monster zal ik voor u regelen Een uitstrijkje uit het geïnfecteerde gebied kan bijvoorbeeld worden verkregen met behulp van wattenstaafjes, bij infecties van de luchtwegen wordt opgehoest sputum opgevangen en monsters van pus en bloed worden met een steriele spuit opgezogen

Onderzoek slijm door SH

 1. ekleuring). Gebruik van nucleïnezuurdetectiemethoden (PCR) kan de diagnostiek versnellen indien positief, maar kan de kweek niet vervangen
 2. paracetamol vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap. Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol
 3. Sputum opvangen. Stesolid per rektiole toedienen Steunkousen aantrekken met gesloten teenstuk met hulpmiddel Steunkousen aantrekken met open teenstuk met hulpmiddel Steunkousen aantrekken met Steve Steunkousen uittrekken met hulpmiddel Steunkousen uittrekken met Ort-O-Mate Steunkousen uittrekken met Steve Steve, aantrekken kouse
 4. 3 laten hoesten -> enkel sputum opvangen 4 gebruik steriel opvang potje 5 liefst s'morgen opvangen 6 steriel potje sluiten -> naar labo brengen. wat moet je op het steriel potje aanbrengen - gegevens van de pt - aanvraagformulier. waarom moeten we enkel sputum opvangen
 5. g) of bij diarree kan een PCR op ontlasting ingezet worden (diagnostische waarde is nog discutabel). Patiënten blijven bij hoge verdenking in isolatie. Blijf nadenken over een alternatieve diagnose
 6. Medassort is het portaal voor inkoop in de zor
 7. Indien sputum moeilijk op te vangen is (bijvoorbeeld bij kinderen) kan een beetje maaginhoud worden opgevangen en onderzocht. Ander onderzoek Ander mogelijk onderzoek bij verdenking op TBC kan zijn: Een bloedtest die 'interferon-gamma-test' heet. Deze kan van nut zijn als de tuberculinetest onduidelijk is

Sputum - Wikipedi

Je legt uit wat de aandachtspunten zijn bij het verzamelen van monsters (feces, urine, sputum, wondkweek, bloedsuiker) Je laat zien op welke wijze je verschillende monsters verzamelt. Je oefent met het prikken van de bloedsuiker COVID-19 antigeen-sneltest voor de detectie van een acute infectie met SARS-CoV-2 nu voordelig online bestellen In een instelling worden regelmatig monsters verzameld voor onderzoek. In de thuissituatie krijgt de zorgvrager vaak instructies van de doktersassistente. Je weet als verzorgende welke monsters verzameld kunnen worden en wanneer dit gebeurt. Je kent de verschillende manieren om monsters te verzamelen en kunt de zorgvrager ondersteunen wanneer hij zelf een monster afneemt Wat betekent kwispedoor? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord kwispedoor. Je kunt ook zelf een definitie van kwispedoor toevoegen Opdracht: Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek ( steriel en niet- steriel) - Urine - Feces - Bloedglucose waarden meten Urine Opvangen van urine voor onderzoek Urine kan worden opgevangen voor diverse onderzoeken. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van het onderzoek. Methodes urine opvangen Voor het opvangen van urine worden hieronder twee methodes.

Sputum Laboratorium Klinische Pathologie ET

 1. • Het slijm (sputum) is opgevangen, en volgens Gram gekleurd. In het sputum: Gram positieve diplokokken Longontsteking: Pneumonie. Longontsteking (thuis opgelopen) In 2019 per 14.6/1000 personen in huisartsenpraktijken Meest voorkomende bacteriën:-Streptococcus pneumoniae (=pneumokok
 2. aanwezigheid van wonden, huidlaesies, sputum of catheter à demeure deze uitstrijken en of materiaal opvangen in het daarvoor bestemde recipient. Materiaal E-Swab. Afname • Draag handschoenen. • Open de e-Swab verpakking. • Strijk in een draaiende beweging het rectum uit. • Bij aanwezigheid wonden, huidlaesies, sputum of cathete
 3. - Sputum opvangen - Oorzaken van misselijkheid en braken - Braaksel observeren - Rapportage van observatiegegevens - Verpleegkundige zorg bij braken - Antibraakmiddel THEMA 4: Hygiënisch en ergonomisch verantwoord werken . 4.13 De leefomgeving van de zorgvrager - Inleiding.

Nederlands: ·een pot bestemd voor het opvangen van sputum In China is een kwispedoor heel gewoon.··↑ kwispedoor in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie. kwispedoor: een pot bestemd voor het opvangen van sputum

Sputum opvangen in sputumpotje; alleen mogelijk indien er sputum opgegeven wordt, Inzenden materiaal. Plak etiket op alle kweekstokjes. Vermeld op kweekstok het materiaal (keel, neus, perineum) Versturen naar lokaal ziekenhuis of RIVM *Gebruik wattenstok met kweekmedium (amies) *Uit WIP richtlijn 2012 rochelende ademhaling maar ze geeft nauwelijks sputum op. 2 Wat kun je doen om haar te helpen bij het opgeven van sputum? Je kunt eerst proberen mevrouw Alberto in een zithouding te brengen in bed. Ga dan achter. het hoofdeinde staan en sla je armen om haar heen, onder de oksels door. Oefen bij elke. uitademing druk uit op de borstkas Q. onderzoeksmateriaal die je kunt opvangen voor onderzoek is: * bloed. * sputum, * urine, * feces

opgevangen waarna een deel van het sputum overgebracht wordt in een steriel potje. • Potje goed afsluiten • Restant sputum is besmet afval Sputum Sputum: PAMM nr. 8 • Desinfecteer het receptaculum met alcohol 70%. Laat dit 1 minuut inwerken. • Doe de handschoenen uit (via 'schone' binnenkan hoe sputum opgevangen dient te worden; wat de werkwijze is bij ballonneren; wat de werkwijze is bij verzorging huid na blijvende verwijdering tracheacanule; hoe een verstopping kan worden voorkomen; Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk haren laseren prijs superdry shirt ice green zolang ik leef overleden andreas college rijnmond verkoopt etos rituals sanne wevers oefening olympische spelen illegale.

Sputum - Afnamevoorschriften - Medische microbiologie

Sputum opvangen. Stay-safe systeem van Fresenius, CAPD-spoeling. Stesolid per rektiole toedienen Steunkousen aantrekken met Dressbuddy Steunkousen aantrekken met gesloten teenstuk (naast cliënt) Steunkousen aantrekken met gesloten teenstuk met hulpmidde Onderzoek -Sputum bestaat uit slijm, vermengd met speeksel en epitheelcellen uit de luchtwegen. - de kleur, de hoeveelheid en de geur is van belang. -wijze waarop sputum wordt opgehoest, kan van belang zijn bij het stellen van een diagnose. Begeleiden van de zorgvrager Wat is de betekenis van kwispedoor? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 6 betekenissen van het woord kwispedoor. Door experts geschreven

Hoesten - Longgeneeskunde - Máxima M

 1. samenvatting op07 meike langen fysiotherapie inhoud fysiotherapeutische. Samenvatting Dit is Marketing! Externe verslaggeving 6.1 Tentamen november 2016, antwoorden O Therapeutisch en diagnostisch handelen Samenvatting Overige en speciele structuren Essay assignment Str. Ma. 6B Spring 201
 2. Controleer 'kwispedoor' vertalingen naar het Papiaments. Kijk door voorbeelden van kwispedoor vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 3. Sputum opvangen. Stay-safe systeem van Fresenius, CAPD-spoeling. Stesolid per rektiole toedienen Steunkousen aantrekken met Dressbuddy Steunkousen aantrekken met gesloten teenstuk (naast cliënt) Steunkousen aantrekken met gesloten teenstuk met hulpmiddel Steunkousen aantrekken met open teenstuk (naast cliënt
 4. Jelsumerstraat 6. Postbus 21020. 8900 JA Leeuwarden. Tel: 058 - 293 94 95. Fax: 058 - 293 92 00 . Dienstdoende arts-microbioloog buiten kantooruren: 06 - 233 408 1
 5. Tepelvocht opvangen/ uitstrijken op 2 glaasjes en aan de lucht laten drogen. Potje met carbowax 104 Urine d G e nochtend-urinem aru i v etw k r pla s n ' sochtend. M id stream u rin e: p las eerst een b eetje in to ilet, d an in p o tje, vervo lgen s u itp lassen in to ilet. Verhouding carbowax - urine: 1 op 1
 6. ˜ als u sputum opgeeft: sputum in een steriel potje opvangen. Opnieuw kweken. Als de kweekuitslagen van deze 3 controlesets negatief zijn (er is. dus geen MRSA aangetoond), dan is op de volgende momenten. het afnemen van vervolgsets nodig: ˜ bij een polikliniekbezoe
 • Volumia Style Kam.
 • All bloons rounds.
 • Opel Vivaro 2008.
 • Hele Slechte grappen.
 • Wimpers vallen uit zwanger.
 • Pinball machine kopen.
 • KC 135.
 • Rijndam Revalidatie Reviews.
 • Ouwehands Dierenpark webshop.
 • Positivisme vs interpretivisme.
 • Bloed, zweet en tranen film.
 • 8 december 2019 Rotterdam.
 • Lettertypes Insta.
 • Mini decoratie vogeltjes.
 • Speech bruiloft vriendin.
 • Nadelen thanatopraxie.
 • Gevaarlijke kwallen.
 • Surfles volwassenen.
 • Wie ben ik vragen.
 • Zompig Puzzelwoord.
 • Hart onder de riem corona.
 • Leifheit Clean Twist consumentenbond.
 • Dvd's verkopen 2020.
 • Menzis Basis Voordelig Extra Aanvullend.
 • Lupus anticoagulans huidziekten.
 • Seventh day Adventist.
 • Claartje Rose husband.
 • Rijmende zinnen maken.
 • Troebele urine kind.
 • Postzegel nederland 1 1/2 cent.
 • Wat is waterpolo.
 • Dromen over chocolade.
 • Dr Doom economics.
 • Licht verteerbare recepten met kip.
 • Caruso pavarotti english subtitles.
 • Kappersproducten shampoo.
 • Exsudaat wond.
 • Yakuza pink.
 • Odessa Adlon age.
 • Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio pk.